Islam og miljø
Skrevet af Ladycroc   
Tirsdag, 29 December 2009 13:23

På denne side vil du kunne stifte bekendtskab med islams forhold til miljøet og naturen.

NY ARTIKEL: Vindmøller og vandmøller i en islamisk kontekst

NY ARTIKEL: Den Islamiske Have i Valbyparken

 


 

Teksten nednfor er taget fra Grøn Guide til Islam - Danmarks største webportal for miljømuslimer

Islam og naturen

Miljøbeskyttelse. Økologi. Bæredygtig udvikling. Det er moderne ord i en moderne sammenhæng. Men vidste du, at Allahs budbringer, profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) var en af verdens store miljøaktivister? Og vidste du, at Allahs åbenbaringer, sådan som de står samlet i Koranen, indeholder talrige henvisninger til miljøet og vores måde at bruge det på?

Åbenbaringerne og Profetens sædvane etablerede oprettelsen af verdens første beskyttede miljøområde, da det blev forbudt at jage og dræbe dyr (om det så bare var en myg!) og knække grene af træerne i og omkring Mekka og Medina under pilgrimsfærdene.

Islamisk lov (shariah) inddeler traditionelt landområder i tre kategorier: indraget land (Amir), uudviklet land (Mawat) og beskyttede områder (Harim). Inddraget land er byzoner og landbrugsjord. Uudviklet land er skove, bjerge og andre områder, som ikke bruges af mennesker til beboelse eller produktion. Og de beskyttede områder er landområder umiddelbart omkring bosteder, floder, træer og andre steder; disse områder må ikke bruges til beboelse eller udnyttelse af hensyn til miljøbevarelsen til gavn for mennesket.

Varige energikilder

VandmoelleVores daglige energikilder består i dag af fossilt brændstof, der er ved at slippe op, udover brugen af disse fossile brændstoffer også medfører affaldsprodukter, der belaster os og vores miljø. Gas og olie er de vigtigste fossile brændstoffer.
Men Allah (swt) har skabt andre energikilder, der er varige, miljøvenlige og brugbar til alle tider. Det drejer sig selvfølgelig om solenergi, vindenergi, jordvarme, bølgeenergi og lignende varige, affaldsfrie energikilder.

Disse naturlige energikilder bør være en muslims første valg, for anvendelsen af varige energikilder indeholder netop den balance, der går som en rød tråd igennem alle åbenbaringerne.

Og vidste du, at både vindmøllen og vandmøllen er muslimske opfindelser, der blev spredt til Europa i løbet af middelalderen?

Vi er hvad vi spiser

Solar PanelsProfeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) gav menneskeheden fortræffelige vejledninger for indtagelse af føde og slagtning af dyr. Vi bør ikke fylde maven helt op, og vi bør ikke frådse med råvarerne eller smide mad ud, når der findes andre, der har brug for den. Vi skal sørge for, at de dyr, vi slagter, lider mindst muligt; ikke kun for dyrenes egen skyld, men også fordi vi gennem indtagelse af animalske fødevarer også indtager de stresshormoner, der findes i dem.

Overdreven brug af pesticider og kunstgødning fylder vores planter og dyr med giftstoffer, som vi efterfølgende indtager gennem fødekæden. Overfiskeri og udpining af jord bidrager til en forringelse af den naturlige miljøbalance og vil til slut skade os selv. Vi er afhængig af vores miljø til at holde os i live. Derfor er det en naturlig balance, at vi også holder liv i miljøet.

 

Fysisk og mental sundhed

Det fysiske miljø omkring os har stor indflydelse på både vores egen fysiske tilstand såvel som for vores mentale helbred. Et ødelagt miljø vil have en negativ indflydelse på både krop og psyke hos alle mennesker.

Talrige forsøg har vist, at en god kost, masser af motion og frisk luft i gode omgivelser er bedst for os. Vores fysiske og mentale tilstand er ufravigeligt koblet til den fysiske tilstand af vores omgivende miljø; det ene kan ikke fungere tilfredsstillende uden det andet. Lever vi et beskidt miljø, vil vi ikke kunne holde os selv rene. Og modsat; er vi urene i krop og sind, vil dette have en effekt på miljøet onmkring os.

Vand er liv

Fuel Burning StoveVand er grundlaget for al liv. Og vand var et af de første elementer, som Allah (swt) skabte ved verdens begyndelse. Vand er derfor en af Allahs velsignelser til menneskeheden; og gennem åbenbaringerne i Koranen får vi forklaret, at vand er et tegn på Allahs barmhjertighed.

Alligevel forurener vi vandet med en hastighed og intensitet, der er skræmmende! Ikke nok med at vi udleder vores affald i ferskvandsfloder og i nærheden af vores bosteder, men vi udleder også giftgasser i atmosfæren, der forurener regnvandet, og vi forgifter vores grundvand, til det er udrikkeligt i årevis frem.

Dette er ikke en god måde at behandle en gave fra Allah (swt) på! Ved at forgifte vores vand og spilde det unødigt, giver vi udtryk på mangel af taknemmelighed overfor en af Allahs mest velsignede gaver til menneskeheden. Vi bør alle påskønne denne gave noget mere, så den forbliver til nytte og barmhjertighed for alt levende.

Hvad enten vi bruger vand til madlavning, rengøring eller til personlig hygjeine bør vi ikke frådse med vandet, men kun bruge det, der er umiddelbart nødvendig til formålet.

Dyrevelfærd

Måske vil det overraske mange med ukendskab til Koranen og profetens sædvaner, at islam har helt konkrete regler for dyrevelfærd. Dyr er - akkurat som mennesker - skabt af Allah (swt) af det samme livsmateriale. Dyr er således vores "med-skabninger", og enhver troende bør behandle sine med-skabninger med barmhjertighed og venlighed.

Det er således helt naturligt, at mennesker deler deres liv her i denne verden (dunya) med dyrene, fx. som husdyr på en gård, som "eksperter" der kan hjælpe politi og sygdomsramte samt som kæledyr til social adspredelse.

Adspurgt, om venlige gerninger mod dyr belønnes med samme velsignelser som gode gerninger mod mennesker, svarede Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) bekræftende, at der gives belønning for enhver velgørende gerning begået imod enhver levende skabning.

De dyr, vi lever sammen med, hvad enten det er husdyr eller vilde dyr i naturen, er således alle Allahs skabninger. Vi har ikke ret til at udrydde dem eller mishandle dem, for de er alle skabt til et formål, også de dyr, vi ikke bryder os om; fx. myg, hajer eller slanger.

 


Vil du vide mere om islam og miljøet?

Hvad kan DU som enkelt muslim gøre for miljøet - derhjemme, på arbejdspladsen, på studiet, ude i naturen, i moskeen?

Besøg GRØN GUIDE TIL ISLAM - Danmarks største webportal for miljøbevidste muslimer!


 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:32
Shourouk: 8:29
Duhr: 12:06
Asr: 13:25
Maghreb: 15:40
Isha: 17:31

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography