Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Igaz bin Himar udtalte: Allahs sendebud sallallahu 'aleyhi wa salam sagde: Allah Den Mest Ophøjede har åbenbaret mig, at I skal vise venlighed og være hjertelige mod hinanden, så ingen skal føle sig mere værd end andre, og ingen skal skade nogen andre.” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Tahajjud
Skrevet af Ladycroc   
Tirsdag, 05 Januar 2010 22:56

Tahajjud-bønnen er en af Profetens sunnah (traditionelle handlinger), som muslimer kan og bør følge. Det er en bøn, som udføres om natten efter isha og før fajr.


Natten er den bedste tid til bøn.
I surah al- Muzammil hedder det:

“Du, som er indhyllet. Stå i bøn det meste af natten. Halvdelen af natten; du kan trække lidt fra eller lægge lidt til, og fremsig Koranen messende. Vi vil fortælle dig vigtige ord. Begyndelsen af natten gør stærkest indtryk og er mest velegnet til tale. Om dagen er du længe beskæftiget. ” (al-Muzammil)

I sit berømte værk Fiqh As-Sunnah, uddyber Sheikh Sayyid Sabiq elaborates emnet således:

Allah, den Ophøjede, beordrede Sin budbringer til at bede tahajjud, da han sagde:
Tilbring en del af natten med at bede tahajjud, som noget ekstra til din fordel! Måske vil din Herre rejse dig til en prisværdig rang. (Al-Israa’ 17:79)
Selv om denne ordre var henvendt direkte til Profeten, har den også relevans for alle andre muslimer, idet Profeten er det perfekte eksempel for os alle i alle sager.
Desuden er den jævnlige udførelse af tahajjud-bønnenmed til at kvalificere døveren som en af de retmæssige som fortjener Allahs belønning og barmhjertighed. Allah (swt) roser dem, der udfører den sene nattebøn på denne måde:
”…og de, der tilbringer natten nedkastet for deres Herre i bøn og stående” (Al-Furqan 25:64)

Udover åbenbaringerne, så indeholder ahadith en række eksempler på tahajjuds relevans og vigtighed.


`Abdullah ibn Salam har rapporteret:
“Da Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) kom til Medina, samledes folk omkring ham, og jeg var en af dem. Jeg kiggede ham i ansigtet og forstod, at dette ikke var nogen løgners ansigt. De første ord, jeg hørte ham sige, var: ”Oh I folk, spred fredshilsnerne, giv mad til de trængende, bstyrk familiebåndet, og bed i løbet af natten mens andre sover, og I vil da træde ind i Paradis med fred.” (Al-Tirmidhi).


Salman Al-Farsi citerede Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) for at have sagt:

”Husk nattebønnen; den var praksis hos de retledte før jer, og nattebønnen bringer jer tættere på jeres Herre, og nattebønnen er soning for onde handlinger; den viser synderne ud og holder sygdom fra kroppen. (At-Tabarani).


Nattebønnens etikette

Følgende er anbefalelsesværdig for den, der ønsker at udføre tahajjud-bønnen:

• Før man går i seng, bør man have intention om at udføre tahajjud. Abu ad-Darda citerede Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) for at have sagt:

• “Den, der går I seng med intentionen om at stå op og bede om natten, og søvnen så overmander ham og han således ikke når at gore det; for ham vil hans intention være nedskrevet, og hans søvn vil være at regne som velgørenhed for ham fra hans Herre.” (An-Nasa'i og Ibn Majah)
• Når man vågner, er det anbefalet at man visker sig over ansigtet, benytter en tandbørste og kigger på himlen og fremsiger den samme bønfaldelse (du´a), som Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) har brugt.

Abu Hudhaifa har fortalt:
“Hver gang Profeten ville gå I seng, fremsagde han: (Med dit navn, Oh Allah, dør jeg og lever jeg).” Og når han vågnede efter sin søvn, plejede han at sige: “Al taknemmelighed går til Allah, som gør os levende efter han lod os dø (søvn), og gennem ham vil Genopstandelsen ske.” (AL-Bukhari)

• Man bør begynde sin tahajjud med to hurtige rak´ah, og derefter beder man de antal, man ønsker. Aisha (må Allah være tilfreds med hende) berettede: ”Når Profeten bad i den sene nat, plejede han at begynde sine bønner med to hurtige raka´at.” (Muslim)

Det er anbefalet, at man vækker sine slægtninge, for Abu Hurayrah citerede Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) for at have sagt:
• “Må Allah velsigne den mand, der står op om natten for at bede, og som vækker sin kone, og når hun ikke vil vågne, stænker vand på hendes ansigt. Og må Allah velsigne den kvinde, der står op om natten for at bede, og som vækker sin mand, og når han ikke vil vågne, stænker vand på hans ansigt.” (Ahmad)

Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde også:
• “Hvis en mand vækker sin kone og de beder om natten, og de beder to raka´at sammen, vil de blive nedskrevet hos dem (mænd og kvinder) som ihukommer Allah.” (Abu Dawud)

Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde også:

Hvis man bliver søvnig, mens man udfører tahajjud, bør man gå I seng. Dette er baseret på en hadith, hvori Aisha (må Allah være tilfreds med hende) beretter Allahs budbringer for at have sagt:
“Hvis en af jer vågner I løbet af natten for at bede og hans koranrecitation bliver så sammenblandet, at han ikke ved, hvad han siger, bør han lægge sig.” (Muslim)


Den anbefalede tid for tahajjud

Tahajjud kan udføres i den tidlige del af natten, i midten af natten, eller i den sene del af natten, men altid efter den obligatoriske isha-bøn.

Mens han beskev Profetens måde at udføre bøn på, har Anas (må Allah være tilfreds med ham) berettet:

“Når vi ønskede at se ham bede om natten, kunne vi se ham bede. Når vi ønskede at se ham sove om natten, kunne vi se ham sove. Og nogle gange kunne han faste så mange dage, at vi troede, at han ikke ville stoppe med at faste i den måned. Og nogle gange kunne han undlade at faste så mange dage, at vi troede, at han ikke ville faste denne måned.” (Al-Bukhari, Ahmad og An-Nasa’i.)

I sin kommentar til dette emne, skriver Ibn Hajar:
“Der var ingen særlige tidspunkter, hvori Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) udførte sine sene nattebønner; I stedet for plejede han at gøre det, der var nemmest for ham.”

 

Den bedste tid for tahajjud

Det bedste er at udsætte sin bøn til den sidste tredjedel af natten. Ab Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham) citerede Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) for at have sagt:

”Vores Herre nedstiger til den laveste himmel i den sidste tredjedel af nattens tid for at spørge: ”Hvem kalder på Mig, så at jeg kan svare ham? Hvem beder Mig om noget, så jeg kan give det til ham? Hvem beder Mig om tilgivelse, så jeg kan tilgive ham?” (Al-Bukhari)


`Amr ibn `Absah (må Allah være tilfreds med ham) beretter, at han hørte Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) sige:

“Det tætteste en slave komme til sin Herre er den mellemste tid af den sidste del af natten. Har I mulighed for at være blandt dem, der ihukommer Allah, den Ophøjede, på denne tid, så gør det.” (At-Tirmidhi).


Antallet af rak`at i tahajjud

Tahajjud- bønnen indebærer ikke noget specifict antal raka´at, som man skal udføre, ej heller er der nogen maksimal grænse for dens udførelse. Tahajjud er udført, om så man bare beder en witr-rak´a efter isha.

Samurah ibn Jundub (må Allah være tilfreds med ham) sagde:
”Allahs budbringer gav os besked på at bede i løbet af natten, lidt eller meget, og at afslutte (bønnen) med witr-bønnen.” (At-tabarani og al-Bazzar).

“The Messenger of Allah ordered us to pray during the night, a little or a lot, and to make the last of the Prayer the Witr Prayer.” (At-Tabarani and Al-Bazzar)


Praktisk tahajjud ifølge Hanafi-fiqh:


De lærde er enige om (ijma´), at en af de bedste dydigste handlinger er nattebønnen. [al-Bariqa al-Mahmudiyya Sharh al-Tariqa al-Muhammadiyya] – derdover bør man observer følgende:


1) Minimum antal raka´at i nattebønnen er to. [Hindiyya, citat fra Fath al-Qadir]
2. Det anbefalede og optimal antal er 8 raka´at, fordi dette var den generelle praksis udført af Budbringeren (må Allahs fred og velsignelser være med ham, hans familie og hans følgesvende). [Hindiyya, citat fra Fath al-Qadir]
3. Længere recitationer er at foretrække frem for flere raka´at. [Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar]
4. Hvis man opdeler natten i tre dele, så er den mellemste del af sidste tredjedel den bedste tid for nattebønnen. [Durr al-Mukhtar]
5. Hvis man opdeler natten I to dele, så er den anden halvdel den bedste tid. [Durr al-Mukhtar]
6. Frivillige (nafil) bønner om natten er bedre end frivillige bønner om dagen. Dog referer den fulde belønning derfor, som berettet i Koranen og i de profetiske ahadith, til bøn, der blev udført efter søvn. Dette er også indforstået gennem den ligvistiske mening af ordet tahajjud, som betyder at kæmpe sig ud af søvn. [Ibn Abidin, Radd al-Muhtar, citat af Ibn Amir Haajjs Halba]
7. Ibn Nujaym og Haskafi bekræftede begge, at nattebønnen er anbefalet. [al-Bahr al-Ra?iq, og al-Durr al-Mukhtar; refereret i al-Fatawa al-Hindiyya]
Den brilliante mujtahid Kamal ibn al-Humam, som også var den største Hanafi faqih i den sidste del af islamisk historie, vaklede mellem at kategorisere tajahhud som anbefalet eller bekræftet sunna. Det beror på, at mens de genfortalte ahadith indikerer en anbefaling, så kunne Profeten Muhammeds vedvarende praksis (Allahs fred og velsignelser med ham) indikere en bekræftet sunna. Smame synspnkt blev også fremsat af Ibn al-Humam, der var elev af Ibn Amir Haaj i Halba. [Ibn Abidin, Radd al-Muhtar]
8. Det er ildeset at forlade nattebønnen, hvis man først har gjort den til sin vane, med mindre der er en grund derfor, fordi Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) har sagt til Umar (må Allah være tilfreds med ham): ”Oh Abdallah. Vær ikke som den og den. (Som) den, der plejede at bede nattebønnen og derefter forlod den.” [Bukhari and Muslim]
Af den grund bør man kun påtage sig en vane, som man kan bibeholde, idet Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham, hans familie og hans følgesvende) har sagt: ”Allah elsker den handling mest, som er konstant, selv hvis den er kort.” [Bukhari and Muslim] [Ibn Abidin, Radd al-Muhtar, fra Ibn Amir Haajjs Halba]
9. Det er anbefalet at starte nattebønnen med to korte raka´at, på grund af Abu Hurayrahs hadith, hvori Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) har sagt: ”Når I står op til nattebønnen, begynd med to korte raka´at.” [Muslim, Ahmad, Abu Dawud]

Eksempel på udførsel af tahajjud:

Tahajjud består af 11 raka´at opdelt således:

1) De første 8 raka´at deles op i 4 omgange med 2 raka´at i hver.
2) De næste 2 raka´at bedes akkurat som fajr bønnen men uden qunut.
3) Inden den sidste raka´at læser man du´a mens man står op - husk at inkludere bøn om tilgivelse!
4) Den sidste raka´at bedes som witr.

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.