Abu Hurayrah
Skrevet af Web-ß9   
Tirsdag, 16 Februar 2010 19:28

Abu Hurayrah (603 – 681)

Millioner af muslimer fra de tidligere historiske perioder af Islam og til idag er bekendt med navnet Abu Hurayrah. Til forelæsninger, konferencer, fredags-khutbaer, seminarer, Hadis-bøger, fiqh-bøger, ibadah, tafsir m.m. hører vi følgende: “Berettet af Abu Hurayrah. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde…”

Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham), som egentligt hed Abd al-Rahman ibn Sakhr Al-Azdi,  var lidt over 30'erne, da han blev muslim i 7. år efter Hijrah og døde i Madinah i en alder af 78 år. Han var ikke gift og havde ingen børn, da han tog sin plads hos Ashaba-e-Suffa, mens Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) var ude i Khaybar-krigen. Han var en af de fattigste blandt Ashaba-e-Kiram.

Hans rigtige navn var Abdur-Rahman bin Sahr ifølge den stærkeste beretning. Men kaldt for Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham) efter en episode med Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham):

“Jeg (Abu Hurayrah) bar en lille kat i min ride(kappe) en dag. Da Rasulullah(saw) så mig med det, spurgte Han (Allahs fred og velsignelser med ham) mig, om hvad det var. “Kattekilling” svarede jeg”. Og Han (Allahs fred og velsignelser med ham) kaldte mig for “far af killing (Abu Hurayrah)”. Siden den dag blev Han kendt for det. 

Han sad i Masjid-e-Nabwi og var optaget af viden hele tiden. Han var sulten efter viden og havde ikke interesse for verdslige ting. Og sådan fortsatte det i 4 år.

En dag sagde han til Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham):

“Jeg hører mange beretninger(hadiser) fra Dig (Allahs fred og velsignelser med ham), men glemmer dem.” Allahs sendebud (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde “spred din rida”. Jeg gjorde det følgende og dernæst bevægede Han (Allahs fred og velsignelser med ham) sine hænder som om Han (Allahs fred og velsignelser med ham) fyldte dem med noget og tømte det i min rida og dernæst sagde Han (Allahs fred og velsignelser med ham) “tag din kåbe over din krop”. Jeg gjorde det og efter det glemte jeg ingenting. (Sahih Bukhari Volume 1, Bog 3, Nummer 119).

En dag gik han forbi markedet i Madinah og så befolkningen optaget af deres forretninger af køb og salg. “Hvor svage er i, oh folk af Madinah”, sagde han. “Hvad ser du som er svag i os, Abu Hurayrah”, spurgte de. Allahs Sendebuds (Allahs fred og velsignelser med ham) arv er blevet uddelt og I står her. Vil I ikke tage en del af det?”, sagde han. Hvor er det oh Abu Hurayrah, spurgte de.. I Masjid(moske), svarede han tilbage..

Folk skyndte sig til masjid. Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham) ventede til de kom tilbage. Når de kom tilbage og så ham, sagde de “Oh Abu Hurayrah, vi tog til masjid og gik ind, og vi så ikke noget, som blev delt ud.” “Så I ingen i masjid”, spurgte han. “Ja, vi så nogle personer som lavede salah, nogle personer som læste Quran og nogle personer, som diskuterede om hvad der var Halal(tilladt), og hvad der var Haram (forbudt)”, sagde de. Ve jer, svarede Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham). Dette er arven efter Muhammad (Allahs fred og velsignelser med ham).

Hans sult efter viden gjorde ham til en af de mest berømte Sahaba(ledsagere). Der findes næsten ikke en bog, hvor hans beretninger ikke findes. Han er den mest berømte hadis beretter, og alle hadis lærde har skrevet hans beretninger ned i deres bøger.

Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham) har i alt berettet 5374 hadis. Nogle af dem hørte han selv fra Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham), og nogle af dem fra Ashaba-e-Kiram, blandt andet fra Abu Bakr (må Allah være tilfreds med ham), Umar ibn al-Khattab (må Allah være tilfreds med ham) og Bibi Aishah (må Allah være tilfreds med ham).

Og Abdullah bin Abbas (må Allah være tilfreds med ham), Abdullah bin Umar (må Allah være tilfreds med ham), Anas bin Malik (må Allah være tilfreds med ham), Vasile b. Eska (må Allah være tilfreds med ham), Jabir b. Abdullah (må Allah være tilfreds med ham) og mere end 800 andre Ashabi-Kiram og Tabi’in har berettet hadiser fra ham, trods det faktum, at han kun har været sammen med Rasulullah (Allahs fred og velsignelser med ham) i 4 år.

Da Aishah(ra) blev spurgt om, hvem der kendte bedst til Profetens (Allahs fred og velsignelser med ham) udtalelser, svarede hun “Abu Hurayrah. Jeg sværger Abu Hurayrah har brugt al sin tid i Rasulallahs (Allahs fred og velsignelser med ham) selskab”.

Mange Sahaba var forbløffet over alle de hadiser han kunne udenad. Desværre beskyldte nogle ham for at berette falske hadiser. Hans svar til dem i forbindelse med denne beskyldning var følgende:

“Folk siger jeg har berettet for mange hadiser. Havde det ikke været for de 2 verser i Quran, ville jeg aldrig have berettet en enkelt hadis og versene er:

“Visseligt, dem der skjuler de klare beviser og vejledning som Vi har åbenbaret, efter at Vi gjorde dem klare i Bogen for disse mennesker, disse er dem, som Allah forbander, og dem der forbander, skal også forbande dem” - (Surah Baqarah 2:159)

“Og når Allah indgik en pagt med dem der fik Bogen: I skal angiveligt sprede det for mennesker og ikke skjule det; men de skjulte det bag deres rygge og tog betaling for det; hvor de har købt ondskab for dem selv” - (Surah Al-Imran 3:187)

Abu Hurayrah(ra) fortsatte:

Og ingen tvivl om at vores Muhajir brødre plejede at have travlt i deres markedspladser med deres forretninger, og vores Ansari brødre plejede at have travlt med deres landbrug. Men jeg plejede at nøjes med det, som fyldte min mave og opholdte mig hos Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser med ham) og plejede at være opmærksom på de ting, som de ikke var opmærksomme på, og lærte de ting udenad, som de ikke plejede at lære udenad”. – (Sahih Bukhari 1-118).

Abdullah b. Umar (må Allah være tilfreds med ham) sagde: “Han (Abu Hurayrah) er meget mere gavnlig end mig og ved det som han beretter bedre”.

Talhah b. Ubaydullah (må Allah være tilfreds med ham) sagde: “Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham) har hørt mange hadiser, som vi ikke har hørt”.

Imam Bukhari siger: “At Han (Abu Hurayrah) er en af de mest troværdige personer ifølge Sahaba og hadis lærde.

Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham) blev aldrig træt af at kigge på Rasulullah (Allahs fred og velsignelser med ham), hvis Ansigt viste sig at have lyset af hele universet og blev aldrig træt af at lytte til Ham (Allahs fred og velsignelser med ham), hvis Tunge var fyldt med visdom.

Dernæst lavede Abu Hurayrah sin bøn og sagde “Oh Allah (swt), jeg spørger Dig (swt) for en viden, som ikke vil blive glemt”. Og Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde “Amin”.

Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham) havde fået en gave fra Allah (swt). Visdommen om Profetens (Allahs fred og velsignelser med ham) ord og hukommelsen og tungen til at berette det videre samt evnen til at skrive alt ned. Visdommen udstrålede fra hans læber videre til de næste generationer. Fra Indonesien til Vienna. Og idag rundt omkring hele verden. Han havde indset hvilket gave han havde fået i sin rida og brugte det til at udsprede Islam. Hadis er i dag den 2. mest kendte og udbredte kilde i Islam og uden Hadis, ville Islam aldrig være fuldbyrdet, idet Allah (swt) siger i Quran:

“I Sendebudets (Allahs fred og velsignelser med ham) ord og handlinger har I visselig et smukt mønster at følge, for alle dem, som kun har håb i Allah og Den Sidste Dag, og som bruger meget tid i at lovprise Allah” - (Surah Ahzab 33:21)

Her refereres til mumineen, dem, der oprigtigt beder til Allah (swt), og som ihærdigt bruger tid på at lovprise Allah (swt) i form af Salah, Quran og Zikr(ihukommelse). Disse vil også følge denne ayah, hvor Allah fortæller og rådgiver mumineen om hvilket eksempel der er bedst og følge. Det skal dog understreges, at denne gruppe af mumineen er begrænset, jf. sidste afsnit, hvor Allah understreger, at det er tilsigtet dem, der bruger meget til på at huske og lovprise Allah, og dette er foruden de daglige bønner og pligter, dvs. frivillig tilbedelse og lovprisning.

“Og hvad Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) giver jer, tag det, og hvad Han (Allahs fred og velsignelser med ham) forbyder, hold jer væk fra det. Og frygt Allah: Allah er sandelig hård i straf” – (Surah Hashr 59:7)

Dette er en direkte ordre fra Allah om at følge det, som Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) siger, og Allah varsler, at dem, der ikke følger Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) vil få en hård straf. Ordren om at følge Hadis er foruden dette givet utallige steder i Quran. Spørgsmålet for os er således at vælge de sande uforfalskede hadis-beretninger. Abu-Hurayrahs (må Allah være tilfreds med ham) beretninger er klassificeret af de fleste som 99% sande, idet mange af hans hadis samtidigt også berettes af andre Sahaba og Ahlul-bait. Han havde en meget god hukommelse og havde en god evne til at skrive alt ned og vigtigst af alt elskede han Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) meget højt.

Må Allah (swt) forære ham selskabet af Rasulullah (Allahs fred og velsignelser med ham) i det næste liv, også sådan som Han (swt) foræret ham Rasulullahs (Allahs fred og velsignelser med ham) selskab i denne her verden og må Abu Hurayrah (må Allah være tilfreds med ham) genopstå som en af de første efter dommedagen.

Artiklen er skrevet af: Web-ß9 - fra tasawwuf.dk

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography