Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam har sagt: ” På dommedagen vil de, der havde gensidig kærlighed til hinanden for Allahs skyld, stå på prædikestolen af lys og alle vil misunde dem.” [Kilde: Tirmidhi]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Hvad siger Islam om Ægteskab
Skrevet af Zeinab Nasredin   
Mandag, 25 Januar 2010 21:53

Af: Zeinab Nasredin

Hvad siger Islam om Ægteskab


I vores tid ser det umiddelbart ud til, at tingene har forandret sig mest til fordel for mennesket. Frihed er nøgleordet.Hvis man ser på det med kritiske øjne, opdager man dog, at der mangler et eller andet. Og det, der mangler gør, at tilværelsen faktisk ikke har ændret sig til fordel for os. Den individuelle frihed er f.eks. intet værd uden tryghed og ansvarlighed. Spørgsmålet om ligestilling fører ikke til noget; for vi er ikke lige – om det er kønnene imellem eller individerne imellem. Derimod er vi allesammen ligeværdige.

Der sker en masse uretfærdighed og manipulation rundt omkring os. Vores tid er præget af, at mennesket nægter at have en Skaber. Til gengæld har man andre ting, som man vil ofre sit liv for.

Livets mening er uklar for de fleste. Men det triste kommer nok af, at den udbredte holdning er, at Allah (Gud) og alt det, der hænger sammen med Allah er noget upopulært – noget man slet ikke vil forholde sig til. Manipulationen kommer frem, når masserne vil have dem, der ofrer deres liv for Skaberen til enten at fortie deres tro eller at opgive den. Argumenterne er ofte, at religionen er gammeldags og kvindefjendtlig. Det værste er, når dem, der har bekendt sig til Allah,tror på det, der bliver sagt uden at søge viden og uden at tænke fornuftigt og kritisk. I modsætning til muslimer i Muhammads (Allahs fred og velsignelser med ham) tid, er nutidens muslimer kommet langt, langt væk fra den sande måde at være muslim på eller man prøver på at efterligne religionen i stedet for at praktisere/udføre den bevidst. Man ser en sammenblanding af livsværdier. Men det bliver for alvor bekymrende, når en muslim opfører sig på en dårlig måde, så omgivelserne ser på det, som om det drejer sig om alle muslimers karakter.

Lige nu forholder det sig desværre sådan, men det er os muslimer, der kan give det ægte billede af at være muslim. Lad os med Allahs vilje starte med os selv og vores familie. Her skal vi ikke lade os diktere af de uvidende m.h.t. hvordan vi skal leve vores liv, eftersom Allah har åbenbaret os den rigtige og succesbringende vej.

Islam er ikke bare en religion adskilt fra det virkelige liv. Det gælder om at være og kunne forblive muslim døgnet rundt. D.v.s. at ihukomme Allah så meget man kan og at danne sin personlighed ud fra de ædle kvaliteter, der karakteriserer en muslim. Islam værdsætter f.eks. renhed og orden i hjemmet, i ens påklædning og først og fremmest i ens krop og sind. At kunne holde af de gode ting, som Allah har skabt, nyde dem og være taknemlig, er betragtet som at være af god karakter.Ligeledes viser det, at man handler efter det, som man har lært i Islam, en god karakter; og det fremviser også vedkommendes personlige styrke og kærlighed til den Almægtige Skaber.

Islam er en religion, der på alle områder giver en værdig levemåde. Den er retningsgivende i menneskets liv på jorden; informerende pg trøstende for det kommende liv.

Islam fortæller os bl.a., Hvordan forholdet i familien skal være. Her vil jeg tage nogle eksempler fra bogen “Erlaubtes und Verbotenes im Islam”, som er oversat fra det arabiske “Halal wa Haram fil Islam” af Jusuf Al-Qaradawi.

Forholdet mellem ægtefælle
r
Når Qur´anen fremhæver ægteskabets formål, så refereres der til det åndelige. Selve målet realiseres i indre fred;
a) Gennem det opfyldte seksualforhold med ægtefællen, som man holder af
b) Gennem udvidelsen af familiekredsen, idet der opstår kærlighed og hengivenhed mellem to familier gennem ægteskab
c) Gennem hengivenhed og godhed børnene imellem, fordi forældrene har taget kærlige hensyn, vist dem interesse, opmærksomhed og kontakt
“Og blandt Hans tegn er (også), at Han har skabt jer hustruer af jeres egen art, at I må finde sjælefred hos dem, og Han har skabt kærlighed og barmhjertighed mellem jer. Heri er der sandelig tegn for folk, som vil tænke sig om.” (Al-Qur´an 30:21)

Det seksuelle forhold

Profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelser med ham) blev spurgt om, hvad der var tilladt i forhold til menstruerende kvinder. Følgende Qur´an-vers blev åbenbaret:
“Og de spørger dig om (samliv under) menstruationen. Sig: Det er skadeligt. Hold jer derfor fra jeres hustruerunder menstruationen og gå ikke ind til dem, førend de er rene. Men når de har renset sig, gå så ind til dem, som Allah har befalet jer. Thi Allah elsker dem, der renser sig.”(Al-Qur´an 2:222)
Nogle troede, at nu skulle de, mens denne periode varede, ikke bo sammen i samme hus. Muhammad (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: “Jeg har kun beordret jer til ikke at have samleje med menstruerende kvinder; jeg har ikke beordret jer til at sende dem ud af huset, som de fremmede gør.” Da jøderne fra Medina hørte dette, sagde de: “Denne mand vil ikke lade det vi gør uforandret, tværtimod gør han altid det modsatte.”
Medicinsk forskning har vist, at menstruationsblod indeholder toksiske stoffer, som kan skade kroppen.

Det forbudte samleje
Om det kønslige forhold siger Allah, den Ophøjede:
“Jeres hustruer er (som) en ager for jer. Gå da til jeres ager, hvornår og hvordan I vil, men send noget godt forud for jeres sjæle. Og frygt Allah og vid, at I skal møde Ham. Og bring glædeligt budskab til de troende.” (Al-Qur´an 2:223)
Som muslim skal man undgå analsex, da profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: “Nærm jer ikke jeres hustruer analt. (Hadith af Ahmad, Tirmidi, Nasai, Ibn Madja). Han betegnede dette også som den “mindre homoseksualitet”. (Ahmad, Nasai).

At bevare ægtefællens hemmeligheder
Qur´anen priser dydige kvinder:
“Derfor er de retfærdige de lydige og dem, der vogter over det usete med Allahs hjælp...”
(Al-Qur´an 4:34)
Til disse hemmeligheder hører det intime forhold mellem ægtefæller.
Profeten (saws) sagde: “Til de, der har den dårligste og laveste status på Dommens Dag, hører manden, som havde samleje med sin hustru og hun med ham, og han så spreder hendes hemmeligheder.” (Ahmad, Abu Dawud, Al-Bazar)

Abu Huraira fortæller: “Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser med ham) førte os i bønnen, og da han var færdig, vendte han sig mod os og sagde: “Bliv siddende. Er der blandt jer, en der kommer til sin kone, lukker døren, trækker gardinerne for og bagefter kommer ud og snakker om det og siger: “Jeg har gjort dit og dat med min kone?” De blev tavse. Så vendte han sig mod kvinderne og sagde: “Er der nogen blandt jer, der snakker om sådan noget?” En pige rejste sig op, så Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser med ham) så hende og ville høre, hvad hun havde at sige. Hun sagde: “Ja, ved Allah, mændende snakker om det, og kvinderne gør det også.” Så sagde Profeten (saws): “Ved I, hvem de ligner, som gør dette? De, som gør dette, er ligesom en mandlig og kvindelig djævel, der mødes på gaden og tilfredsstiller deres længsel, mens folk ser på.” (Sunan Ahmad, Abu Dawud, Al-Bazar).

Denne usminkede udtryksform skulle være nok til at hindre muslimer fra sådan en dårlig og ringe opførsel, som gør ham eller hende lig med djævelen.

Fødselskontrol og dens grund
Ægteskabets formål er bevarelsen af den menneskelige art, såsom dens forplantning. Derfor understøtter Islam, at man har mange børn, og både mandlige og kvindelige efterkommere er lige velsignede. Men religionen tillader også muslimer, at man kan planlægge sin familie efter gode grunde og anerkendte nødvendigheder. Præventionsmetoden i Profetens tid var, at man anvendte coitus interruptus (afbrudt samleje). Dshabir beretter: “Vi har anvendt coitus interruptus på den tid, hvor Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser med ham) fik åbenbaret Qur´anen.” (Bukhari, Muslim).

I en version hos Muslim sagde han: “Vi har brugt coitus interruptus i Profetens (Allahs fred og velsignelser med ham) tid. Han hørte om det, men han har ikke forbudt os det.”
En mand kom til Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) og sagde: “Jeg har en tjenestepige, og jeg bruger coitus interruptus. Jeg vil ikke have, at hun bliver gravid, og jeg længes efter, hvad mænd længes efter. Jøderne siger, at det er en mindre grad af at begrave barnet levende. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) svarede: “Jøderne har uret. Når Allah vil skabe et barn, så kan du ikke forhindre det.” (Abu Dawud, Ibn Madscha, Nasia, Tirmidi.)

“Vi har visselig skabt mennesket af et udtræk af ler. Derpå har Vi gjort det til en dråbe på et sikkert sted. Derpå skabte vi dråben om til sammenløbet blod og omskabte det sammenløbne blod til en klump. Så skabte vi knogler ud af denne klump. Derpå dækkede Vi knoglerne med kød. Og så udviklede Vi det til en anden skabning (med sjæl). Velsignet være da Allah, Den Bedste af alle Skabere.”
(Al-Qur´an 23: 12-14)

Den første grund til at ville forebygge graviditet er, når man frygter, at enten graviditeten eller fødslen kan være til skade for moderens liv eller helbred.
Allah, den Ophøjede siger:
“...og kast jer ikke i ødelæggelse med jeres (egne) hænder...” (Al-Qur´an 2:195) “...Og dræb ikke jer selv, thi Allah er Barmhjertig mod jer.” (Al-Qur´an 4:29)
En anden grund kan være, at man frygter, at byrden af børn, vil føre til, at man kommer til at tage imod noget forbudt eller gøre det, for at tilfredsstille deres behov.
Igen siger Allah:
“...Allah ønsker at gøre det let for jer og ønsker ikke, at gøre det besværligt for jer...” (Al-Qur´an 2:185) og
“...Allah ønsker ikke at lægge nogen byrde på jer, men Han ønsker at rense jer og at fuldende sin nåde over jer, for at I må være taknemmelige.” (Al-Qur´an 5:6)

Bekymring for helbredet eller opdragelsen af børnene

Usama Ibn Zaid beretter, at Muslim i sin Sahih sagde, at en mand kom til Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) og sagde: “Jeg bruger coitus interruptus med min kone.” Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) spurgte: “Hvorfor gør du det?” Han sagde: “Af bekymring for mit barn,” eller måske sagde han: “Af bekymring for mine børn.” Så svarede Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser med ham): “Havde graviditeten af den ammende været skadelig, så ville den have skadet perserne og grækerne.” Når en ammende mor blev gravid betegnede Muhammad (Allahs fred og velsignelser med ham) dette som “ghila”, med den antagelse, at mælken fra moderen svækker barnet. Til sin personlige antagelse hørte meningen: “Dræb ikke jeres børn i hemmelighed, for ghila overvinder ridderen og kaster ham af hesten.” (Abu Dawud)
Dog har han ikke forbudt det. Han siger: “Jeg ville forbyde ghila, men jeg kom i tanker om perserne og grækerne, som ammede deres børn, mens graviditeten varede, uden at det var til skade for dem.” (Muslim)

Abort
Selvom Islam tillader prævention ved gode grunde, så tillader den ikke vold mod graviditeten efter den er indtrådt.
Muslimske lærde er enige om, at abort er haram efter fostret er fuldstændig udviklet og har fået sin sjæl. Dog er der undtagelser, som f.eks. når moderens liv står på spil – så vælger man det mindste onde.

Skilsmisse
Ægteskabet er et fast bånd, med hvilket Allah forbinder mand og kvinde. Som individer var de enkeltvis, men efter der er blevet gift, er de et par. Hos parret deles glæden og sorgen. Qur´anen beskriver båndet ved en meget smuk og levende udtryksform:
“De er en klædning for jer, og I er en klædning for dem...” (Al-Qur´an 2:187)

Dette betyder, at man er hinandens beskyttelse, støtte og smykke. Begge parter har deres rettigheder, som skal anerkendes og respekteres og ingen af dem må gøres mindre. Disse gensidige rettigheder er med en undtagelse lige. Undtagelsen finder vi i Qur´anen :
“Og for kvinder (gælder) de samme rettigheder, som (mændene har) over dem - med billighed. Dog har mændene en vis forrang over dem. Og Allah er Almøgtig, Alviis.”
(Al-Qur´an)
Denne forrang (daradscha) hænger sammen med mandens rolle som forsørger og som familieoverhovede.
En mand kom til Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) og spurgte: “Oh Allahs Sendebud, hvilke rettigheder har en kone fra vor side?” Han svarede: “At du forsørger hende som dig selv, at klæde hende som dig selv, at du ikke slår hende i ansigtet, at du ikke behandler hende dårligt og ikke afsondrer dig fra hende, medmindre det er i hjemmet.” (Abu Dawud, Sahih Ibn Hibban)

I en anden hadith står der: “Det er en stor synd for en person, ikke at efterkomme underhold for dem, som er afhængige af ham.” (Abu Dawud, Nasai, Hakim)

Om mandens rettigheder sagde Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham): “Ingen kvinde, der tror på Allah må have nogen (på besøg) derhjemme, hvis manden ikke kan lide det. Hun må ikke gå ud af huset, hvis han ikke kan lide det, og hun må ikke adlyde andre. Hun må ikke nægte ham kønslig omgang. Hun må ikke slå ham (hvis hun er stærkere). Hvis han har mere uret end hun, skal hun søge at forsone sig med ham. Siger han hende imod, vil hendes forsoningsanstrengelser blive modtaget af Allah, og hendes anliggende sejre, og hvis han ikke er forsonende, så har hendes forsoningsanstrengelser dog nået Allah.” (Hakim)

Gensidig tolerance ægtefællerne imellem
En mand skal udøve tålmodighed mod sin kone, hvis han opdager noget ved hende, som han fornægter og ikke synes om, skal han forstå, at han har med et menneskeligt væsen – med naturlig ufuldkommenhed – at gøre og skal opveje det mod hendes gode egenskaber. Profeten (saws) har sagt: “En troende mand skal ikke afsky sin kone. Hvis noget gør ham utilfreds, så stiller dog noget andet ham tilfreds.” Allah den Ophøjede siger:
“...og omgås dem med godhed. Og hvis I hader dem, så kan det være I hader noget, som Allah har lagt meget godt i.” (Al-Qur´an 4:19)

Manden skal tolerere sin kone, mens hun skal tilfredsstille ham, som hendes evner og charme muliggør det.Kvinden bliver advaret om ikke at lade en nat gå, i hvilken hendes mand har været vred på hende. I en hadith hedder det: “Der er tre mænd hvis bøn ikke stiger så meget op som afstanden over deres hoved: manden, som leder en fælles bøn, mens ingen kan lide ham; en kvinde, der tilbringer natten i uvenskab med sin mand; og to brødre, der skændes.” (Ibn Madja, Sahih Ibn Hibban)

Oprør og skænderi
Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) blev en dag forarget over en mand og sagde: “Havde der ikke været gengøldelse på opstandelsens dag, så ville jeg have slået dig med en miswak.”
Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) formanede mændene om ikke at slå deres koner og sagde: “Hvordan kan en af jer slå sin kone ligesom han slår sin tjener og forvente ved dagens slutning at have samleje med hende?” (Ahmad og lignende fra Bukhari)
Profeten (saws) fik fortalt, at nogle af hans tilhængere slog deres koner, hvorefter han sagde: “Disse er ikke de bedste blandt os.” (Ahmad, Abu Dawud, Nasai)
“...men dem fra hvis side I frygter oprør, skal I formane og lade ene i deres senge og (hvis dette ikke hjælper) straffe. Men hvis de adlyder jer, så søg ingen vej (til straf) over dem, thi Allah er Ophøjet, Stor. Og hvis I frygter et brud mellem dem (ægtefællerne), så udpeg en mægler fra hans familie og en mægler fra hendews familie. Hvis de ønsker forlig, så vil Allah skabe forsoning imellem dem, thi Allah er Alvidende, Alkundig.”
(Al-Qur´an 4:34-35)

Hvornår skilsmisse er tilladt
Hvis alle disse anstrengelser går fallit, og ingen anden mulighed nytter, så må manden tage den sidte mulighed, som er tilladt i shariah. Islam har tilladt skilsmisse som svar på livets barske virkelighed, hvor problemerne kun kan løses ved adskillelse af de to. Religionen har kun tøvende givet lov til skilsmisse, og anbefaler den kun som den allersidste udvej. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde: “Blandt de tilladte ting er skilsmisse den Allah synes mindst om.” (Abu Dawud)

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography