Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu alayhi wa ‘ala alihi wa sallam, sagde: “Suhur (morgenmad inden fajr) måltidet er et velsignet måltid, så giv ikke afkald på det, om du kan tager en slurk vand, siden Allah sender barmhjertighed og Hans Engle søger tilgivelse for de som indtager suhur.” [Kilde: Abu Abi Shaibah, Ahmad, Abu Said al-Kurdi] ” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
6 trosartikler
Skrevet af Ladycroc   
Lørdag, 09 Januar 2010 11:27

I en meget kendt hadith, som er samlet i Bukhari og i Sahih Muslim, forklarer Allahs budbringer (fred og velsignelser med ham) en spørgende, hvad islamisk tro går ud på: "(Tro) er at bekræfte sin tro på Allah, på Hans engle, på Hans bøger, på Hans udsendinge, på Dommedag, og at tro på den guddommelige bestemmelse om det gode og det onde." Den spørgende stiller Profeten (fred og velsignelser med ham) yderlige spørgsmål om troen, og efter at han har besvaret dem alle sandfærdigt, finder tilhørerne ud af, at spørgeren har været ærkeenglen Gabriel.

De seks grundlæggende trosartikler i islam er derfor:


1. Troen på Allah (Allah), den Ene og Eneste værdig til tilbedelse (tawhîd).
2. Troen på alle Allahs profeter (nabi) og udsendinge (rusul).
3. Troen på englene (mala'ika).
4. Troen på åbenbaringerne (kutub) givet af Allah.
5. Troen på Dommedag (qiyâma) og Genopstandelsen (livet efter døden).
6. Troen på den guddommelige bestemmelse (skæbne) (qadar).

 

1. Troen på Allah (Allah), den Ene og Eneste værdig til tilbedelse (tawhîd).

Troen på Allah som den eneste gud er fuldstændig grundlæggende i islam; uden troen på Allah som den Ene, kan man ikke være muslim. Tawhîd betyder, at man ikke tilbeder andre end Allah (swt), og at man anser Allah (swt) for den eneste Skaber og Skaberen af alting. Han er enestående, og Han har ingen partnere eller sønner, og Han er den Eneste med magten til at give liv og til at tage liv. Det er Ham, som al tilbedelse tilkommer, og det er Ham, vi anråber. At tilbede andre guder eller tilskrive Allah (swt) andre guder er den største synd i islam, og denne synd kaldes shirk.


2. Troen på alle Allahs profeter (nabi) og udsendinge (rusul).

Allah (swt) har åbenbaret sine ønsker for menneskeheden gennem en række påbud og vejledninger, som er blevet formidlet gennem særligt udvalgte mennesker i løbet af menneskehedens historie. Disse særligt udvalgte mennesker kaldes for Guds udsendinge eller for profeter. Allahs første udsending og profet var Adam (fred med ham); det første menneske. Der har været tusinder af profeter, som Allah (swt) har åbenbaret sin vejledning for, og som har videreformidlet Allahs budskab til menneskeheden. Nogle af de vigtigste profeter er Noah, Moses (Musa), Ibrahim, Jesus (Isa) og Muhammed - må Allah give dem velsignelser og fred. Muhammed (fred og velsignelser med ham) var den sidste af Allahs udsendinge; der vil ikke være flere mennesker, der vil blive udvalgt til at formidle Allahs åbenbaringer til menneskeheden.


3. Troen på englene (mala'ika).

Engle er skabninger af lys, som Allah (swt) har skabt for at de skal tilbede Ham. Disse lysvæsner får også særlige opgaver af Allah (swt) til at indgå i samspil med mennesker, fx. gennem formidling af åbenbaringerne til udsendinge og profeter, til at nedskrive et menneskes livshandlinger, til at lede menneskets sjæl til det rette sted efter døden eller bærer Allahs trone og lovpriser Ham. Nogle af Allahs engle er blevet identificeret med navne, fx Gabriel (Jibril) eller Michael (Mika´il) - englene nævnes både i Koranen og i Profetens mundtlige overleveringer (hadith).


4. Troen på åbenbaringerne (kutub) givet af Allah.

Allah (swt) har åbenbaret sine påbud og vejledninger til udvalgte udsendinge og til profeterne, og Hans ord er efterfølgende blevet samlet og nedskrevet i bøger af menneskeheden. Disse bøger er Toraen, Bibelen og Koranen. Koranen er Allahs den sidste åbenbaring, inden Dommedag. Dog er muslimerne opmærksom på, at Toraen og Bibelen på visse områder er blevet forvanskede og omskrevne af mennesker, medens Koranen er Guds uforkortede og direkte ord.


5. Troen på Dommedag (qiyâma) and Genopstandelsen (livet efter døden).

Som muslim tror man på, at dette liv (Dunya) finder sin afslutning gennem døden (al-Mawt), men at døden ikke er en endestation. Der findes et liv efter/udenfor Dunya, og dette liv kaldes det Hinsides (Akhirah). Dette liv er kun en forberedelse for det næste liv, og vi vil blive bedømt på vores handlinger og på vores intentioner på Dommedag. På Dommedag vil alle mennesker blive hentet (hvis de lever) eller rejst fra deres grave (hvis de er døde) og samlet på ét sted for at få deres endelige dom.


6. Troen på den guddommelige bestemmelse (skæbne) (qadar).

Den sjette af de islamiske grund-dogmer er troen på skæbnen. Allah (swt) er den Alvidende; Han har forudbestemt for os, hvornår vi bliver født, og hvornår vi dør og hvad der sker med os i tiden mellem fødsel og død. Som mennesker har vi ikke Allahs fuldendte indsigt, og prøvelserne består bl.a. i en test af vores tro på Hans almægtighd og alvidenhed. Som muslimer underkaster vi os Allahs vilje helt og holdent, og vi modtager taknemmeligt alle de prøvelser og glæder, han bebyrder og beskænker os med, fordi det hele er et led i Hans guddommelige plan. Allah (swt) har givet os muligheden for at vælge i dette liv, hvad vi vil gøre, sige og mene, men i sidste ende kender Allah (swt) alle vores valg på forhånd; en berømt hadith fortæller os: "Pennen er løftet og blækket er tørret." (imam Nawawis 40 ahadith). Alting i denne verden er forudbestemt, og alting er Allahs guddommelige vilje; Han lægger de bedste planer for os.

Troen på Allahs almægtighed og vores underkastelse af Hans vilje i alle forhold kaldes for tawakul; ultimativ tillid til Allah (swt).

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.