Demokrati, Muslimske lærde om stemmeafgivning
Skrevet af Ladycroc   
Fredag, 15 Januar 2010 12:32

Demokrati, Muslimske lærde om stemmeafgivning

taget fra islam.dk

Artiklen indeholder en række udtalelser af kendte muslimske lærde om, hvorvidt det er tilladt for den muslimske minoritet i et ikke-muslimsk samfund at deltage i den politiske proces

”...I en situation hvor der ingen værdig kandidat er (som i ikke-muslimske lande, hvor ideologierne og overbevisningerne af de respektive partier er i uoverensstemmelse med Sharia’s lære) burde stemmen gives til den, der er bedre og værdigere end de andre kandidater...Stemmen burde gives til den kandidat som man tror vil give folk deres rettigheder, forhindre undertrykkelse osv...Hvis det menes at en bestemt kandidat eller et parti vil være fordelagtigt for folket i deres hverdagsforetagender, så burde stemmen gives dertil. Og at stemme på et bestemt parti vil ikke anses som, at man er enig i alle dets ideologier og overbevisninger...Til tider kan det være en nødvendighed at stemme. Sayyidina Abu Bakr (ra) overleverer at Allah’s Sendebud (fvmh) sagde: ”Hvis folk vidner en undertrykker og ikke forhindrer ham, så er det meget sandsynligt at Allah vil inkludere dem alle i straffen herfor” (Sunan Tirmizi & Sunan Abu Dawud). Derfor, hvis du er vidne til åben aggression og forseelser og på trods af at være i stand til at forhindre undertrykkelsen ved at afgive din stemme ikke gør det, så vil du i lyset af den nævnte overlevering være syndig...”

[Mufti Muhammad ibn Adam al-Kawthari, Dar al-Iftaa; Darul Uloom; student of Mufti Taqi Usmani]

_______________________________________________________________

”...Det er en pligt for muslimer aktivt at deltage af følgende årsager: 1) For at beskytte vores rettigheder som amerikanske borgere må vi være involveret i politik. 2) Vores involvering kan hjælpe muslimer rundt om i verden. 3) Vores involvering og interaktion med ikke-muslimer vil hjælpe med at sprede Islam’s budskab. 4) Det vil hjælpe med at tilkendegive Islam’s universalitet...Vores deltagelse er en pligt i Islam og ikke blot ”en rettighed” som vi kan vælge at opgive efter ønske. Det giver os muligheden for at beskytte vores menneskerettigheder, garantere opfyldelsen af vores behov og arbejde for forbedringen af levevilkårene for muslimer og ikke-muslimer i Amerika såvel som i udlandet...Hvad end der hjælper os med at opnå disse noble mål er islamisk obligatorisk. Dette inkluderer: ...At støtte (både politisk og økonomisk) de ikke-muslimske kandidater hvis overbevisninger og værdier er mest kompatible med vores som muslimer og som adresserer og støtter vores problemer og sager mest. At registrere sig til at stemme og derefter at gøre det er, selvom det er separate handlinger, begge en essentiel del af udvælgelsesprocessen. Vores deltagelse i den proces er obligatorisk.”

[Shaykh Taha Jabir al-Alwani, Muslim World League, Makkah; OIC Islamic Fiqh Academy]

_______________________________________________________________

”Jeg vil kun give jer et specifikt eksempel. Antag at du for eksempel har to præsidentkandidater. Antag at de begge måske ikke engang har sympati for retfærdige muslimske sager. I de fleste tilfælde er det faktisk sådan...Alligevel, med hensyn til relativt ondt og godt, hvilket er en regel i Sharia, kan det være helhedsbilledets visdom, for eksempel af muslimske stemmere, at en af dem vil udøve mere ondt i muslimske sager end den anden...I et sådant tilfælde er det tydeligvis den mindre af de to onder som man må søge, det vil sige at vælge eller stemme på en som vil gøre mindre ondt mod muslimerne vil tydeligvis være meget bedre end at sidde på sidelinierne for bare at kritisere dem begge og intet gøre ved det...At stemme på dem og støtte dem i valg er ikke nødvendigvis udtryk for enighed i alle love og reguleringer. Men det vil det i det mindste være hvad angår det beskrevne begrænsede formål.”

[Dr. Jamal Badawi, Islamic Society of North America; Islamic Information Foundation]

_______________________________________________________________

”...Der er intet forkert i at muslimer afgiver deres stemmer til fordel for den mindre onde kandidat. Under alle omstændigheder er det et spørgsmål om ijtihaad baseret på princippet om vægtning af fordele og ulemper, hvad er i Islam’s interesse og hvad er skadeligt...Ingen skal forestille sig at den som siger at det er okay at stemme dermed udtrykker billigelse eller støtte af kufr. Det gøres for at varetage muslimernes interesse og ikke af kærlighed for kufr og dets folk...”

[Shaykh Muhammad Salih al-Munajjid, Supervisor, Islam QA.com; student of Bin Baz and Ibn Uthaymeen]

_______________________________________________________________

”For deres beskyttelse og bevarelse af deres identitet er det vitalt, at muslimer deltager i den politiske proces i det samfund som de lever i.”

[Shaykh Aurangzeb Khan, Imam of Dar-us-Salaam, Nottingham, UK]

_______________________________________________________________

”Som muslimer har vi en forpligtigelse til at tilskynde det gode og forbyde det onde. Når vi overfører dette til politisk handling skal vi støtte de kandidater som opholder de værdier og principper, som vi værdsætter; så hvis vi finder en kandidat, som opholder de værdier og principper som vi værdsætter så skal vi støtte ham. Selvom vi ikke står overfor en sådan kandidat og er overladt til to, der hver af dem har positive og negative sider, så skal vi støtte den hvis positive side udvejer den negative.”

[Shaykh Ahmad Kutty, Islamic Institute of Toronto; Islamic Center of Canada]

_______________________________________________________________

”Det at stemme ses som en ed (at afgive shahadah). Velvidende at et bestemt parti vil være mere villig til at opfylde vores islamiske rettigheder end andre, vil ikke at stemme på det parti være ensbetydende med synd og tillidsbrud i Sharia’s lys.”

[Mufti Ibrahim Desai, Darul Ifta, South Africa]

_______________________________________________________________

”Jeg har den opfattelse, at det er tilladt at deltage i valg, da det kan formindske lidelse og det er en måde at vælge den bedre af de rådige kandidater på. Jeg mener at deltagelse i valg i hvilket som helst tilfælde vil bidrage til formindskelsen af ondt og være et forum for at imødegå dårlige politikker og udstille deres mangler, såvel som at være en mulighed for at præsentere andre slags forslag som kan hjælpe folk".

”Men hensyn til personlig deltagelse i politik må vi tage i betragtning, at hvis parlamenterne og kongresserne i disse lande ikke har nogen muslimske medlemmer, så vil det bane vej for at oppositionen kan komme frem med sine ondsindede meninger og politikker, der som konsekvens heraf vil blive inkorporeret til landets love og bringe muslimerne ondt.”

”Jeg har den opfattelse, at man burde deltage i valg og stemme på dem som fremstår gode eller i det mindste mindre onde end andre.”

[Shaykh Salman Al Awdah, Imam Bin Saud Islamic University]

_______________________________________________________________

”Alle bestræbelser må gøres med det bestemte lands politiske situation holdt for øje, for at sikre fuld deltagelse i den politiske proces. Dette er en absolut nødvendighed. Muslimer burde ikke være tilbageholdende med hensyn til deres involvering i det forhold.”

[Maulana Khalilul Rahman Sajjad Nomani Nadwi, Darul Uloom Nadwatul Ulama and Madinah University]

_______________________________________________________________

Jeg anser muslimsk politisk deltagelse, især i et ikke-muslimsk land, som en form for jihad. Det er vores land og det ville være uklogt ikke at deltage i de politiske processer, som i sidste ende former vores og Islam’s fremtid. Jeg støtter op om at marchere i gaderne for at skabe opmærksomhed om visse sager. Men hvis vi virkelig ønsker at ændre status-quo er vi nødsaget til at påvirke dem, der går i magtens korridorer. Muslimer er ikke kun nødsaget til at stemme, men også til at opstille muslimske kandidater i alle etablerede og seriøse uafhængige parter. Vi må være repræsenteret eller tilstede ved de borde, hvor politikker bliver diskuteret, lavet og vedtaget.

Sayyidina Yusuf (as) opstillede selv i Egyptens politiske proces (Koranen 12:55) – og resten er historie! Han reddede utallige liv, forenede folk med Gud og viste hvordan ledere burde lede. Siger muslimerne i vores land, at de ikke ønsker at forene folk med Gud og rede dem fra den evige undergang? Ønsker vi at forblive ”slaver” under andres herredømme uden nogen form for magt? Eller ønsker vi at blive herrer; retfærdige, omsorgsfulde og tilgivende? Retten til at stemme er en af Allah’s velsignelser til os, som vi kan bruge til at forbedre samfundet. Der er mange i verden som ikke har denne gave. Allah siger i Koranen: “Allah sets forth the Parable (of two men: one) a slave under the dominion of another; He has no power of any sort; and (the other) a man on whom We have bestowed goodly favours from Ourselves, and he spends thereof (freely), privately and publicly: are the two equal? (By no means;) praise be to Allah. But most of them understand not” (Koranen 16:75).

Så rejs jer og gør brug af den velsignelse!

[Shaykh Ibrahim Mogra, Former Chair, Mosques and community relations committee at the MCB; Graduate of Dar-ul-Uloom, Holcombe; Al-Azhar University; S.O.A.S, London]

_______________________________________________________________

Når man ser på den muslimske befolknings situation og dens behov for at få sine interesser imødegået, rådes muslimer til at opnå dette formål gennem det politiske system, som er til rådighed. Ved at stemme kan de kandidater, der sympatiserer med den muslimske sag, bringes frem i parlamentet. Stemmeafgivelse kan behandles som enten at gå i en god forbøn (Koranen 4:85) eller som Naseehah (overlevering af Tamim Ad-Dari i hvilken Naseehah skal fremmes for muslimernes generelle bedste) eller som Tawkeel (vælge en stedfortræder til udførelse af en bestemt opgave). Ligegyldigt hvilken man vælger, kan man ved at stemme udrette noget godt i landets foretagender.

[Shaykh Suhaib Hasan, Secretary, Islamic Sharia Council of Great Britain; Chairman, Masjid & Madrasah al-Tawhid, London; Graduate of Islamic University at Madinah]

_______________________________________________________________

Det har længe været min mening, at alle former for deltagelse i demokratiet er en slags billigelse af systemet. Jeg tvivler overhovedet ikke på om demokrati er uforeneligt med Islam. Men efter at have læst og hørt mange lærdes meninger med hensyn til dette emne og have stået overfor den realitet, at antallet af muslimer, som i alle henseender betragter UK som deres hjem, stadigt er stigende, er det blevet klart for mig, at vi må deltage så meget som muligt i alle samfundets aspekter for at sikre vores rettigheder, fortsatte eksistens og bedste i dette samfund. Deltagelsen inkluderer uden tvivl stemmeafgivelse for hvilket som helst parti eller kandidat, som tjener UK’s og verdens muslimske befolknings behov og interesser bedst. Det betyder ikke billigelse eller en accept af demokratiets ideal, men hensigten er at bruge de rådige midler og veje for muslimernes bedste. Profeten (fvmh) billigede ikke stammesystemet i Arabien, faktisk fordømte han det, men det forhindrede ikke Profeten (fvmh) i at acceptere den beskyttelse som hans onkel og stammen Banu Hashim garanterede ham. Derudover virker det for mig som om, at det onde ved at deltage er meget mindre end det onde som vil overgå muslimerne, hvis vi undlader og Sharia lærer os altid at vælge den mindre onde vej. Dette er blevet udlagt og forklaret af de lærde.

[Shaykh Abdur Raheem Green, Dawah Administrator, Central Mosque, London]

_______________________________________________________________

Imamers og lærdes mening om at deltage i valg er helt klart for deltagelse i den demokratiske proces. Det giver os en mulighed for at vælge den kandidat som vil varetage vores befolknings interesse bedst. Ikke at deltage i valg fratager os den politiske dygtighed og indflydelse, som vi råder over i visse af de britiske byers indre områder. Det er ikke i vores interesse. Jeg opfordrer alle til at bruge deres stemme effektivt.

[Dr. Musharraf Hussain, Director & Imam, Karimia Institute, Notthingham; graduate of Al Azher University]

_______________________________________________________________

Muslimer rådes til, eller er endda pålagt, at stemme på det parti som vil være mest fordelagtigt på et nationalt såvel som internationalt niveau, som vil forøge det gode eller i det mindste formindske omfanget af det onde, der hersker i verden i dag.

[Shaykh Haitham Al-Haddad, Imam, Khateeb and Cultural Manager of al-Muntada al-Islami, London; BSc in Law & Islamic Law from Umdurman University, Khartoum, Sudan]

_______________________________________________________________

At stemme på en ikke-muslimsk kandidat, som vil tjene landets muslimske befolkning og handle med muslimske lande på et retfærdigt og fair grundlag, er ikke kun tilladt men derimod pålagt. Det er den muslimske minoritets ansvar i ikke-muslimske demokratiske lande at deltage i hverdagslivet, inklusiv i form af stemmeafgivelse og finansiering af kampagner for at kunne påvirke landenes politiske beslutninger i en positiv retning.

[Shaykh Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti, Islamic Center of South Plains, Texas]

Oversat af Asad-Ullah Akhtar, Muslimer i Dialog, Januar 2005

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography