Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu ’alayhi wa ’ala alihi wa sallam, sagde: ”Den fastende har to glæder: når han bryder fasten, glædes han derover, og når han møder sin Herre, er han taknemmelig over sin faste.” [Kilde: muslim]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Grøn Guide til Islam

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Islamiske organisationer og foreninger
Skrevet af Antar   
Mandag, 28 December 2009 04:21

Her er en oversigt over de vigtigste muslimske foreninger og organisationer i Danmark:

 

Dansk Islamisk Center

DANSK ISLAMISK CENTER (tidligere Moskeforeningen Kbh og Islamisk Info og Foredrag) har i 2011 etablere det første islamiske center for fortrinsvis dansktalende muslimer. Der er et stort behov for et islamisk center, hvor fredagsbønnen afvikles på dansk, og som kan være tilholdssted for dansksprogede muslimske foreninger og deres forskelligartede aktiviteter og som kan være et informations-  og videnscenter for oplysninger om islam på dansk.

Foreløbigt består Dansk Islamisk Center´s aktiviteter af den ugentlige fredagsbøn, eid-bønnerne i Korsgadehallen på Nørrebro og forskellige aktiviteter i forbindelse med Store Bededag og Ramadanen. Dansk Islamiske Center (adresse nedenfor).

Kontaktadresse: Dansk Islamisk Center - Baggesensgade 4c, 3. sal - 2200 København N - tlf. 70 22 26 00 - Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Minhaj al Quran

MQI som står for Minhaj ul Quran International, eller på dansk " Vejen til Quranen ", blev stiftet i 1981 i Pakistan, og den danske gren blev etableret i 1987. Aktiviteterne i Minhaj-ul Quran er af forskellige karakter. Siden organisationen har et bredt spektrum af foreninger under sig og arbejder på mange niveauer i samfundet, kræves en stor masse af frivillige personer indenfor dette felt.
Siden sin start har MINHAJ sørget for undervisning, religiøse, kulturelle og sociale arrangmenter/aktiviteter for ældre, unge og børn  MQI-DK arrangerer aktiviteter både for kvinder og mænd på det intellektuelle, sociale og åndelige plan. Der bliver afholdt undervisning for især børn . Lærerne og underviserne er kvalificerede personer med den nødvendige faglige baggrund. MINHAJ har underafdelinger for søstre og unge muslimer. ndervisningen sker på Minhajs eget al-Farghana Institute.

Kontakadresse: Minhaj ul Quran International Danmarks hovedkontor - Valhøjvej 15B - 2500 Valby - tlf (+45) 36 46 48 98

Munida

Muslimsk Ungdom i Danmark (MUNIDA) er en muslimsk ungdomsforening i København og Odense,tilknyttet Islamisk trossamfund i Danmark. Foreningen består hovedsageligt af unge muslimer, som inspireret af den muslimske tro og de smukke værdier forener identiteter, bygger bro over kløfter og rækker ud til det omgivende samfund for at hjælpe til en bedre integration. Foreningen ser det som sin vigtigste opgave at vejlede og motivere unge muslimer i Danmark til at blive velfungerende borgere, som deltager aktivt i det danske samfund, men som samtidig har en sand islamisk forståelse. Medlemmerne er hovedsalig af arabisk baggrund.

MUNIDA udbyder sociale aktiviteter såsom foldbold, netcafé, sommerhusture og lignende arrangementer. Derudover tilbyder Munida forskellige undervisningsforløb i islam og muslimske samfundsforhold, tilrettelagt alt efter medlemmernes behov og ønsker.

Kontaktadresse: Munida - Dortheavej 41-45 - 2400 kbh NV -   Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Islamisk Videns og Informationscenter (IVIC)

IVIC er forkortelsen for Islamisk Videns– og InformationsCenter. IVIC blev grundlagt i Århus i foråret 2002 af en gruppe muslimer hvis etniske baggrund udgør henholdsvis dansk, tyrkisk, arabisk og pakistansk.

Det overordnede formål med IVIC er at formidle korrekt og forståelig information om Islam og at servicere det danske samfund i forhold af islamisk relevans. Dette søges gennemført ved folkeoplysende virksomhed om Islam og islamisk kultur og ved udgivelse af diverse publikationer om Islam og muslimer. Hos IVIC kan man også købe de populære islam-startpakker til nye muslimer.

Det er ikke kun overlevering af islamisk viden, som IVIC har til hensigt at arbejde med – også på andre rent offentlige områder er der behov for at vi bruger vores energi, heriblandt:

  • - at støtte opbygningen af moskéer i Danmark.
  • - at få indført dansk fredagsprædiken i de muslimske bedesteder rundt om i Danmark og i en eventuel fremtidig moské.
  • - at få opbygget et islamisk bibliotek tilgængeligt for alle interesserede.

 

Kontaktadresse: IVIC, Nørre allé 34, 8000 Århus C, tlf: 50 50 26 43 eller 50 50 25 71,  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.Milli Görüs (DMGT)
Formelt hedder Mili Görüs i Danmark "Sammenslutningen af Indvandrerforeninger" eller "Danimarka Müslüman Göçmenler Teskilati". DMGT driver en række moskeer over hele landet og afholder også undervisning samt meget velorganiserede pilgrimsrejser til Mekka og Medina gennem deres eget rejseselskab MG REJSER i Taastrup. Organisationen består af 41 foreninger og arbejder med: kulturforståelse, integration i det danske samfund, koordinering af aktiviteter imellem foreninger og forbedring af etniske minoriteters rettigheder, men er i sit ideologiske og religiøse grundlag baseret på traditionel sunni-islam.

Kontakadresse: Valdemarsgade 17 1.sal - 1665 Kbh V - Tel: 3811 1830 - Fax: 3811 1277
Diyanet


Danimarka Turk Diyanet Vakfi eller Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse er en ”nonprofit og partiuafhængig ” organisation der hovedsaligt gennemfører religiøse, sociale og kulturelle aktiviteter i Danmark. Stiftelsens formål er at varetage religiøse, undervisningsmæssige, sproglige og kulturelle interesser, at arbejde med de unges problemer, at bestræbe sig på de unges integration i samfundet og at skabe enighed og forståelse blandt forskellige grupper.

Selvom foreningen i sit organisatoriske grundlag er opbygget for at gavne den tyrkisk-dansk ungdom, er foreningens indholdsmæssige grundlag baseret på islam.

Kontaktadresse: Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse - Paul Bergsøesvej 14, 2600 Glostrup - Tel.: 0045-33230313 - Email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Muslimernes Fællesråd i Danmark

Muslimernes Fællesråd (MFR) blev dannet i 2006. Hensigten med rådet er at agere paraplyorganisation for og repræsentere et bredt udsnit af muslimer i Danmark og fungere som et fælles talsorgan for disse, at facilitere og koordinere det værdifulde arbejde, som allerede udføres i medlemsforeningerne, og at løfte opgaver der kan være af almen gavn for muslimer og samfundet i øvrigt. Derfor støtter MFR op om projekter og tiltag, der har til hensigt at fremme aktivt medborgerskab og aktiviteter af almen gavn for muslimer i Danmark og for samfundet i øvrigt. Disse kan f.eks. være projekter relaterede til sundhed, folkeoplysning, arbejdsmarkedet, social integration og miljø.

Muslimernes Fællesråd tæller et par tusinde medlemmer, og ønsker at repræsentere et bredt udsnit af herboende muslimer og virke som det organ, der går aktivt i dialog med myndigheder og ngo’er. MFR ønsker også at bygge en moské i Danmark. På nuværende tidspunkt er man i gang med at forhandle med Carlsberg om et stykke jord dertil i Valby.

Kontaktadresse: Muslimernes Fællesråd - H.J. Holst Vej 28 -  2610 Rødovre. - Mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. -  Tlf.: 35364700

 

Dansk Muslimsk Union

DMU er en Union af danske muslimske organisationer og foreninger. DMU´s primære funktion er at virke som paraplyorganisation for muslimske organisationer, foreninger, institutioner mv. først og fremmest at udgøre en samlende enhed. DMU et samlingsorgan for muslimske organisation, foreninger og institutioner mv. i Danmark og begrænser sig ikke kun til at yde rådgivning til sine medlemmer, det muslimske samfund i Danmark generelt eller offentlige myndigheder og andre instanser, som har brug for muslimske råd i anliggender vedrørende muslimer og Islam, men DMU samarbejder internt på alle mulige områder, for at styrke fællesskabet og den muslimske identitet i Danmark.

Da Dansk Muslimsk Union har glemt at betale deres domæne abonnement, er deres hjemmeside indtil videre suspenderet.

Kontaktadresse: DMU - Valdemarsgade 17, 1. sal, 1665 København V - Email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Rabita

Det Islamiske Forbund i Danmark (RABITA) også kaldet Muslim World Leage Denmark, muslimsk forening, stiftet 1998 med den erklærede målsætning at "værne om medlemmernes og muslimernes kulturelle værdier" i gensidig dialog med det omgivende samfund.

I forbundets hus på Hejrevej 3 i København findes bl.a. en moské; ca. 1200 muslimer, overvejende med arabisk baggrund, er medl. eller har regelmæssig tilknytning til forbundet, der som andre tilsvarende organisationer i Danmark drives for private midler samt en vis støtte fra fx Den Muslimske Verdensliga.

Rabitas formand er sheikh Mahmoud Fouad al-Barazi.

Kontaktadresse: Det Islamiske Forbund I Danmark - Hejrevej 3 - 2400 København NV -  tlf 3584 0732


VIOMIS - Viden om Islam på Gadeplan

VIOMIS er et netværks-initiativ i København, som ønsker at samle unge mennesker i byområderne i et socialt fællesskab med etisk velfunderede værdigrundlag. Gennem moralske og karakteropbyggende aktiviteter ønsker VIOMIS at motivere de unge til at tage ansvar for dem selv og for samfundet, modvirke social isolation og radikalisering, samt virke som tryg platform, hvorfra de unge kan udvikle sig selv til morgendagens verden.

VIOMIS vil først og fremmest arbejde med unge muslimer for at forhindre kriminalitet og for at styrke de unges samfundsopfattelse.

Kontaktadresse: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. - www.viomis.dk - telefon: 28 29 42 32

 

Pigernes Aktivitetsforening

Oprettet af de kendte Abdol-Hamid-søstre i Odense, retter P.A.F sig primært til unge piger i alderen 13-25. Udover de faste aktiviteter arrangerer P.A.F. debatarrangementer, konferencer, kurser og foredrag som retter sig til alle interesserede.

Pigernes Aktivitetsforening har ligeledes været involveret i velgørenhedsarbejde på Fyn.

Kontaktadresse: PAF - Bøgeparken 98B - 5240 Odense - Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

 

Foreningen Hijaab

Foreningens Hijaab er en muslimsk forening for alle søstre over 15 år, og som har til formål er at virke som forum for unge muslimske piger og give dem mulighed for at tale åbent om islam og om spørgsmål, der vedrører deres umiddelbare liv i som muslimske kvinder i det danske samfund.

Foreningen er tilknyttet Moskeen på Amerikavej i København, og aktiviteterne består af ugentlige studiekredse og sociale sammenkomster, hvor søstre kan modtage undervisning og debattere om alle relevante emner i en tryg og islamisk atmosfære.Islamisk Studiebogssamling

ISLAMISK STUDIEBOGSSAMLING blev oprettet i 1973 af søster Khadijah Bjerring, Odense, med det formål at samle og registrere litteratur om Islam - skrevet af muslimer - på europæiske sprog, men foreningen blev ved årsskiftet 1987/1988 overdraget Aminah Inger Tønnsen (Echammari), Risskov v. Århus, til videreførelse. ISLAMISK STUDIEBOGSSAMLING har siden august 1997 haft adresse på Frederiksberg, og foreningen omfatter i dag ca. 500 bøger og hæfter (hovedsagelig på dansk, tysk, engelsk og fransk) om utallige emner med relation til Islam, foruden tidsskrifter og nyhedsbreve på dansk, tysk, engelsk, norsk og svensk. Ca. 150 bøger om muslimske kvinder og bi-kulturelle ægteskaber fuldender samlingen.
En del af samlingen er dog overført til Islamisk-Kristent Studiecenter.

 

Professionelle og faglige organisationer:


DANISH MUSLIM AID

Danish Muslim Aid er en uafhængig, non-politisk nødhjælpsorganisation, som siden 2005 arbejder efter sin egen dagsorden og i samarbejde med andre nødhjælpsorganisationer. DM Aid er godkendt som nødhjælpsorganisation af både politi- og skattemyndigheder.

DM Aid beskæftiger sig med flg. indsatsområder:

- Sponsorering af forældreløse børn - Forsendelse af nødhjælpsudstyr (containerforsendelser) - Mikrofinansiering & skole- og vandprojekter - Katastrofehjælp - Formidling af Zakat, Sadaqat og Qurban

Kontaktadresse: Blågårdsgade 51, 2200 København N - Tlf: 35360833 (telefontid mellem kl. 9-15) - email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


SEHAT

Sehat blev grundlagt 1. november 2002 på Panum Instituttet. Alle medlemmer har en sundhedsfaglig baggrund og både studerende og færdiguddannede kan optages som medlemmer. Hovedparten er læger med anden etnisk baggrund end dansk. Sehats motto er Sundhed for alle! og foreningens medlemmer arbejder for at forbedre sundhedstilstanden blandt de etniske minoriteter i Danmark. Foreningens sekundære formål er at lave almennyttigt, idébetonet, socialt og debatskabende arbejde for foreningens medlemmer.

Foreningen har siden oprettelsen ønsket at komme i dialog med de etablerede institutioner for at fremme formålet og har således samarbejdet med forskelligartede foreninger som DUF, Islamisk Kristent Studiecenter, Kræftens Bekæmpelse, Cross Over, Frivilligrådet og Handicaporganisationer for alle.

Kontaktadresse: Panum Instituttet - Blegdamsvej 3 - 2200 København N. - email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Frie Muslimers Retshjælp

Foreningen består af en lille gruppe muslimer med baggrund indenfor jura, sociologi og økonomi. Gruppen blev oprettet i 1995 med det formål at yde retshjælp og social vejledning til muslimer med behov derfor. Gruppens medlemmer giver mundtlig og skriftlig vejledning til dem, der har beder om det, fører konkrete sager for borgeren og har også optrådt som bisiddere for klienter hos kommunale institutioner.

Ydermere har Frie Muslimers Retshjælp ydet mæglingshjælp og optrådt i voldgiftssager for både private enkeltpersoner og for organisationer.


Kontaktadresse: ???

 

MIND - Muslimsk Intellektuelt Netværk i Danmark (tænketank)

Muslimsk Intellektuelt Netværk i Danmark MIND er et organisationsløst netværk af religiøse og humanistiske eksperter og analytikere fra det muslimske og akademiske system i Danmark, der samles for at analyserere politik, økonomi, kultur og samfundsforhold og efterfølgende kommer med forslag til det politiske system ud fra muslimske synspunkters relevans. Netværket er i første del af 2010 i gang med at etablere en mere permanent platform for sine aktiviteter i form af en muslimsk tænketank.

Tænketankens arbejde vil bestå i analyse, politikforslag, formidling og undervisning. MIND fungerer fuldstændig uafhængig af religiøse, politiske og økonomiske interesser.


Dansk Islamisk Begravelsesfond

DIB blev oprettet i 2001 og ønsker at fremstå som en troværdig og kvalitetsbevidst begravelsesforening. Det er fondens mål, at hjælpe hver enkelt familie med alle de praktiske opgaver som skal udføres i forbindelse med et dødsfald. DIB sætter medmenneskelighed, personlig kontakt og etik meget højt. Det er vigtigt for os, at pårørende føler tryghed ved vores arbejde.

I 2006 var DIb med til at stifte Danmarks første muslimske begravelsesplads.  Pladsen, ligger i den grønne kile mellem Brøndbyøster og Avedøre. Den dækker et område på 50.000 m2, hvoraf de 32.000 m2 må anvendes til gravpladser. På denne baggrund vurderes det, at gravpladsen har kapacitet til at rumme mellem 6000 og 8000 muslimske grave, hvilket skulle kunne dække behovet 60 år frem i tiden.

Mere end 20 forskellige muslimske organisationer og foreninger står bag ved DIB.


Kontaktadresse: Dansk Islamisk Begravelsesfond - Dortheavej 43 1 sal - 2400 København NV - Email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Drift ansvarlig i begravelsespladsen: Hamdan Ali: Tlf: 23420214

 

 

Studenterforeninger:


MSA


Muslim Student Association er en frivillig forening med base på Handelshøjskolen i København. Foreningen, der er blevet etableret af studerende på Handelshøjskolen i København, så dagens lys i november 2006. Foreningens interne målsætning er at forbedre medlemmernes faglige og personlige kompetencer og at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel på Handelshøjskolen i København.

I forhold til de eksterne målsætninger, ønsker foreningen at skabe et bedre netværk og fremme kommunikationen mellem muslimer og erhvervslivet, samt at tilbyde rådgivning til de relevante instanser.

Islam og det at være muslim i Danmark, er således det samlende punkt for foreningens medlemmer. Foreningen har ifølge vedtægterne intet religiøst formål, men søger gennem islam som fællesnævner at fremme dialog mellem medlemmerne samt medlemmerne og erhvervslivet imellem. Foreningen er uafhængig og den styrende instans består af frivillige og ubetalte bestyrelsesmedlemmer med relation til Handelshøjskolen i København.


Kontaktadresse: Website: MSA - Dalgas Have 15 - 2000 Frederiksberg - email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

MSU

Muslimsk Studener Union holder til på Syddansk Universitet på Fyn og er en forholdsvis nystartet studenterforening, der blev stiftet den 1. marts 2006. Foreningen blev til ud fra en idé om at skabe aktiviteter og knytte venskaber blandt studerende, der pga. eksempelvis alkoholservering kan have svært ved at deltage i de allerede etablerede arrangementer. Der er i øjeblikket 228 medlemmer af foreningen - 140 SDU-tilknyttede og 88 støttemedlemmer.

Kontaktadresse: MSU - Syddansk Universitet - Campusvej 55 - 5220 Odense - Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. - Tlf: 42 41 30 35

MSF

Muslimsk Studenterforening blev oprettet af studerende ved Århus Universitet den 1. september 2008.

Foreningens formål er at styrke det sociale fællesskab blandt muslimske studerende i Århus. At skabe et rum for studerende til at udvide deres personlige horisont. At bidrage til gensidig forståelse på tværs af kulturer og religioner. At skabe et netværk for muslimske studerende. At integrere nye studerende på uddannelsesinstitutionen. At hjælpe nye studerende til at finde sig til rette på uddannelsesinstitutionen og at stå til rådighed i tilfælde af problemer forbundet med studieforløbet.

Indtil videre har organisationen ingen hjemmeside, men huserer på Facebook.

Kontaktadresse: MSF - Århus Universitet - email: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Danmarks Muslimske Studerende

Danmarks Muslimske Studerende (DMS) blev oprettet af studerende tilknyttet organisationen Milli Görüs.

Lørdag d. 7. marts 2009 afholdt Danmarks Muslimske Studerende (DMS) Uddannelseskaravane for Unge med anden etnisk baggrund end dansk. Arrangementet startede med fremvisningen af en kort reklame film af DMS UngRåd medlem Sümeyye Terkesli. Efterfulgt af velkomst ved stud. jur. Bünyamin Kocer, hvor uddannelsesrepræsentanterne blev takket for deres frivillige fremmøde og forhåbning om en udbytterig dag for de unge.

Formålet med arrangementet var at vejlede og inspirere de unge elever i 9. klasse og på ungdomsuddannelserne til at tage en videregående uddannelse. Dette ser DMS som vejen til bedre integration og et redskab til at være en aktiv medborger i samfundet. Foreningens formand er læge Aynur Güzel. Foreningen opererer mest på Københavns Vestegn.

Indtil videre har organisationen ingen hjemmeside, men gentager arrangementet den 27. februar 2010 i København, inshaAllah.

Kontaktadresse: ???


Tvær-religiøse:

 

Islamisk Kristent Studiecenter

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) arbejder for - gennem et ligeligt samvirke - at udvikle, styrke og forbedre sameksistensen mellem mennesker med kristen og muslimsk baggrund i Danmark. Formålet er at bibringe majoritet og minoriteter pluralistiske erfaringer, der gør det naturligt at omgås hinanden og udforske måder, hvorpå kristne og muslimer sammen kan bidrage til det fælles bedste i samfundet.


Islamisk-Kristent Studiecenter er en selvejende institution/forening med individuelle medlemskaber og med en bestyrelse bestående af 6 medlemmer: 3 kristne og 3 muslimer valgt af generalforsamlingen. Studiecentrets arrangementer planlægges, og det daglige arbejde udføres af en arbejdsgruppe bestående af to deltidsansatte medarbejdere, centerleder og 10-12 frivillige.

Kontaktadresse: Islamisk-Kristent Studiecenter - Nørrebrogade 32.1 - 2200 København N - Tlf. 35373526 - Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:32
Shourouk: 8:29
Duhr: 12:06
Asr: 13:25
Maghreb: 15:40
Isha: 17:31

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography