Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

"En muslim bliver ikke ramt af trængsel eller sygdom, bekymring eller bedrøvelse, skade eller smerte eller selv et nålestik, uden at Allah tilgiver ham synder på grund af det" (Imam al-Bukhari, Jami' al-Sahih, kitab al-marda, bab ma ja'a fi kaffarat al-mard)” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Bønnens historie - Isra og Miraj
Skrevet af Ladycroc   
Onsdag, 03 Februar 2010 21:10

Bønnens historie - Isra og Miraj

Den 27. dag i den islamiske måned Rajab ihukommer muslimer verden over en særlig begivenhed, kaldet isra og miraj.

Det var i denne nat i sit tiende år som profet, at Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) på ryggen af ridedyret Buraq rejste til Palæstina og defra videre op til de syv himle, hvor han mødte forgangne tiders profeter og modtog en række åbenbaringer.

Den måske vigtigste åbenbaring har været påbuddet om at bede fem gange i døgnet. Oprindeligt fik Muhammed (Allahs fred og velsignelse med ham) besked på at bede mange flere gange, men af hensyn til menneskets natur blev de obligatoriske bønner reduceret til de fem, vi kender i dag.

Ifølge en troværdig hadith foregik det sådan:

Det berettes ifølge Anas ibn Malik, at Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) sagde:

"Al-Buraq blev bragt til mig; det var et hvidt og langt dyr, større end et æsel, men mindre end et muldyr; ét skridt med sin hov svarede til den samme afstand, som man kan se. Jeg besteg dyret og vi kom til Bait-al Maqdis (Jerusalem).Jeg bandt det til en ring, der blev brugt af profeterne. Jeg gik ind på moskeens område og bad to rakaa´at derinde. Da jeg kom ud, bragte (ærkeenglen) Gabriel mig en krukke med vin og en med mælk. Jeg valgte mælken, og Gabriel sagde: "Du har valgt al-fitra, den naturlige vej."

Derefter steg han sammen med mig til den nederste himmel og bad om at der blev åbnet. Der blev sagt: "Hvem er du?" Han svarede: "Gabriel." Så blev der sagt: "Hvem er sammen med dig?" Han svarede: "Muhammed." Så blev der sagt: "Har han fået en åbenbaring?" Han svarede: "Han har fået en åbenbaring." Så blev der åbnet for os og dér var jeg, sammen med Adam. Han bød mig velkommen og bad for mit helbred.

Så steg vi op til den anden himmel, og Gabriel bad om at der blev åbnet. Der blev sagt: "Hvem er du?" Han svarede: "Gabriel." Så blev der sagt: "Hvem er sammen med dig?" Han svarede: "Muhammed." Så blev der sagt: "Har han fået en åbenbaring?" Han svarede: "Han har fået en åbenbaring." Så blev der åbnet for os og da jeg kom ind, bød Jesus (Isa) og Johannes mig velkommen og bad for mit helbred.

Nu steg Gabriel sammen med mig op til den tredje himmel og bad om at der blev åbnet. Der blev sagt: "Hvem er du?" Han svarede: "Gabriel." Så blev der sagt: "Hvem er sammen med dig?" Han svarede: "Muhammed." Så blev der sagt: "Har han fået en åbenbaring?" Han svarede: "Han har fået en åbenbaring." Så blev der åbnet for os og dér var jeg sammen med Yusuf (Josef), som var blevet givet stor skønhed. Han bød mig velkommen og bad for mit helbred.

Så steg Gabriel sammen med mig op til den fjerde himmel og bad om at der blev åbnet. Der blev sagt: "Hvem er du?" Han svarede: "Gabriel." Så blev der sagt: "Hvem er sammen med dig?" Han svarede: "Muhammed." Så blev der sagt: "Har han fået en åbenbaring?" Han svarede: "Han har fået en åbenbaring." Så blev der åbnet for os og dér var jeg sammen med Enok (Idris). Han bød mig velkommen og bad for mit helbred.

Gabriel steg så sammen med mig op til den femte himmel og bad om at der blev åbnet. Der blev sagt: "Hvem er du?" Han svarede: "Gabriel." Så blev der sagt: "Hvem er sammen med dig?" Han svarede: "Muhammed." Så blev der sagt: "Har han fået en åbenbaring?" Han svarede: "Han har fået en åbenbaring." Så blev der åbnet for os og dér var jeg sammen med Aaron(Harun). Han bød mig velkommen og bad for mit helbred.

Gabriel steg nu sammen med mig op til den sjette himmel og bad om at der blev åbnet. Der blev sagt: "Hvem er du?" Han svarede: "Gabriel." Så blev der sagt: "Hvem er sammen med dig?" Han svarede: "Muhammed." Så blev der sagt: "Har han fået en åbenbaring?" Han svarede: "Han har fået en åbenbaring." Så blev der åbnet for os og dér var jeg sammen med Moses (Musa). Han bød mig velkommen og bad for mit helbred.

Så steg Gabriel med mig op til den syvende himmel og bad om at der blev åbnet. Der blev sagt: "Hvem er du?" Han svarede: "Gabriel." Så blev der sagt: "Hvem er sammen med dig?" Han svarede: "Muhammed." Så blev der sagt: "Har han fået en åbenbaring?" Han svarede: "Han har fået en åbenbaring." Så blev der åbnet for os og dér var jeg sammen med Abraham (Ibrahim), som stod lænet op ad bayt al-ma`mur, som 70.000 engle hver dag træder igennem uden at vende tilbage.

Så blev jegbragt til sidrat al-muntaha, De Fjerneste Grænsers Lotustræ, hvis blade var som elefantører, og hvis frugter først synes at være ubetydelige. Men da Allah strakte sin befaling over dem, forvandlede de sig til noget så smukt, som ingen skabninger kunne beskrive. Så åbenbarede Allah, hvad han åbenbarede for mig. Han gjorde det obligatorisk for mig at bede 50 bønner hvert døgn.

Jeg begyndte min nedstigning, indtil jeg nåede Moses, som spurgte mig: "Hvad har vores Herre gjort obligatorisk for din menighed?" Jeg sagde til ham: "50 bønner." Han sagde så: "Tag tilbage til din Herre og bed Ham om at reducere antallet; din menighed vil ikke være i stand til at klare det. Jeg kender Israels folk fra lange erfaringer, og jeg har prøvet dem."

Så tog jeg tilbage til min Herre og sagde: "Oh min Herre, jeg beder dig om at gøre tingene nemmere for mit folk." Han reducerede bønnerne med fem for mig. Jeg tog tilbage til Moses, og han sagde til mig: "Din menighed vil ikke kunne klare det. Tag tilbage og bed Ham om at reducere antallet." Jeg vedblev med at tage frem og tilbage mellem min Herre og Moses, indtil Allah sagde: "Oh Muhammed, det er fem bønner hvert døgn. Hver bøn svarer til 10 bønner, svarende til 50 bønner. Dén, der har til hensigt at udføre en god handling og ikke gør det, for ham vil der blive skrevet en enkelt god handling. Hvis han udfører sin hensigt, vil få tilskrevet 10 gode gerninger. Dén, der har til hensigt at udføre en ond gerning og ikke gør det, imod ham vil der ikke blive skrevet noget. Hvis han udfører sin onde hensigt, vil en ond gerning blive tilskrevet ham."

Så steg jeg ned, indtil jeg nåede Moses og jeg informerede ham om, hvad der var sket. Han sagde så til mig: "Tag tilbage til din Herre og bed Ham om at gøre tingene lettere. "Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) sagde: "Jeg var taget tilbage til min Herre, indtil jeg følte mig skamfuld foran Ham."

(Sahih og Muslim)

Sådan blev det til, at muslimerne fik de fem obligatoriske bønner. Kun to af de obligatoriske bønner sker i sollys; de resterende tre foregår når solen er gået ned.

Muslimer “fejrer” ikke isra og miraj, idet der ikke er overleveret nogen tradition om det, men for mange muslimer har dagen en særlig symbolsk betydning.

I det år, hvor miraj og isra ville finde sted befandt Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) sig i en forfærdelig situation. Hans kære onkel Abu Talib, såvel som hans elskede kone Khadija, var begge lige døde. Uden onklens beskyttelse, udviklede forfølgelserne mod Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) i Mekka sig yderligere. Et forsøg på at bede til den Ene Gud i byen Taif endte med, at han og hans lille følge blev stenet ud. En håbløs situation, ville man tro.

Og midt i alle disse problemer blev Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelse med ham) udvalgt til at udføre dette mirakel i sjæl og krop. Den lærdom, man kan drage af isra og miraj, er at for at opnå en højere indsigt i den verden, vi begrænser til 3 dimensioner, må man om fornødent også bruge de øjne, der sidder i hjertet. Holder man hjertets øjne lukkede, vil man ikke se andet end skygger af virkeligheden.

Den måske bedste måde at ihukomme isra og miraj på i dag er gennem at ihukomme værdien af tålmodighed, at huske på profeternes mirakler og budskaber, at påskønne værdien og vigtigheden af de obligatoriske bønner og at cementere Palæstinas og især al-Quds (Jerusalems) betydning for vores deen.

Måske bør vi også huske formaningerne om, at den bedste tid til kontakt med vores Skaber er om natten, særlig i den sidste tredjedel af natten. Mellem nattebønnen og morgenbønnen.

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.