Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Sayyiduna Abu Hurayra (Allah være tilfreds med ham) berettede at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sagde: "Kendetegnene på en hykler er tre: Når han taler, lyver han, når han indgår en aftale, bryder han den, og når han betroes noget, krænker han det" (Imam al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih).” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Grøn Guide til Islam

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Den femte søjle intro
Skrevet af Wakf.com   
Mandag, 25 Januar 2010 20:47

Den femte af Islams søjler

At foretage Hadj (pilgrimsfærden) til Mekka, er obligatorisk mindst en gang i livet for alle muslimer, hvis man vel at mærke har råd og er i både fysisk og psykisk stand hertil. At have råd vil i denne forbindelse sige, at man selv skal kunne betale de udgifter, der måtte være forbunden med at rejse uden først at skulle låne penge, og at man, når man forlader sin hjemby for at begive sig ud på sin Hadj, i øvrigt er totalt gældfri. At være fysisk og psykisk i stand til at rejse betyder, at man skal være rask og frisk nok, ikke kun til at kunne tåle selve rejsen, men også til at kunne udføre de mange ritualer under selve Hadj'en. Man skal have nået en alder, hvor man forstår, hvad det hele betyder og drejer sig om, det vil sige være tilstrækkeligt fungerende rent mentalt. Er en person således hverken fysisk eller psykisk i stand til at udføre sin Hadj, kan en rask person udføre den i hans eller hendes sted. Eksempelvis kan en datter udføre Hadj'en for sin fader - også hvis denne er afgået ved døden uden at have foretaget Hadj.

Som det fremgår af ovenstående, forlanger Allah i sin uendelige Nåde aldrig det umulige af noget menneske. Han vil således aldrig kræve, at menneskene på trods af diverse farer må og skal udføre deres forpligtelser over for Ham, men beder dem i stedet om først og fremmest at tage vare på sig selv og hinanden.

Selve Hadj'en foregår i og omkring den gamle by Mekka, beliggende i Saudi Arabien. I denne by er der placeret et "lille hus", som i sin tid blev bygget af Profeten Ibrahim (as) og dennes søn Ismail (as). Dette hus hedder Kaba'en, og det regnes som den første moské, bygget til tilbedelse af Allah, Allahs hus på jorden.

Men Kaba'en er mere end en moské. Den er Islams hjerte, centrum på jorden. Den indikerer således bederetningen, og hver dag året rundt vender millioner af muslimer verden over, deres ansigter mod den, når de beder deres bønner.

Kaba'en fortjener, at man aflægger den et besøg mindst en gang i sit liv. Dette besøg, er dog langt fra kun at være en mindre høflighedsvisit. Det er et besøg, hvorunder der skal udføres helt særlige betydningsfulde ritualer, og hvorunder specielle betingelser skal være opfyldt. Enhver besøgende skal således have gjort rent bord hjemmefra, hvilket vil sige, at han eller hun er gældfri, har klaret eventuelle forpligtelser samt lagt ethvert uvenskab bag sig, inden ankomsten til Mekka. Dernæst gælder det om nøje at udføre de særlige ritualer korrekt, i den rigtige rækkefølge, samt på rette tid og sted, og alt dette i ydmyghed, dydighed og fromhed. Det er derfor vigtigt at være godt forberedt.

De mange regler og ritualer samt de enkelte etaper vedrørende Hadj og Umra* vil ikke blive beskrevet her. Ønsker læseren en nøjagtig detaljeret gennemgang heraf, henvises vedkommende til langt mere detaljerede værker omhandlende dette specifikke emne.

Pilgrimsfærden til Mekka er et særdeles vigtigt foretagende, og med mindre et menneske virkelig elsker Allah, så foretager det ikke denne rejse og dette besøg, som ofte er forbundet med ikke så få anstrengelser og farer.

Der er adskillige betydningsfulde mål med at foretage Hadj. Man kan også sige, at Hadj har flere gavnlige virkninger på de mennesker, som foretager den.

Først og fremmest er Mekka samlingsstedet, hvor en anselig del af verdens muslimer mødes hvert år. De kommer fra nær og fjern, fra alle fire verdenshjørner for at samles i Den Hellige By, hvor der hersker en atmosfære af fromhed og fred, og hvor alt er centreret om tilbedelse - og det i døgnets 24 timer. Dette årlige religiøse møde er uden sammenligning historiens største tilbagevendende fredskonference med delegerede og repræsentanter for snart sagt enhver stat og ethvert land. Konferencens altdominerende tema er som sagt fred!

Fred med Allah. Fred med sjælen. Fred med hinanden. Fred med dyr og fugle - ja selv med insekter. Fred! Det er således strengt forbudt at forstyrre freden, så længe Hadj'en varer. Alle bør så vidt muligt tæmme deres vrede samt afholde sig fra - i enhver forstand - at udgyde blod.

Hadj'en er endvidere en smuk demonstration af, at religionen Islam er universal. Muslimer mødes og udfører i fællesskab de samme ritualer, på de samme tider og steder, de læser den samme bog, Al-Quran og udtaler de samme ord, de tror på den samme Profet (saws), de overholder de samme regler og bærer - for mændenes vedkommende - den samme klædedragt, og alt dette på tværs af race, nationalitet, geografisk herkomst, sprog, kultur samt social og økonomisk position. Her er alle lige, forenet i internationalt broderskab i kærlighed til og sympati med hinanden.

Dernæst er Hadj'en en bekræftelse af muslimernes lydighed og engagement over for Allah. De er således parate til alene for Allahs skyld for en tid at forlade deres materielle, jordiske interesser samt give afkald på luksus og komfort og udsætte sig selv for trængsler og farer.

At udføre Hadj med fromhed og perfektion bringer den enkelte tættere på Profeten Muhammed (saws). At besøge hans hjemby, Mekka og at se de steder, hvor han tilbragte en del af sit enestående liv, gør et uforglemmeligt indtryk på den enkelte muslim, et indtryk han vil bevare til sit sidste åndedrag. Mekka er selve stedet for Islams opståen, her fik Profeten (saws) sine første åbenbaringer. Det er den eneste by i hele verden, som er blevet udnævnt af Allah til center for monoteismen (tilbedelse af Den ene Sande Gud) siden profeten Ibrahims (as) tid, og det indtil verdens ende, og den er som sådan kun åben for muslimer. Når man befinder sig her, kan man næsten ikke undgå at lade sig inspirere og dermed øge sin tro.

Ligeledes kommer man i løbet af sin Hadj de to profeter Ibrahim og Ismail (as) i hu. Disse to profeter var de første pilgrimme, og ritualerne, som den dag i dag udføres på nøjagtig samme måde, som de blev i deres dage, blev åbenbaret til dem af Allah.
Hadj'en er også en påmindelse om Den Store Forsamling, Dommens Dag; den dag, hvor alle stilles for Allah i forventning om og frygt for deres endelige skæbne, en situation, hvor menneskers race, oprindelse, sociale position mm. ikke på nogen måde kan gøres gældende.

Endelig er en perfekt udført Hadj som en renselse af det enkelte menneske. Man vender således tilbage fra sin Hadj, ren og syndfri, som den dag man blev født. Dette kræver imidlertid, at man inden sin afrejse har klaret sine pligter hjemmefra (se ovenfor), samt at man under sin Hadj er forblevet ren i såvel tanker, som i ord og handlinger, det vil sige have formået at styre sit temperament og tøjle sine lyster (herunder afstå fra al seksuel aktivitet).

Hadj'en er en åndelig berigelse, en moralsk opladning og en disciplinær prøve. Man prøves således i hengivenhed, ydmyghed, fromhed og ikke mindst i udholdenhed. Den udføres udelukkende til ære for Allah og ikke for at ære nogen profet eller bygning eller noget sted.

Som eksempel kan nævnes det at kysse og/eller berøre den Sorte Sten i Kaba'ens hjørne, mens man går rundt om denne. At gøre dette er en frivillig handling og ikke en forpligtelse, altså en foreskrift fra Allah, og derfor er det heller ikke noget, som gør ens Hadj ugyldig, hvis man ikke gør det. De, som alligevel vælger at kysse og/eller berøre Stenen, gør det naturligvis ikke fordi de tilbeder den eller tror på den, det vil sige tillægger den en eller anden kraft, de gør det udelukkende fordi, Profeten Muhammed (saws), som placerede denne Sorte Sten i forbindelse med genopbygningen af Kaba'en, plejede at kysse og berøre den, når han udførte Umra* og Hadj. At kysse eller berøre den Sorte Sten er et symbol på kærlighed til Profeten Muhammed (saws) og en måde at udvise respekt for denne. Pilgrimmes tro er og bør udelukkende være rettet mod Allah, og de udfører alene deres Hadj for Ham, i overensstemmelse med Hans foreskrifter og i forventning om Hans accept og belønning.

*(Rejse til Mekka, hvorunder man udfører Tawaf rundt om Kaba'en og løber syv gange mellem Safa og Marwa- også kaldet "den lille Hadj").

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography