Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu ‘alayhi wa ‘ala alihi wa sallam har sagt: “Allah siger: ‘Jeg har forberedet for Mine retfærdige tjenere ting, som hverken øjne har set eller ører har hørt eller sindende har kunnet forstillet sig.” [Kilde: Bukhari] ” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Q and A om den kommende sunni-moské på Amager
Skrevet af Ladycroc   
Lørdag, 27 Februar 2010 12:06

Spørgsmål og svar om den kommende sunni-moské på Amager

 • Skal den kommende moske have minareter?
 • Vil der blive kaldt til bøn fra moskeens minareter?
 • Kommer moskeen til at have andre funktioner end at være et andagtsrum?
 • Hvordan rejses der penge til moskebyggeriet?
 • På hvilket sprog vil de vanlige prædikener blive leveret?
 • Hvordan tages de daglige beslutninger?
 • Hvem kommer til at bruge moskeen?
 • Hvor mange muslimer findes der i Danmark, hvor mange findes er i København, og hvor mange regner I med vil bruge moskeen?
 • Hvordan vil I karakterisere brugerne af moskeen?
 • Kommer moskeens aktiviteter til at være kønsopdelte?
 • Kan ikke-muslimer deltage i moskeens aktiviteter?
 • Er bygningen af moskeen et udtryk for konkurrence med den shia muslimske moske, der er planer om i Københavns Nordvest kvarter?


Skal den kommende moske på Amager have minareter?
Moskeen, som er tegnet af BIG – Bjarke Ingels Group fra København, er en integreret del af et større projekt med adskillige bygninger på Faste Batteri-grunden, og den har to minareter. Minareterne er en del af den kunstneriske og æstetiske udformning af bygningen.

Minareterne er udformet som tynde søjler, der står ved de to hjørner af moske-området, som vender ud mod Njalsgade. De følger moskeens generelle ydre form, idet de snor sig på samme måde op i en spiral, ikke helt ulig den, man ser på toppen af Frelserkirken på Christianshavn.

Vil der blive kaldt til bøn fra moskeens minareter?
Nej, der vil ikke udenfor moskeens fire vægge blive kaldt til bøn i forbindelse med de fem daglige bønner i moskeen.

Kommer moskeen til at have andre funktioner end at være et andagtsrum?
Moskeen bliver mere et kulturcenter end blot en moske. Der planlægges således et større bibliotek, flere forretninger samt et cafeteria i bygningens stueetage. Cafeteriaet vil, ligesom de andre faciliteter i stueetagen, være åbent for publikum udefra. Dette giver nem adgang til cafe-, butiks- og biblioteksmiljøet, også for dem, som ikke ønsker at deltage i de religiøse handlinger, som vil finde sted andetsteds i bygningen. Der planlægges ligeledes forskellige former for udadvendte aktiviteter såsom undervisning, besøgsmuligheder, kulturudveksling, udstillinger og meget andet som en del af centrets interaktion med det omgivende samfund.

Hvordan rejses der penge til moskebyggeriet?
Muslimernes Fællesråd agter at indsamle penge fra ind- og udland i forbindelse med det forestående byggeri, da ikke alle midler kan forventes at blive indsamlet lokalt i Danmark.

I Danmark er planen at kontakte virksomheder så vel som enkeltpersoner med henblik på indsamlingen af midler. Samtidig pågår der et arbejde med at kortlægge potentielle udenlandske donere og i den forbindelse forventes Muslimernes Fællesråd at rådføre sig med relevante lokale danske myndigheder om hvilke lande eller organisationer der kunne være potentielle donorer.

Der vil over for donorer, store som små, blive tydeliggjort, at bidrag IKKE vil give indflydelse på stedets daglige drift.

På hvilket sprog vil de vanlige prædikener blive leveret i moskeen?

Det er afgørende for Muslimernes Fællesråd, at dansk bliver det bærende sprog i moskeens aktiviteter. Således vil den ugentlige tale til de bedende, som foregår om fredagen, foregå på dansk. Derved vil det også være nemt for besøgende at forstå hvilket budskab, der formidles på stedet. Der vil være adgang for besøgende i det omfang, det overhovedet praktisk kan lade sig gøre, såvel til daglig som om fredagen i forbindelse med fredagsbønnen.

Det er dog afgørende, at der findes en kvalificeret religiøs kyndig som både har den faglige teologiske viden og ikke mindst mestrer det danske sprog. Derfor pågår allerede et arbejde med at kortlægge eksistensen af kvalificeret arbejdskraft indenfor landets grænser.

Derudover kan det ikke forventes, at evt. gæstetalere fra udlandet taler dansk, hvorfor der i den forbindelse må forventes tolkning til dansk eller engelsk.

Hvordan tages de daglige beslutninger i moskeen?
Der vil i forbindelse med den kommende moske blive oprettet en daglig ledelse, som vil bestå af mennesker bosat i Danmark. Derfor forventes der fuldstændig autonomi i tilrettelæggelsen af moskeens daglige aktiviteter.

Hvem kommer til at bruge moskeen?
Moskeen vil primært facilitere landets danske sunni muslimer, som anslås at udgøre mellem 80 og 90 pct. af samtlige muslimer i Danmark. Dog forventes det, at muslimer som følger andre retninger også vil benytte sig af stedet, hvilket Muslimernes Fællesråd byder velkommen.

Hvor mange muslimer findes der i Danmark, hvor mange findes er i København, og hvor mange regner I med vil bruge moskeen?
Det anslås, at der er omkring 200.000 muslimer i Danmark. En stor del af disse bor i Storkøbenhavn, men da der i Danmark ikke føres registre over folks religiøse tilhørsforhold, vil angivelser af mængder altid bero på skøn. Et kvalificeret skøn kunne være, at der bor mellem 30.000 og 50.000 muslimer hovedstadsområdet. Selve moskeen vil kunne rumme omkring 3.000 bedende.

Hvordan vil I karakterise brugerne af moskeen - ud over at de fleste er sunni muslimer?
Kommer de fra bestemte lande?
Har de et bestemt syn på islam?

Det vil være umuligt i planlægningsfasen helt at fastslå, hvem der vil være brugere af moskeen, men da brugerne af de allerede eksisterende bedesteder oftest er folk med samme tilgang til islam som ledelsen af stedet har, må det forventes, at dette også vil gøre sig gældende i en vis udstrækning i dette tilfælde. Det vil sige muslimer, der identificerer og forstår sig selv som danske muslimer og deltager aktivt i samfundets processer.

Det er ikke sandsynligt, at der vil være en skarp opdeling mellem nationalt tilhørsforhold hos brugerne, endsige at en bestemt etnisk gruppe vil være dominerende. Da stedet vil blive drevet på dansk, vil det med stor sandsynlighed være efterkommere af indvandrere og tilflyttere, som i væsentlig grad vil bruge stedet, da de har dansk som førstesprog.

Kommer moskeens aktiviteter til at være kønsopdelte?
Visse aktiviteter i moskeen vil være kønsopdelte. Man beder f.eks. altid opdelt således at mænd har deres område og kvinder har deres, dog ledt af en fælles bønneleder.

Det er bestyrelsens og ledelsens ansvar at sikre, at stedet bliver brugt til religiøse og kulturelle formål, og dette vil naturligvis være noget, som man fra bestyrelses og ledelses side vil være opmærksom på.

Kan ikke-muslimer deltage i moskeens aktiviteter?
Ja, der vil også være arrangementer for ikke-muslimer. Vi ser meget gerne, at moskeen bliver et sted, som både muslimer og ikke-muslimer kan få en tilknytning til.

Er bygningen af moskeen et udtryk for konkurrence med den shia muslimske moske, der er planer om i Københavns Nordvest kvarter?
Planlægningen af de to moskeer er sket fuldstændig uafhængigt af hinanden, og der er således ikke tale om nogen form for konkurrence.

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:13
Shourouk: 7:55
Duhr: 12:55
Asr: 15:18
Maghreb: 17:53
Isha: 19:30

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography