Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu ‘alayhi wa ala alihi wa sallam, sagde: “Allah siger: ‘Oh mine tjenere, skulle de første blandt jer og de sidste blandt jer, menneskene blandt jer og jinnerne blandt jer, rejse jer i fællesskab og anmode Mig om noget. Og skulle Jeg give enhver, hvad han bad om, ville det ikke formindske hvad Jeg besidder mere end en nål formindsker havet, når den dryppes i det.’” [Kilde: Muslim]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Grøn Guide til Islam

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Medgift (mahr)
Skrevet af Ladycroc   
Søndag, 17 Oktober 2010 16:15

Medgift (mahr)

Mahr er i henhold til islamisk shariah det beløb, som brudgommen betaler til sin brud ved indgåelse af ægteskabet (nikah). Ægteskab uden mahr er ikke gyldig.

Der er adskillige misforståelser af begrebet mahr, ikke mindst på grund af lokale traditioner, som har tilsidesat grundlæggende islam. I nogle muslimske lande ser man således, at mahr bliver en slags brudepris, som brudgommens familie betaler til brudens familie for at få tilladelse til at indgå ægteskabet med kvinden. Men dette er IKKE den korrekte islamiske medgift; mahr skal gives til kvinden senest for tidspunktet for vielsen!

Mange steder i den muslimske verden har de kulturelle traditioner groft forvansket den islamiske medgift, og det er ikke usædvanligt at unge mænd ikke "har råd" til at gifte sig af den ene grund, at forældrene til kvinden forlanger anseelige beløb i medgift.

Medgiftens form

Islamisk medgift skal have en letomsætlig værdi. Den kan bestå af penge, guld, fast ejendom, smykker, ren bil eller andet, der kan realiseres til penge gennem videresalg. Medgiften må ikke bestå af løfter eller ikke-omsætlige værdier.

Medgiftens størrelse

Nogle lærde er af den opfattelse, at kvinden kan give afkald på at få medgift, hvis hun ønsker det. Under Umar ibn al Khattab (må Allah være tilfreds med ham) blev medgiftens mindstestørrelse dog sat til 10 dirham, som modsvarer cirka 30 gram sølv.

Til gengæld advares der gentagne gange i Tirmidhi fra kalif Umars side imod at betale umådelige store beløb som medgift.

Ifølge Abu Dawud´s Kitab an-Nika 2:235 betalte Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) alle sine koner deres medgift ved indgåelse af sit ægteskab med dem. Det største beløb han betalte i medgift gik til Umm Habibah og bestod af 4000 dirham.

Kalif Ali (må Allah være tilfreds med ham) ejede ved indgåelsen af sit ægteskab med Fatima (må Allah være tilfreds med hende) intet af værdi udover en laset frakke, som havde en værdi af 4 dirham. Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) forslog Ali at tilbyde Fatima frakken som medgift, hvilket hun accepterede.

Medgiftens størrelse skal altså beregnes ud fra mandens økonomiske formåen og den livssituation de begge befinder sig i, sålænge beløbets størrelse forhandles af kvinden og manden i enighed.

Mahr Muwajjal

Mahr Muwajjal er en type medgift, som parterne i fællesskab aftaler at brudgommen giver bruden til senere udbetaling. Alle fire islamiske lovskoler tillader denne form for medgift under den forudsætning, at aftalen bliver indgået SENEST på tidspunktet for indgåelsen af ægteskabet (nikah), og at aftalen er bevidnet offentligt af retskafne vidner.

Hvis manden dør eller parterne bliver skilt, før tidspunket for den aftale overdragelse af medgiften er kommet, kan kvinden/enken kræve øjeblikkelig betaling af sin medgift fra manden eller dennes ejendom/bo.

Tilbagebetaling af mahr

Det er kun ved indgåelse af khul´ - gensidig skilsmisse, hvor der ikke ligger nogen gyldige grunde for skilsmisse til grund (som fx. utroskab el.l) at kvinde ner forpligtet til at tilbagebetale sin medgift til manden. Nogle lærde er af den opfattelse, at hun ikke behøver at tilbagebetale medgiften, men blot kompensere manden for skilsmissen.

Meningen med medgift

Medgiften bliver overgivet til bruden senest ved indgåelsen af ægtskabet (nikah). Medgiften vil straks derefter være kvindens juridiske ejendom, som hun kan forvalte efter egen vilje og evner.

Selv om kvinden har været ludfattig og ikke ejet noget af værdi, vil medgiften således give hende selvrespekt og et økonomisk fortrin, hvis ægteskabet skulle gå galt, manden dø el.l. Medgiften giver hende også mulighed for at blive selvforsørgende, eller at opnå økonomisk uafhængighed i sit ægteskab.

Danske skatteregler i forbindelse med islamisk medgift

Dansk familieret opererer ikke med begrebet "medgift", og derfor kan det ske, at skattevæsenet blander sig i muslimske ægtepars aftale om medgift. I henhold til dansk lov skal der nemlig betales gaveafgift og indkomstskat af større beløb, der overgives fra en borger til den anden, hvis disse er lovligt gift.

En skattefri medgift må i 2010 ikke overstige en værdi af kr. 58.700, som er grænseloftet for overførsel af skattefrie gaver mellem ægtefæller. Denne grænses størrelse reguleres på ny hvert år.

Hvis man derfor giver sin kone en medgift, der har en værdi på over kr. 58.700, vil konen derfor blive skattepligtig af beløbet!

Til gengæld gælder denne regel kun for en årlig gave. Det vil sige, at der er lovlig mulighed for ægtemanden at aftale betalingen af Mahr Muwajjal med konen, sådan at konen får et ratebeløb udbetalt hvert eneste år i en fastsat tidspreriode, indtil hendes medgift er helt overdraget. Dog skal man her være opmærksom på de islamiske regler for ratebløbsbetalinger, idet både beløbets STØRRELSE og beløbets RATESTØRRELSER skal væe aftalt på forhånd. man kan altså ikke lave en aftale med hinanden, at konen får udbetalt "årlige rater, der ligger under skattevæsenets gaveloft", fordi man ikke på forhånd kan vide, hvad gaveloftet bliver sat til i fremtiden!

For at medgiften forbliver skattefri, skal man huske at betale den EFTER dansk registrering af ægteskabet - men HUSKE at aftale denne betalingstid SENEST ved den islamiske indgåelse af ægteskabet.

 

 

 

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:13
Shourouk: 7:55
Duhr: 12:55
Asr: 15:18
Maghreb: 17:53
Isha: 19:30

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography