Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'"Abdullah Ibn al-Harith, må Allah være tilfreds med ham, sagde: Jeg har aldrig set en mand, som smilede så meget som Allahs budbringer, sallallahu ’alayhi wa ’ala alihi wa sallam.” [Kilde: at-Tirmidhi]',

Kitaba.org

SeekersGuidance

Grøn Guide til Islam

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
halal og haram
Skrevet af Ladycroc   
Søndag, 17 Januar 2010 16:59

Halâl og harâm - og dét, der er midt imellem...

Indenfor shariah findes der forskellige udtryk af akademisk karakter. Ofte hører vi, at noget er "harâm" eller at det er "halâl" eller at det er "makrûh" (forhadt)...men hvad betyder disse begreber?

Som udgangspunkt er alting, der ikke er direkte harâm (forbudt) i åbenbaringerne eller profetens sunna, tilladt. Tilladt betyder her en handling, deri kke er forbudt. Fx. er det harâm at spise kød fra svin eller kød, som ikke er slagtet på den korrekte måde ihht. islamiske regler ("halalkød").

Almindeligvis opdeler man en nytten af en handling i fem grader:

1) Halâl - det tilladte

2) Mustahab - det udeladte

3) Mobah - dét, der hverken giver belønning eller straf

4) Makrûh - det forhadte, og

5) Harâm - det forbudte.

Men ifølge alle fire retsskoler findes der hårfine forskelle mellem de enkelte grader af tilladelighed. Kun veluddannede islamiske lærde, der mestrer usul al-fiqh (islamisk retslære) kan skelne ordentligt mellem disse hårfine forskelle. Man bør altid konferere med en alîm, islamisk lærd, eller flere ulema (lærde) om den korrekte fortolkning af en islamisk retsregel.

Nedenfor en liste fra al-Azhar Universitetet i Cairo over nogle af disse forskelle indenfor nytten af en muslims handlinger. Listen er slet ikke udtømmende, men skal bare give læseren en idé om, hvor fine disse forskelle kan være:

HALÂL/MUBAH- ‘‘Det, som er tilladt, og som en person ikke bliver straffet for, hvis han ikke gør det." (Mujam al mustalaha'atwal alfaazil fiqhiyyah 1/585, At ta'reefaat 66, Al Mufradaat 182)

En del ulema skelner bredere imellem halâl and mubah."Halâl er det, som ikke direkte er blevet forbudt, mens man har fået et valg med hensyn til det, der er mubah." (Mujam al mustalahaat 585)

SUNNAH-''Sunnah refererer til ytringer, handlinger og ting, godkendt af Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham)"(Tasheel usoolus shashi 145) ''Sunnah refererer også til handlinger og ytringer foretaget af profetens følgesvende (sahâba)"(Nurul anwaar 171, 179) ''Noget en person bliver opfordret til, uden at det bliver pålagt ham." (Nurul anwaa 170) ''En person, som udelader sunnat ul huda (de handlinger, som profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) har udført med henblik på tilbedelse, og ikke som menneskelig praksis) begår en synd, og derfor vil han være berettiget til en reprimande." (Nurul anwaa 171)

MUSTAHAB-''Det er en handling, som Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) eller hans følgesvende sjældent udførte."(Bahishti zewar 11/4) ''En handling, der medfører belønning, men som ikke medfører nogen synd, hvis den bliver udeladt." (Bahishti zewar, Raddul muhtaar 1/123) ''De muslimske retslærde (fuqaha) beskriver også dette begreb som nafil, mandub og tatawu.''(Bahishti zewar) - der er ingen forskelle mellem disse begreber.

Forskellen mellem sunna og mustahab er "hvorvidt Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) var vedholdende med at udføre noget, og så udelod det en gang imellem uden undskyldning er sunna, hvorvidt dette blev gjort uden vedholdenhed, eller om Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) aldrig har gjort det, men udelukkende opmuntrede til det, så vil det blive betegnet mustahab."(Raddul muhtaar 1/123)

WAJIB-''Ting, som er blevet fastsat ud fra dhanni daleel (udtrykkeligt bevis), og den, som udelader det uden gyldig grund, vil blive betegnet fâsiq og fortjener straf. Den, der afviser det, vil også være fâsiq, men ikke kâfir." (Bahihti zewar 11/4) ''Hvis en stærk opfordring er blevet fastsat gennem dhanni bevis, er det wajib."(At taqreer wat tahbeer 2/107) ''Wajib er fastsat ud fra et tvivlsomt bevis eller definition."(Raddul muhtaar 1/639)

“Det er dét, som er fastsat gennem et bevis, der indeholder et element af tvivl." (Tasheel usoolus shaashi 197, Nurul anwaar 170) "En person, der benægter wajib vil ikke være nogen kâfir."(Nurul anwaar 170)

HARÂM-det modsatte af halâl er harâm. "Harâm referer til en handling, der er religiøst forbudt."(Al Qamoosul fiqhi 85) ''Ved at udføre en harâm handling vil en person fortjene ildens straf (helvede)." (Durrul mukhtaar 6/337) 'Dét, som er blevet fastsat gennem daleel qatie. Den, der benægter det, vil være kâfir. Hvis en person forøver en handling, der er harâm uden nogen god grund, er han fâsiq og har begået en synd." (Bahishti zewar 11/4 Kutub khana isha'at islaam) ''Det er dét, som er fastsat gennem en stærk bevisbyrde og som har en klar definition."(Raddul muhtaar 6/337)

MAKRÛH TAHRÎMI- "...er dét, som  er fastsat gennem daleel dhanni (utilstrækkeligt bevis). En person, der afviser det, er fâsiq, og den, der praktiserer handlinger, begår en synd." (Bahishti zewar 11/4)"Hvis der er et tydeligt bevis, men beviset er dhanni, så er det makrûh tahrîmi." (Raddul muhtaar 1/132). "Det er tæt på harâm." (Raddul muhtaar 1/131). "Når man alene nævner "makrûh", så referer det til makrûh tahrîm." (Raddul muhtaar, 1/224, 6/337). "Det er dét, som er forbudt gennem et utilstrækkeligt bevis." (Mustalahaatul madhaahibil fiqhiyyah 47)

MAKRÛH TANZÎHI- ''En person vil ikke blive straffet for det, men han vil modtage belønning for at undlade det."(Raddul muhtaar 6/337, Bahishti zewar 11/4, At tauqeef 673) "Det er bedre at udlade det.'' (At ta'reefaat) ''Det er dét, som er bedre at udelade end at udføre, og det er også definitionen på khilâf aula.....Hvis beviset ikke indeholder noget klart forbud, men kun en simpel opfordring, er det makrûh tanzeehi.''(Raddul muhtaar 1/132) ''Den person, der udfører det, ved at det er bedre at undlade det, alligevel er der ingen synd i at udføre det." (Al mahsool 1/104)

''Forskellen mellem harâm and makrûh tahrîmi er, at harâm er fastsat ud fra dalîl qatie, medens makrûh tahrîmi er fastsat ud fra dalîl dhanni."(Mustalhaatul madhaahibil fiqhiyyah 47)

For at finde ud af, hvorvidt en handling er harâm eller makrûh, må man derfor se på bevisbyrden.

Og Allah ved bedst

Wassalâm

Ml. Ismail Moosa,
Student ved Darul Iftaa

Tjekket og godkendt af:

Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In'aamiyya

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Startpakke

Startpakke


Nye muslimer eller muslimer, der har (gen)opdaget deres tro har mulighed for at erhverve sig en såkaldt islam-startpakke.

En islam-startpakke består af en udvalgt samling af litteratur og praktiske ting som man kan få brug for i hverdagen som muslim.  Det typiske indhold af denne pakke er begrænset til et så basalt niveau som muligt; men samtidig så tilstrækkelig dækkende, at de primære og vigtigste bestanddele er med.

kitab.dk kan man købe tre forskellige startpakker med varierende indhold; fælles for dem alle er dog, at de indeholder et bedetæppe og "Islam Håndbogen" af Ismail Büyükcelebi. Startpakkerne på kitab.dk koster mellem 375 og 695 kroner.

Islamisk Videns- og Informationscenter (IVIC) i Århus udbyder også to islam-startpakker med forskelligt indhold.

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography