Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Abdullah Ibn Bushr, fred være med ham, berettede: “En mand sagde til profeten, sallallahu ‘alayhi wa ala ‘alihi wa sallam: ‘Oh Allahs Sendebud, Islams skikke er for meget for mig, så fortæl mig noget, som jeg kan holde fast til.’ Han sagde: ‘Lad ikke din tunge stoppe med at ihukomme Allah.’” [Kilde: Tirmidhi og Ibn Majaah]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Grøn Guide til Islam

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Paradis ligger under din mors fødder
Skrevet af Ladycroc   
Søndag, 09 Maj 2010 12:00

"Paradis findes under din mors fødder"

Den 10. maj fejrer man mange steder verden over Mors Dag. En sådan speciel dag findes ikke indenfor islam, da sådan en mærkedag ville blive betegnet for bidá (nyopfindelse), og derfor vil man ikke ihukomme dagen ud fra en islamisk kontekst.

Men moderen har ud fra islamiske regler og islamisk praksis en ganske særlig status.

Som udgangspunkt understreger islam respekten for og kærligheden til ens forældre. I åbenbaringerne hedder det således: "Tilbed Allah, og sæt intet ved Hans side, og vær gode imod jeres forældre..." (4:36) - det vil sige, at opfordringen om at behandle sine forældre med venlighed står umiddelbart lige efter påbuddet om at tilbede Allah, den Ophøjede. Denne rækkefølge forekommer temmelig ofte i Koranen:

"Din Herre har bestemt, at I ikke må tilbede andre end Ham og skal være gode mod jeres forældre. Hvis den ene eller begge når en høj alder under dit tag, må du ikke vrisse ad dem og skælde ud, men skal tale ærbødigt til dem! Sænk af barmhjertighed ydmyghedens vinge over dem, og sig: "Herre, forbarm Dig over dem! Det er, som da de opdrog mig som lille!" (17:23-24)

Den store islamiske lærde Abu al-Faraj Ibn Al-Jawzî forklarer ærbødigheden overfor ens forældre på denne måde:

"At være venlige over for ens forældre betyder: at adlyde dem, når de beder dig om noget, medmindre de beder dig om noget, som Allah har forbudt; at prioritere deres ønsker over eget ønske om frivillig tilbedelse; at afstå fra det, de forbyder dig; at forsørge dem; at tjene dem; at komme til dem med blid ydmyghed og barmhjertighed; ikke at hæve stemmen foran dem; ikke at nedstirre dem (i vrede); ikke at give dem øgenavne, og at være tålmodige med dem. (Ibn al-Jawzî, Birr al-Wâlidayn)

Koranen understreger en moders besværligheder i forbindelse med sine anstrengelser for at sørge godt for sit barn, og påbyder derfor den troende at gengælde hendes opofrelse. I Koranens surah Luqmân hedder det: "Vi har pålagt mennesket at være gode mod sine forældre, for hans moder bar ham gennem besvær efter besvær, og det tog to år at afvænne ham (fra amningen): "Vær taknemmelig mod Mig og mod dine forældre! Hos Mig ender alting." (31:14)

Og i en anden surah er påbuddet om at ære sin moder og gengælde hendes opofrelse endnu tydeligere:

"Vi har pålagt mennesket at være god mod sine forældre. Hans moder bar ham med besvær, og hun fødte ham med besvær. Svangerskabet med ham og afvænningen af ham tager tredive måneder. Han vokser indtil sin manddoms alder og er blevet fyrre år, og siger: "Herre! Hjælp mig til at være taknemmelig for den nåde, som Du har vist mig og mine forældre, og til at handle ret, til Dit velbehag! Giv mig held med mine efterkommere! Jeg omvender mig til Dig. Jeg er en af muslimerne." (46:15)

Moderen før faderen

Islamisk praksis tillægger et menneske at udvise større taknemmelighed og respekt for sin moder end for sin fader; dette ses gennem det faktum, at moderens rolle og opforelse beskrives med større eftertryk end faderens rolle. Det ses også gennem talrige af Profeten Muhammeds egne ytringer (Allahs fred og velsignelser med ham).

Ifølge en stærk overlevering af Mazhari, skulle Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) have sagt: "Gør det gode og tjen din moder; derefter din moder; derefter din moder; derefter din fader, derefter de nære slægtninge og så dem, der kommer derefter."

Ifølge Bukhâri kom der engang en mand til Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) og sagde: "Oh, Allahs budbringer! Hvem blandt menneskeheden fortjener mit selskab mest? Han svarede: "Din mor." Så spurgte manden: "Derefter hvem?" Så svarede han. "Din mor." Så spurgte manden: "Derefter hvem?" og profeten svarede igen: "Din mor." Manden spurgte så: "Derefter hvem?" Så svarede han: "Derefter din far." (Sahîh Bukhârî 5971 and Sahîh Muslim 7/2)

Nogle islamiske lærde har fortolket denne hadith til at mene, at respekten og taknemmeligheden til ens moder bør være tre gange større end respekten og taknemmeligheden til ens fader.

Men den måske vigtigste grund til at ihukomme sin mors besværligheder og skænke hende sin største verdslige kærlighed og taknemmelighed findes nok i en af Profeten Muhammeds aller mest kendte udsagn, må Allah give ham fred og velsignelser:

"Paradis findes under din mors fødder. "[Musnad Ahmad, Sunan An-Nasâ’i, Sunan Ibn Mâjah]

Således er det tydeligt, at islamisk praksis tillægger moderen en ophøjet rolle blandt alle familiemedlemmerne, og at man som muslim har en meget vigtig forpligtelse til at udvise respekt og taknemmlighed for ens mor, og at dette er en af de krav, som Allah, den Ophøjede, stiller til os i vores verdslige liv.

Da den kendte muslimske sanger Sami Yusuf i foråret 2010 besøgte Danmark og gav koncert i Farum Arena, var "Mother" en af de sange, der bevægede tilhørerne mest. Nedenfor en gengivelse af denne smukke sang:

 

 

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography