Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Sayyiduna Abu Hurayra (Allah være tilfreds med ham) berettede at Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sagde: "Kendetegnene på en hykler er tre: Når han taler, lyver han, når han indgår en aftale, bryder han den, og når han betroes noget, krænker han det" (Imam al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih).” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Grøn Guide til Islam

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Hvem får velgørenhed?
Skrevet af Ladycroc   
Fredag, 05 Marts 2010 12:51

Velgørenhed og almisser

Enhver troende skal betale den såkaldte zakat. (Ofte oversat på dansk med ordet  “almisser”, men dette begreb er ikke fyldigt dækkende).

Zakat el-eid er et mindre beløb, som man betaler til trængende lige før selve eid-bønnen, når ramadanen slutter. Den anden zakat er den “almindelige zakat”; der betaler man mindst 2 1/2 % af sit overskud på årets indtjening.
Der er forskellige regler for nøjagtig hvad og hvor meget denne almindelige zakat skal bestå af, men faktum er, at zakat er en af islams fem søjler og dermed er den troende forpligtet til at afgive dette beløb til velgørenhed
hvert eneste år.

Ordet zakat betyder egentligt “vækst”; med lidt god vilje kan man kalde det “investering”, fordi meningen med zakat er ikke at de fattige sidder og modtager beløbet år efter år, men at den muslimske ummah gennem sit overflod giver mindre heldigt stillede medlemmer af samfundet en reel chance for at vende den dårlige udvikling til en bedre. Zakat er altså en investering i menneskelig formåen, og gennem afgivelse af zakat skaber man grobund for videre økonomisk vækst.

Gennem uddeling af zakat viser man tillid til sine medmennesker og beviser sit fælles ansvar overfor menneskeheden.

Zakat er ikke at ligestille med den velgørenhed, man ellers frivilligt betaler. Zakat er ikke frivillig, men obligatorisk. Hvad man ellers deler ud af sine aktiver ad frivillighedens vej kaldes sadaqa, og ikke mindst i Ramadanen gøre mange troende sig ekstra umage med at fordele sadaqa, enten direkte til trængende eller til velgørenhedsorganisationer.

Sadaqa kan gives til alle, som man selv synes trænger til det, mens zakat er øremærket for 8 særlige grupper af modtagere:

1) Al Masakeen – De nødlidende
2) Al Fuqara – de fattige
3) Amil zakaht – indsamlere af zakat
4) Fi sabeel Allah – dem, der arbejder for Allahs skyld
5) Al Gharimun – de gældsplagede
6) Ibn al Sabeel – de rejsende
7) Al Riqab – de trælbundne
8) Al Muallaf – dem, der nærmer sig islam

De nødlidende
Dette er folk, der gennem naturkatastrofer, krig eller andre ulykker pludseligt har mistet det hele og ikke ejer noget eksistensgrundlag for at forsørge sig selv. Men det kan også omfatte folk, der fra fødslen ikke i varigt omfang er i stand til at forsørge sig selv på grund af fysiske defekter.

De fattige
Dette begreb dækker traditionelt forældreløse børn eller gamle mennesker uden familie, men kan også omfatte tiggere, der ikke umiddelbart kan forsørge sig selv grundet midlertidige omstændigheder. Generelt arbejdsduelige mennesker og folk med lavindkomst er ikke omfattet af begrebet.

Zakat-indsamlerne
Traditionelt har man i muslimske samfund givet fattige menensker og forældreløse teenagere mulighed for at agere zakat-indsamlere. De får det betroede erhverv at indsamle zakat fra folk og fordele midlerne. Denne rolle er i de moderne samfund tit overtaget af velgørenheds-foreningerne, men erhvervet findes stadigvæk i flere muslimske lande og giver meget fattige mennesker mulighed for at forsørge sig selv gennem at bibeholde en lille procentdel af den zakat, de indsamler og videreformidler.

For Allahs skyld

Denne gruppe modtagere består af mennesker, der gennem deres hovederhverv arbejder for at fremme islamiske mærkesager. Det kan være ansatte på børnehjem, mosképassere, velgørenhedsforeninger, modstandsfolk, skolebyggere, mad-uddelere osv.

De gældsplagede
Modtagerne i denne gruppe er som betegnelsen siger, mennesker, som sidder i uforholdsmæssig stor gæld. Det drejer sig om borgere i samfundet, der under normale omstændigheder gennem deres arbejde kan skabe vækst til fælles bedste, men som gennem skæbnen er kommet ud i så stor en gæld, at de ikke ville kunne bidrage til samfundets vækst uanset hvor mege tde arbejder, idet gælden skal betales før alt andet. Det anses for en velgørenheds-gerning at eftergive folk deres gæld, og man kan betale sin zakat gennem at eftergive sine skyldnere deres gæld for mindst 2 1/2% af sit eget overskud. Man kan også vælge at betale fremmede skyldnere dele eller al deres gæld, da dette betragtes som velgørenhed.

De rejsende
Hvis deres rejse er lovlig, så vil modtagerne af denne gruppe fald eind under reglen for velgørenhed til rejsende, der af en eller anden grund har mistet deres indkomst eller aktiver under rejse til et fremmed sted. Kravet er altså, at denne rejsende står uden økonomiske midler og ikke bare er turist med lommesmerter. I den moderne verden vil flygtninge og/eller fordrevne folk ofte høre ind under denne kategori.

De trælbundne
Slaveri er afskaffet i vores moderne verden – siger man! Men faktum er, at mange mennsker i dag stadigvæk lever i økonomisk slaveri eller under lignende forhold, især i den tredje verden. Traditionelt set er zakat blevet brugt til at frikøbe sådanne trælbundne folk. I dag anvendes zakat´en til at hjælpe fattige mennesker, der vil ud af slavelignende forhold. Man kan fx. betale for at underbringe, føde og undervise sådanne mennesker.

Dem, der nærmer sig islam
Denne zakat anvendes til at yde støtte til mennesker, som vil nærme sig islam. Det kan være indsatte i fængslet, der har indset at kriminalitet er forkert og som nu ønsker muligheden for at studere islam gennem litteratur eller anden undervisning. Det kan også dreje sig om alle andre, der trænger til åndelig udvikling, men som ikke selv kan skaffe midlerne dertil pga uforudsete forhindringer (fattigdom, fængsling, sygdom). Indkøb og fordeling af koraner, bedetæpper eller betaling for undervisning til konvertitter falder under denne kategori.

Traditionelt fordeler man selv sin zakat; man kan altså fx. selv finde en fattig mand og give ham beløbet, som man finder bedst. På denne måde tvinges zakat-giveren til at udvise ansvar for samfundet og gennemtænke sin handling.

Men i dag sker betalingen af zakat oftest gennem indbetalinger over banken eller ved direkte donationer til en velgørenhedsforening, der sørger for at fordele midlerne videre til de trængende. Ofte har zakat-giveren mulighed under sin donation at øremærke pengene til bestemte forhold; fx. flygtninge og fordrevne i Tjentjenien eller ofre for tsunamien i Asien. men man kan også overlade hele beløbet uden betingelser.

Grundlæggende siger de lærde, at zakat skal betales “nærmest” – dvs at man først skal kigge rundt i sin familie, om nogen af dem falder ind under modtagelsen af zakat. dernæst skal man kigge i sin nabokreds eller i sin by. Først når man ikke finder egnede modtagere for zakat i sin nærhed, går zakat ud til andre, fx. i fremmede lande.

Hvem skal betale zakat?

Ikke alle skal betale zakat. Den årlige betaling af zakat er kun obligatorisk for en muslim, der er voksen, mentalt rask og fri (altså ikke trælbunden).

Derudover skal denne person eje et minimum af ekstra indkomstgivende aktiver kaldet nisab, udover de personlige ejendele (tøj, hus, indbo, bil osv). En person, der udover sine behovsopfyldende ejendele ikke har nogen overflødig indkomst, skal altså ikke betale zakat (men må gerne).

Endeligt skal denne overflødige aktive indkomst være reel i mindst et måneår forinden. Passiver (dvs. indkomst, dom er gældsbesat eller forpantet) indgår ikke i denne beregning. Dvs. at hvis man skylder penge til andre i en størrelsesorden der matcher ens nisab, er man ikke pligtig til at betale zakat deraf – betaling af gæld går forud betaling af zakat.

Tanken bag zakat

Ideen med zakat er ikke kun bevidsthedsgørelse af sin egen aktive rolle i damfundets økonomiske vækst og vel, men lige så høj grad en form for ibada (tilbedelses-handling) i og med man adlyder Allahs direkte ønske. Zakat er en af de fem søjler, der bærer fromheden (taqwa).

Muslimer ved, at jo mere, man spenderer, desto mere får man tilbage.Noget af det, man får tilbage gennem uddeling af zakat vil Allah (swt) sætte i vores sjælebank til afregning på dommedag, og det er i enhver troende interesse, at balancen på denne dag står i positiv favør.

Allah (swt) lade os alle spendere af vores hjerter og gennem vores bevidsthed og hænder.

 

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:32
Shourouk: 8:29
Duhr: 12:06
Asr: 13:25
Maghreb: 15:40
Isha: 17:31

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography