Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu ‘alayhi wa’ala alihi wa sallam, sagde til Bilal: “Oh Bilal! Bring noget mad!” Han svarede: “Jeg faster.” Profeten sagde da: “Vi spiser vores del af maden. Bilals resterende del venter ham i Paradiset. Du ved Bilal, at den fastendes krop lovpriser Allah og englene beder Allah om tilgivelse for den fastende, så længe man spiser hos ham.” [Kilde: Ibn Majah]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Abort
Skrevet af Ladycroc   
Fredag, 29 Januar 2010 22:37

Abort og afslutningen på en kvindes graviditet sker gennem udstødelse af fosteret fra livmoderen. dette kan enten ske gennem indtagelse af medicin eller ved at tømme livmoderen gennem udskrabning/udsugning.

Livet er helligt:

Islam anser menneskelivet som ukrænkelig. Allah, den Ophøjede, siger:

“Og sandeligt har vi æret Adams børn." (Surah al-Isra, V.70).

Det er uden betydning, hvor dette liv eksisterer. Hvad enten det levende væsen befinder sig indenfor eller udenfor livmoderen, så har levevæsenets opholdssted ingen betydning for dets ukrænkelighed. Denne ukrænkelighed finder ikke kun anvendelse på menneskets liv, men også på menneskets krop. Derfor er et menneskes fysiske krop akkurat lige så ukrænkelig efter døden, som den er før døden. Det er en af grundene for, hvorfor det er forbudt (harâm) at spise menneskekød, i live eller død.

Shari´ah siger om abort:

Abort inddeles i to stadier:

a) Abort efter at sjælen (ruh) har taget bolig i kroppen

b) Abort før sjælen har taget bolig i kroppen

I henhold til shari´ah, indfinder sjælen (ar-ruh) sig ikke i fosteret før 120 dage efter befrugtningen.

Muslimske jurister (fuqaha) har baseret dette tidspunkt på et vers i Koranen og en udtalelse fra Allahs elskede (må Allahs fred og velsignelser være med ham). I følgende vers inddeler Allah (swt) fosterets udvikling i livmoderen. Allah, den Ophøjede, siger:

"Og sandeligt skabte vi mennesket af det fineste ler. Siden satte Vi ham som en dråbe i en solid bolig. Dråben gjorde Vi til størknet blod, blodet gjorde Vi til en klump kød, kødet gjorde Vi til knogler, og knoglerne beklædte Vi med kød. Så lod Vi det opstå som en ny skabning. Velsignet være Gud, den bedste skaber!" (Surah al-Mu’minun, 12/13/14).

I en hadith, som er nedskrevet af to af de mest autentiske autoriteter, Imam al-Bukhari og Imam Muslimi deres respektive Sahih-samlinger, fortæller Allahs budbringer (må Allahs fred og velsignelser være med ham) i detaljer om tiden, der forløber mellem disse stadier, der er nævnt i Koranen.

Abdullah ibn Mas’ud (må Allah være tilfreds med ham) beretter, at Allahs budbringer (må Allahs fred og velsignelser være med ham) har sagt:

"Kimen til en af jer forbliver i moderens livmoder i fyrre dage i form af Nutfa (sæd). Derefter forbliver den som en celleklump i yderligere fyrre dage, og derefter samme antal dage som en klump kød (når lemmernes og knoglernes vækst begynder). (Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim).

Den store Hanafi Faqîh Ibn Abidin siger i sit værk Radd al-Muhtar:

“Sjælen indtræder i fosteret efter 120 dage ( 4 måneder), sådan som det er fastlagt gennem hadith."  (Radd al-Muhtar, 1/202)

Afgørelsen går ud på, at i stadie a. (dvs. efter sjælens indtræden i fosteret, hvilket sker efter 120 dage) er abort ikke tilladt og tangerer mord, idet resultatet bliver at tage et uskyldigt liv. Alle lærde har enstemmigt fordømt abort efter 120. dag.

Imam Ibn Tamiiyah fastslår i sin Fatawa samling:

“Abort på et foster er af alle muslimske lærde blevet enstemmigt erklæret ulovligt (harâm). Det svarer til at begrave levende børn, sådan som Allah, den Ophøjede, omtalte det i Koranen: "Og når den spæde pige, der er blevet levende begravet, bliver spurgt om, hvilken forbrydelse hun er blevet slået ihjel for." (Surah al-Takwir, 8) (Fatawa Ibn Tamiyya, 4/217).

Ibn Abidin (må Allah have barmhjertighed med ham) fastslår ligeledes i sit værk ‘Radd al-Muhtar’, at denne grusomme handling er ulovlig:

“Hvis en kvinde har til hensigt at abortere sit svangerskab, har fuqaha sagt: Hvis tiden, hvor sjælen bliver blæst ind i fosteret, er kommet, vil det være ulovlig." (Radd al-Muhtar, 5/276).


Dog har nogle fuqaha og moderne lærde givet dispensation til svangerskabsafbrydelse efter de 120 dage i situationer, hvor moderens liv er i sikker og absolut fare. Dette er baseret på det juridiske princip fra Usul al-Fiqh:


"Hvis nogen bliver ramt af to onder, bør han vælge den mildere." (al-Ashbah wa al-Naza’ir, P.98)

De anfører, at moderens liv bør reddes og fosteret aborteres, fordi moderen er allerede i live og har pligter og ansvar, mens det ufødte barn stadigvæk befinder sigf i livmoderen. Men man bør huske, at moderens liv de facto skal være i fare, og at en kvalificeret og erfaren muslimsk læge skal inddrages i beslutningsprocessen.

Med hensyn til stadie b, dvs. stadiet før sjælen indtræder i fosteret (før 120 dage), er afgørelsen den, at en afbrydelse af svangerskabet heller ikke er tilladt.

Grunden til at abort før indtrædelsen af sjælen i fosteret heller ikke er tilladt er den, at der ganske vist endnu ikke befinder sig noget liv i fosteret, men at fosteret er en fast bestanddel af moderens krop, sålænge det forbliver i livmoderen. På samme måde som ens eget liv og ens egne lemmer og organer er et forvalteranliggende givet af den almægtige Skaber, således er også fosteret et forvaltningsanliggende givet til moderen af Allah (swt), og hun har derfor ikke ret til at skille sig af med det.

Forskellen består i, at det vil være en mindre synd at abortere fosteret, end hvis dette skete efter de 120 dage. Abort før 120 dage vil ikke blive anset for mord, men i stedet for anset som overgreb imod en menneskelig kropsdel, der af Allah (swt) er blevet givet som forvalteranliggende til moderen.

I Radd al-Muhtar står der:

“Det er ikke tilladt at afbryde svangerskabet før og efter sjælens indtræden i fosteret."(Radd al-Muhtar, 5/279).

Dog vil det være tilladt i særlige, ekstreme tilfælde at afbryde svangerskabet før sjælens indtrædelse i fosteret (120 dage), fx. hvis kvinden bliver befrugtet gennem en voldtægt, eller hvis moderens liv  eller helbred er i fare, eller hvis gentagne graviditeter ødelægger hendes helbred på en drastisk måde osv.

Imam al-Haskafi skriver i Durr al-Mukhtar:

“Svangerskabsafbrydelse er tilladt i henhold til gyldige grunde, forudsat at sjælen endnu ikke er indtrådt i fosteret."

Det skal bemærkes, at graviditet, som opstår gennem ulovlige og forbudte intime forhold, ikke er nogen gyldig grund til abort. Fosterudviklingen i livmoderen er beskyttet og ukrænkelig, selv når den er et resultat af hor." (Hidaya, 2/292).

Konklusionen er altså, at abort efter 120 dage er fuldstændig forbudt og tangerer til mord. Nogle fuqaha har dog dispenseret fra denne regel i de situationer, hvor moderens liv er i fare. Med hensyn til abort før 120 dage, vil dette stadigvæk ikke være tilladt, men synden er af en mindre grad, og det vil være tilladt af særlige og gyldige grunde.

Og Allah ved bedst.

Muhammad ibn Adam al-Kawthari, UK

Sunnipath.com

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:13
Shourouk: 7:55
Duhr: 12:55
Asr: 15:18
Maghreb: 17:53
Isha: 19:30

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography