Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“I en hadith beretter Abu Hurayra (Allah være tilfreds med ham), at Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sagde:"Den Allah ønsker det godt, giver Han prøvelser" (Imam al-Bukhari, Jami' al-Sahih, kitab al-marda, bab ma ja'a fi kaffarat al-mard)” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Sports adab
Skrevet af Ladycroc   
Lørdag, 30 Januar 2010 19:45

Sports-etikette (adab)

Af  Sheikh `Atiyyah Saqr

Tidligere leder af of Al-Azhar Fatwa-komiteen

Billede
Fra de tidligste tider har mennesker forsøgt at komme i fysisk træning og har opfundet alle mulige former for sport med henblik på at styrke deres krop, alt efter forholdene og målsætningen. I lande, hvor kampe og krige var almindelige, var sportsarter som vægtløftning, bueskydning eller duellering meget almindelige, mens svømning var populær hos folk, der boede tæt på kystlinjen. På den arabiske halvø plejede folk at gå på jagt og ride på heste på grund af deres levevis, som indebar hyppige rejser og flytninger fra sted til sted.

Islam modsætter sig ikke at styrke sin krop gennem at praktisere sport. Muslimer er blevet pålagt at have en stærk krop og et sundt sind i tilgift til en høj moral. I en hadith kan vi læse, at "en stærkt troende er mere elsket af Allah end en svagt troende." (Muslim). En sund og stærk krop er fuldtud i stand til at udføre både religiøse såvel som verdslige pligter. Islam accepterer ikke noget, der fører til forsømmelse af disse pligter, undtagen i særlige tilfælde, hvor der gøres undtagelser for at gøre anliggender nemmere for de troende.

I sit velkendte værk 'Zad-Al-Ma`aad' anfører Imam Ibnul-Qayyemat bevægelse er grundlaget for al sport. Bevægelse hjælper kroppen til at komme af med overflødig mad på en normal måde. Og bevægelse gør kroppen aktiv og styrker dens immunforsvar og beskytter den imod sygdomme. Hvert organ i kroppen har sin egen sportsart, der gavner den. Sportsarter som ridning, bueskydning, brydning og kapløb gavner hele kroppen.

Sport gemt i islamiske ritualer:

Indenfor en islamisk kontekst kan man se, at mange af de islamiske ritualer indeholder elementer af sport, som hjælper kroppen til at opnå fysisk fitness, hvis man udfører dem regelmæssigt. Fx. er pilgrimsrejserne, besøgene hos muslimske brødre og søstre, besøg hos syge, gang til og fra moskeen, bønnernes bevægelser og deltagelse i de forskellige aktiviteter alle afarter af sportsaktiviteter.

Sports-etikette i islam:

Islam opmuntrer til at praktisere sport, og det viser blot hvor stor, fleksibel og forstående Allahs vej til menneskeheden er. Islam understreger også vigtigheden af åndelig og moralsk træning til at ledsage den fysiske træning, så sidstnævnte giver den ønskede effekt.

Når man støtter et hold, bør man undgå hooliganisme. Der er heller ikke plads til skadefryd. En førerposition bør ikke medføre nedsættende tilråb mod den overvundne modstander. Islam ser på sport som en metode til at styrke gensidig kærlighed og samarbejde mellem folk, og ikke som metode til at såre andres følelser. Derfor bør den vindende part aldrig lade sig henføre af glæde til et niveau, hvor man begynder at fornærme modstanderen. Ej heller bør taberen af en kamp eller en konkurrence lade sig æde op af misundelse over modstanderens fordel. Man bør huske, at dagens nederlag baner vejen for morgendagens sejr, dersom man udviser tålmodighed og prøver at forbedre sig selv.

Dette bør minde os om den gang en beduins kamel løb fra Profetens hun-kamel, som indtil da havde været kendt som den hurtigste kamel i alle løb. Mange muslimer blev kede af det. Men Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) kommenterede situationen ved at sige: "Allah, den Almægtige, har bestemt, at intet vil have evig hæder (dvs. hver situation har sine opture og nedture, og ingen tilstand er permanent)." Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) udtalte sig sådan for at køle folks følelser ned, fordi de fandt det svært at acceptere, at hans kamel blev overhalet.

I konkurrencesituationer glemmer den sande muslim aldrig sin adab mht. at behandle modstanderen godt. Det er en form for hykleri, når man begynder at se bort fra sin moral i konkurrencer og kampe. Derfor sagde Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham): "Der findes fire persontræk i en person, der gør ham til ren hykler. Hvis et af disse træk findes i en person, vil hans karakter blive mærket af hykleri, indtil han kommer af med det; hvis nogen stoler på ham, bryder han tilliden; hvis han siger noget, lyver han; hvis han lover noget, bryder han sit løfte, og hvis han skændes med nogen, afviger han (dvs. tyer til grimt sprog og fordærvet opførsel).

Tips til den sportsudøvende muslim:

1-En muslim bør ikke beskæftige sig med sport på en måde, der fører til forsømmelse af hans religiøse og andre pligter.

2-En muslim må ikke give sig selv så løse tøjler under sportsudøvelsen, at han på nogen måde kommer til at skade andre. For eksempel er sportsudøvelse på befærdede, fulde gader, der efterfølgende giver trafikpropper, ikke en islamisk acceptabel måde at dyrke sport på.

3-Blindfanatisme for eller imod et andet hold har intet med islam at gøre; denne opførsel modsætter sig den islamiske lære om fællesskab og kærlighed.

4-Under sportsudøvelsen bør der ikke bruges grimme ord, vises dårlig opførsel eller forekomme bagtaleri.

5-Islam tillader ikke kampe eller konkurrencer, som involverer begge køn, hvori der fremkommer muligheder for forførelse, fristelse eller moralsk korruption.

6-Islam afviser ligeledes alle konkurrencer og al sport, der tænder seksuelle lyster eller opmuntrer til moralsk forfald som fx. kvinder, der danser eller kvinder, der optræder for offentligheden.

Mænd bør udøve sport, som passer til deres natur og omvendt. Det er ikke tilladt i islam at kvinder udøver sport, som er unik for mænd.

Afslutningsvis skal det understreges, at når islam tillader noget, stiller islam også nogle betingelser, der skal støtte moralen og som underbygger lovgivningens generelle visdom. Sport skal udøves i henhold til disse betingelser for at undgå uønskede, negative følger. Grundreglen i sharia går ud på, at en handling som på nogen måde overskrider grænserne, om det så er mht. mad og drikke, påklædning eller noget andet, bliver det forbudt. Koranen fortæller: "Oh I troende, forbyd ikke de gode ting, som Allah har gjort lovlige for jer, og overskrid dem ikke. Se! Allah elsker ikke lovovertrædere." (Al-Ma'idah 5: 87)

Sheikh `Atiyyah Saqr er tidligere formand for Al-Azhar Fatwa-komiteen.

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:13
Shourouk: 7:55
Duhr: 12:55
Asr: 15:18
Maghreb: 17:53
Isha: 19:30

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.