Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Allahs budbringer sallallahu ‘alayhi wa ‘ala alihi wa sallam sagde: “Du bliver ved med at være sikker længe, du er stille, men når du siger noget bliver det skrevet – for eller imod dig.” [Ibn Abi Shaybah]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Grøn Guide til Islam

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Umra vejledning
Skrevet af Ladycroc   
Søndag, 24 Januar 2010 18:32

 

Udførelsen af umrah

 

1-Når man kommer til det forskrevne sted, hvor ihram indtræder (Ihram al-miqat),skal man foretage fuld afvaskning (ghusl ) og derefter iføre sig sit ihram-tøj. Kvinder har ikke noget særligt, hvidt ihram tøj på, men efter afvaskningen bør hun iklæde sig det tøj, der er mest passende til rejsen, men uden at være prangende og uden at bruge makeup. Derefter udtaler man sin hensigtserklæring (niyah) om at foretage umrah ved at sige: Labbayka Umraellerr: Labbayka Allahumma Umra, som udtales på følgende måde:

Labbayka Allahumma Labbayk. Labbayka La Shareeka Laka Labbayk. Innal-hamda wan-n’imata Laka Wal-mulk La Shareeka Lak”

(Til Dig, min Gud, til Dig. Du har ingen lige, sandelig al lovprisning og al gunst tilhører Dig, såvel som al herredømme. Du har ingen lige."

Mænd bør ytre dette højlydt, mens kvinder bør ytre hensigtserklæringen i stilhed. Man bør gentage denne talbiyyah ofte, og man bør beskæftige sig med at lovprise Allah (swt) og med at lave anråbelser om tilgivelse, og man bør nyde de tilladte ting og holde sig fra det forbudte.

I en tilstand af ihram, er følgende obligatorisk:

  1. Trofast at efterleve alt det, som Allah (swt) har gjort obligatorisk, som fx. at bede sine bønner til den rette tid.
  2. At afholde sig fra det, Allah (swt) har forbudt, som fx. skænderi, forkerte handlinger og at synde.
  3. At passe på, at man ikke sårer en anden muslim med sine ord eller gerninger.
  4. At afholde sig fra de ting, der er gjort forbudte, mens man er i en tilstand af ihram:

a  Ikke klippe sine negler eller trække hår ud. Hvis man kommer til det ved uheld uden hensigt, er der ingen synd deri.

b. Ikke at bruge parfume, uanset om det er på kroppen eller på tøjet, ej heller tilsætte parfume til mad og drikke. Hvis man efter bad og iklædning af ihram stadigvæk kan lugte parfume, er der ingen synd deri.

c. Ikke at dræbe, skræmme eller hjælpe nogen til at jage dyr, sålænge man befinder sig i en tilstand af ihram.

d. Indenfor al-Haram-området må ingen i en tilstand af ihram brække noget af et træ, plukke grøntsager eller opsamle tabt gods, medmindre hensigten er at finde dens ejermand. Dette er i henhold til Budbringerens ord.

e. Ikke at fri til en kvinde eller indgå ægteskabsaftaler for dig selv eller for andre. Intimt samvær er også forbudt, såvel som at røre det andet køn ud fra begær. Alt dette er forbudt, sålænge man befinder sig i ihram.

Alle disse påbud gælder for såvel mand som for kvinde.

Særlige regler:

En mand må ikke tildække sit hoved. Dog er det tilladt at stå i skyggen af en paraply/solskærm eller under et biltag. Man må godt bære noget på hovedet, fx. en pose, kasse eller en kurv.

· En mand må ikke bære en skjorte eller noget andet, der er syet, som fx. en abaya, turan, bukser, khuff (lædersokker) på hele kroppen eller på dele deraf.

· For en kvinde er det forbudt at bære handsker eller at iføre sig slør foran ansigtet (niqâb), sålænge man befinder sig i en tilstand af ihram. Dog er det tilladt for hende at gemme sit ansigt i sit tørklæde (hijâb), hvis hun blive romringet af mænd el.l. Dette gælder, indtil hun træder ud af sin tilstand.

· Hvis en person bærer noget syet tøj eller dækker sit hoved (mænd), anvende rparfume, trækker nogle hår ud eller klipper negle ud fra en forglemmelse, så behøver man ikke at sone derfor. Men man bør straks stoppe med det, såsnart man ihukommer det eller bliver mindet derom.

· Det er tilladt at bære sandaler, en ring, briller, høre-apparat, armbåndsur eller et pengebælte om maven.

· Det er tilladt at skifte sit tøj og vaske det, og det er også tilladt at tage bad og vaske sit hår, sålænge man ikke bruger parfumeret sæbe. Hvis man tilfældigvis taber hår under sin vask, er det også okay.

2- Når pilgrimmen ankommer til den Store Moské i Mekka, bør han/hun om mulig træde ind i moskeen gennem den dør, der kaldes Bâb al-Salâm. Pilgrimmen bør træde gennem døren med sin højre fod først, mens han/hun siger:

“A’udhu billahi-l-‘adheem wa wajhihi-l-kareem wa sultaanihi-l-qadeem min-ashaytaani-rrajeem; bismillah, Allahumma Salli ‘ala Mohammed wa ‘aalihi wa sallim; Allahumma ighfir lee dhnubi w-aftah lee abwaaba rahmatik.”

(Jeg søger tilflugt hos Allah, den Mægtige, og (hos) Hans noble tilstedeværelse, og (hos) hans evige magt, fra den vederstyggelige Satan. I Allahs navn, Oh Allah (jeg beder Dig om at) overøse Mohammed og hans familie med fred og velsignelser. Oh Allah, tilgiv mig mine synder og åbn barmhjertighedens dør for mig.)

Denne dua er ikke specifikt beregnet til den Store Moské i Mekka, men kan siges ved enhver indtræden i en moské. Når man kommer ind i den Store Moské, bør man kigge på Kabaaen og løfte sine hænder og sige:

“ Allahumma zid hadha-l-bayta tashreefan wa ta’dheeman wa takreeman wa mahaabatan, wa zid min sharafihi wa karamihi mimman hajahu aw i’tamarahu tashreefan wa ta’dheeman wa takreeman wa birran”

(Oh Allah, overøs dette Hus med mere ære, respekt, ærefrygt og velvilje; og oversø den pilgrim, der besøger dette Hus af ære, af respekt, af ærefrygt og af hengivenhed, med ære og med hæder."

Derefter går pilgrimmen syv ture omkring Kabaaen, hvor udgangspunktet er den sorte sten og man starter med at sige takbir (ytringen: “Allahu Akbar”),mens man holder sig til højre for Kabaaen (Kabaaen skal være til venstre), og hver rundtur ender ved udgangspunktet. Mens man udfører rundturen, kaldet tawaf kan man lovprise Allah (swt) og lave dua til ham på hvilket sprog og med hvilke ord, man ønsker. Det er foretrukket, at man afslutter med disse ord:

“Rabbana, atina fid-dunya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qina adhaban-nar.”

(Oh vores Herre, giv os det bedste i denne verden og i den næste, og red os fra ildens straf.)

De første tre rundture omkring Kabaaen bør udføres i hurtige skridt, sålænge dette ikke skader én selv eller andre. De sidste fire rundture omkring Kabaaen bør ske i almindelig skridttempo.

Efter udførelsen af tawâf, bør pilgrimmen om mulig bede to raka´at bag ved Ibrahims Sted (Maqam Ibraheem), selv om man beder lidt langt fra det. Man kan efterfølgende drikke vand fra brøden Zamzam.

3-Derefter kan man gå op  til as-Safa. Så vender man sig mod Kaaba, lovpriser Allah, løfter hænderne og siger tre gange takbir (“Allahu Akbar”). Så kan man lave anråbelser (dua) til Allah og gentage denne tre gange, sådan som det er sunnah. Derefter siger man:

“La ilaha illal-lah, wahdahu la shareeka lah.”

“Lahul-mulk wa lahul-hamd, wa huwa ‘ala kulli shayin qadeer.”

“La ilaha illal-lah, wahdahu, anjaza wadehu wa nasara abdahu wa hazama al ahzab wahdahu.”

(Der findes ingen anden guddom end Allah alene; ingen er lig Ham. Til Ham hører herredømmet og til Ham hører lovprisningen, og Han er i stand til alting. Der er ingen guddom end Allah alene, Han alene opfylder sit løfte, Han alene støtter sin slave og Han alene overvinder grupperingerne.)

Det er bedre at ytre disse dua tre gange, men der er ingen skade i at sige dem færre end tre gange. Derefter kan man gå ned fra as-Safa og udføre sin Umrah-gåtur (sa’ye) mellem Safa og Marwa syv gange. Mellem de grønne poster bør man øge sine skridt, men før og efter dem bør man vandre almindeligt. Når man går op ad Marwa, bør man lovprise Allah akkurat som på as-Safa, og om muligt gentage sine dua tre gange.

Der er ingen krav om at ytre særlige anråbelser (dua) for tawâf og sa´ye. Det er op til pilgrimmen, om han/hun ønsker at lovprise Allah eller anråbe Ham med egne ord, eller at fremsige vers fra Koranen, og der er anråbelser, som Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) gjorde på sine egne umrah og hajj-ture, som man kan gentage.

4-Efter sa’ye afslutter man sin umrah ved at blive kronraget (mand). Efter dette kan man træde ud af sin ihram-tilstand og genoptage sit daglige liv.

 

 

 

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography