Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu ‘alayhi wa ‘ala alihi wa sallam har sagt: “Allah siger: ‘Jeg har forberedet for Mine retfærdige tjenere ting, som hverken øjne har set eller ører har hørt eller sindende har kunnet forstillet sig.” [Kilde: Bukhari] ” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Grøn Guide til Islam

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Kort om økonomisk sharia
Skrevet af Ladycroc   
Mandag, 25 Januar 2010 22:27

Islamisk økonomi forhindrer situationer som den i 1929: kunstige forventninger om aktiegevinster skabte en verdensomspændende finanskrise

Vi har i forrige artikel set, hvordan finanskrisen har meget lille eller slet ingen effekt på islamiske banker på grund af de økonomiske principper, som islam er baseret på, navnligt fravær af renter, forbud mod gældshandel og forsigtighed overfor risikobetonede transaktioner og investeringer.

Men hvad går økonomiske islamiske principper egentligt ud på?

Islamisk økonomi tager udgangspunkt i sharia – åbenbaringerne og i traditionerne. Gennem åbenbaringerne (Koranen) og gennem Profetens livsførelse (Sunna og Ahadith) har muslimer fået en række påbud og vejledninger omkring økonomisk handel.

Udgangspunktet er her – som med alt andet indenfor sharia – at hvad der ikke explicit er forbudt (haram), er tilladt (halal). Derudover findes en række anbefalinger, som hvis de bliver fulgt, er bedre for den enkelte og for hele samfundet, end hvis de ikke bliver fulgt.

Al handel – både med varer og tjenesteydelser – er tilladt, medmindre det gennem sharia er explicit forbudt. Således tillader islamiske banker ikke handel eller investeringer i forbudte varer og tjenesteydelser (alkohol, prostitution). For eksempel vil det ikke være tilladt for en islamisk bank at investere i eller handle med Carlsberg.

Dernæst er det ikke tilladt at bruge renter og åger i islamisk økonomi. Som eksempel kan en islamisk bank derfor ikke investere i eller handle med forsikringsselskaber eller andre ikke-halal banker.

Islamisk handlefrihed

Sharia-baseret økonomi er i sit finansielle grundlag baseret på merkantil liberalisme eller en form for social-bevidst kapitalisme. Muslimer tilskyndes til at handle med hinanden på frie markeder uden priskontrol, og islamisk handel er i aller højeste grad styret af udbud og efterspørgsel.

Men den islamiske kapitalisme er begrænset af to vigtige hensyn: 1) socialt hensyn og 2) realiserbart hensyn.

Det sociale hensyn begrænser ikke den frie handel, men giver ansvaret for fattige og svage samfundsindividder til de økonomisk bedre stillede. Det vil i  praksis sige, at dersom man som muslim anskaffer sig en formue, er man også forpligtet til at investere noget af den i samfundet til samfundets bedste.  Det sker gennem pålæg af zakat-betaling og gennem sadaqah.

Det realiserbare hensyn tager udgangspunkt i virkeligheden. Værdien af penge og tjenesteydelser i samfundet skal være konstant; altså bakket op af mængden af råvarer og faktiske økonomiske aktiver. Derfor er islamisk økonomi baseret på økonomisk objektivisme, modsat moderne økonomi, der tillader fiktive aktiver i form af forventninger til pengenes økonomiske værdi; dette kaldes monetarisme eller fiat-penge.

Rent praktisk betyder det realiserbare hensyn, at islamiske penge skal følge et ædelmetal, fx. guld (traditionelt) eller sølv (moderne) eller i princippet en hvilken som helst anden konstant råvare. Penge og tjenesteydelser i den islamiske økonomi skal altid være realiserbare uden at samfundets samlede aktiver overstiges. Man kan altså ikke eje noget eller handle med noget, der er mere værd, end det kan realiseres.

Islamiske lærde er på dette punkt en smule uenige, om værdien af det realiserbare udelukkende skal måles i antal eller i vægt. Fx. diskuterer islamiske økonomer, om 100 guldmønter godt kan ombyttes til 110 guldmønter, hvis blot disse har den samme vægt som de 100. Flertallet af islamiske lærde tilslutter sig en sådan ombytning, fordi pengenes værdi (som er påtrykt en mønt) blot er en forventning til indfrielse af aktiver af samme værdi, og værdien alene i sin ordlyd ikke er realiserbar, mens møntens værdi (fx. i vægt) er.

Renter er kunstige forventninger

Det er netop det realistiske hensyn, der umuliggør anvendelsen af renter, fordi renter udgør en fiktiv værdi, som er ukendt på tidspunktet for
indgåelse af en aftale, og/eller ikke har nogen realværdi.

Jeg ser ofte især islamkritikere hævde, at islamiske bankers princip om jointventure-afgifter blot skulle være “det samme” som renter – dette er en overfladisk og forkert antagelse. Ved indgåelse af en islamisk, økonomisk aftale, kan parterne aftale at betale et omkostningsbesløb eller en handelsafgift, men dette vil altid være et realt beløb, dvs. et beløb der svarer til en faktisk mængde af råvarer eller tjenesteydelser. Dette beløb vil på intet tidspunkt i aftalen variere eller forandre sig.

Renter er et udtryk for forventninger omkring værdien af en handelsvare; islamisk økonomi tillader ikke forventningsomkostninger.

Den nuværende finanskrise er først og fremmest opstået gennem sådanne forventningsomkostninger. På et simpelt plan kan man beskrive finanskrisens udvikling som en række forventninger, der ikke er blevet indfriet. Fx. den såkaldte ejendomsboble, hvor værdien af ejendomme er blevet skruet kunstigt i vejret gennem spekulanters forventninger og risikovillighed. Boblen brast, da det viste sig, at forventningerne ikke holdt stik, akkurat som aktieboblen i 1929 og IT-boblen i begyndelsen af det nye årtusinde.

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography