Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu ‘alayhi wa ala alihi wa sallam, sagde: “Allah siger: ‘Oh mine tjenere, skulle de første blandt jer og de sidste blandt jer, menneskene blandt jer og jinnerne blandt jer, rejse jer i fællesskab og anmode Mig om noget. Og skulle Jeg give enhver, hvad han bad om, ville det ikke formindske hvad Jeg besidder mere end en nål formindsker havet, når den dryppes i det.’” [Kilde: Muslim]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Grøn Guide til Islam

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Kender du det Dansksprogede Islamiske Center?
Skrevet af Ladycroc   
Fredag, 16 Juli 2010 21:30

Kender du det Dansksprogede Islamiske Center?

Danske muslimer er ikke længere et særsyn på gaden, på arbejdspladsen, i skolen eller i dagligdagen. Islam er stille og roligt ved at blive en integreret del af det danske samfund, og af den grund har behovet for et dansksproget islamisk center været støt stigende de sidste år. Samtidigt er dansk naturligt nok blevet det primære sprog for flere og flere såkaldte efterkommere af indvandrere, der førhen valgte at definere sig etnisk i henhold til oprindelseslandet, men hvis børn og børnebørn i dag ser sig selv som danskere med muslimsk identitet.

En række dansksindede muslimer oprettede i 2007 derfor Moskeforeningen København netop for at tilgodese den efterspørgsel, som danske muslimer – uanset etnisk afstamning – har ønsket; nemlig et sted til at samle dansktalende muslimer til fælles religiøse aktiviteter som fx. den ugentlige fredagsbøn på dansk eller fejringen af islamiske højtider, undervisning og møder samt informationsvirksomhed for både dansktalende muslimer og ikke-muslimer.

Siden 2008 har Moskeforeningen København i praksis drevet Det Dansksprogede Islamiske Center (DIC) på Nørrebrogade 32 i København. Fredagsbønnerne på dansk blev oprindeligt afholdt andre steder i byen, bl.a på Hejrevej, men siden maj 2008 har dansktalende muslimer haft mulighed for at overvære fredagsbønnen med forudgående dansk prædiken i DIC. Fredagsprædikerne bliver alle optaget på video til upload i en søgbar database, og der arbejdes i fremtiden på at streame den ugentlige fredagsbøn direkte.

Fredagsbøn prædiket på dansk er yderst relevant, ikke kun på grund af den sproglige formidling, men også på grund af sit samfundsrelevante indhold. Mange muslimer ønsker at komme i balance med sig selv i henhold til både samfund og åndelighed, og derfor er fredagsprædiken et oplagt sted at søge vejledning og inspiration; men det kræver naturligvis at prædiken behandler aktuelle emner, der tilgodeser både de praktiske såvel som de åndelige udfordringer hos den enkelte muslim. Samtidigt tjener den danske fredagsprædiken et andet formål; nemlig kommunikation med den ikke-muslimske, danske omverden. Hvert år til Store Bededag bliver fredagens prædiken optaget og publiceret gennem Danmarks Radio til alle danske lyttere, der her kan følge med i, hvad der rører sig blandt dansksprogede muslimer.

Centret indeholder en stor mødesal, der også fungerer som “moské”, men som på få minutter kan forvandles til et professionelt mødelokale med alle audiovisuelle hjælpemidler til brug for konference/seminar-aktivitet. Indtil flere gange har DIC været brugt som åbent hus med sygesenge og laboratorieudstyr for bl.a. Giv Blod for at hverve nye bloddonorer blandt danske muslimer.

Centret har derudover et glimrende køkken, kontorlokaler, mødelokaler og et særligt rum til kvindelige muslimer, som ønsker privatliv under udøvelsen af deres religiøse ritualer. Centrets inventar består af danske mærke-møbler og er holdt i en lys, neutral atmosfære af moderne, pæn indretning.

Det har været kendetegnende ved  DIC, at man siden oprettelsen har haft besøg af mange skoleklasser og professionelle grupper fra det omgivende samfund, der har overværet fredagsprædiken, fået rundvisning og som har kunnet i aktiv dialog med danske muslimer og brugere af centret. DIC har været brugt som “klasseværelse” for mange undervisningsinstitutioner, hvoraf nogle er kommet hele vejen fra Jylland for at besøge centret og overvære foredrag og debat. Ligeledes har centret haft besøg fra udlandet, hvor muslimer og ikke-muslimer har besøgt DIC til inspiration for egne aktiviteter og egen samfundsmæssige udvikling.

I dagens Danmark findes der endnu ikke nogen seriøs uddannelsesinstitution, hvor man kan modtage islamisk undervisning og fordybe sig i islamiske videnskaber på et professionelt stadie, omend der er flere forsøg på at tilrettelægge strukturel islam-undervisning i de enkelte moskeer landet rundt. Det er især svært for dansktalende muslimer at finde troværdig viden om islam på et sprog, der er forståelig. DIC er ikke ment som en konkurrent for allerede etablerede undervisningsmuligheder i Danmark, men DIC vil gennem sine undervisningstilbud fungere som et seriøst alternativ for de, som søger viden om islam på dansk.

Centret fungerer ligeledes som et fysisk samlingssted for flere dansksindede muslimske organisationer, der bruger lokalerne til deres undervisning, foredrag, seminarer og forskellige sociale aktiviteter.

Endnu er DIC i sit grundlæggende udviklingsstadie, men folkene bag centret har fornuftige visioner om bl.a. at oprette et islamisk bibliotek og at styrke undervisningsindsatsen for sine brugere. Centret er etableret og drives uafhængigt af statslige tilskud, men et center af den størrelse kræver naturligvis et bredt økonomisk grundlag. Økonomien består af mange gavmilde personlige bidrag fra brugere og støtter; bl.a. kan man blive medlem af Moskeforeningen København ved at indgå en fast betalingsaftale. Centret drives i øjeblikket af dedikerede frivillige, der sørger for alle de praktiske ting, som man skal gøre for at drive et aktivt islamisk center.

Som bruger af DIC har man adgang til mange spændende faciliteter og aktiviteter; som nævnt er der den ugentlige fredagsbøn, som har massivt fremmøde, men man kan også deltage i afholdelsen af de muslimske højtider som eid al-adha og eid al-fitr. Derudover er der undervisning og mange andre religiøse, samfundsrelevante og kulturelle aktiviteter af interesse for muslimer – alt sammen på dansk og alt sammen brugerstyret og selvfinansieret.

Gennem sin eksistens, men også gennem sit daglige virke, fungerer DIC som et fysisk såvel som åndeligt samlingspunkt mellem det danske samfund og den islamisk religion.

Hvis du har lyst til at besøge DIC, så ligger centret på Nørrebrogade 32, 1. sal i København. Alle er velkomne, hvad enten man vil besøge centret for at stille sin nysgerrighed mht dansk islam, vil overvære fredagsbønnen, modtage undervisning eller deltage i centrets mange aktiviteter. Man kan også læse mere om centret på www.moskeforeningen.dk eller besøge centrets Facebook-profil på http://facebook.com/moskeforeningen.

 

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography