Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu alayhi wa ‘ala alihi wa sallam, sagde: “Der er tre personer, hvis bøn om hjælp vil blive hørt: 1, den fastende, når han bryder fasten. 2, den retfærdige imam, og 3, den personer, som lider under uretfærdigheder og derfor bønfalder Allah om hjælp. Allah ophøjer deres bønner til op over skyerne. Himlenes porte er åbne for dem og Herren vil sige: ‘Ved Min Magt og ved Min Majestæt! Jeg vil sandelig hjælpe dig, og selvom det måtte blive efter en vis tid.’” [Kilde: Tirmidhi]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Grøn Guide til Islam

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Trosbekendelsen
Skrevet af Ladycroc   
Torsdag, 31 December 2009 00:22

En muslim bekender sin tro gennem at ytre følgende ord:
Ash-hadu an la ilâha illal-Lahu wahdahu, la Sharîka lahu, wa-ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasûluhu

Den danske oversættelse af disse arabiske ord er:
Jeg bevidner, at der ikke findes andre guder end Allah alene; Han har ingen partnere. Og jeg bevidner, at Muhammed er Hans slave og bidbringer.

Dersom disse ord udtales i offentlig overværelse af muslimske vidner, bekræfter man således sin tro overfor andre. Nye konvertitter modtager islam ved at ytre netop disse ord.

Den islamiske trosbekendelse består af to dele:


1) den absolutte tro på Allahs (Guds) enhed, og
2) troen på, at profeten Muhammed er et menneske, der har tjent Allah gennem at være Hans budbringer

Islams helt grundlæggende dogme er monoteismen (troen på én Gud). Alle andre overbevisninger knytter sig til dette dogme. Derfor anerkender den troende og "bevidner" dette dogme, der er nøglen til den islamiske tro. Uden troen på Allah som den eneste Gud, kan man ikke være muslim.
Den troende accepterer Allah som den eneste Gud, den eneste Herre og Hersker uden nogen partnere, der på nogen måde deler Hans væsen, Hans styrke og Hans kvaliteter. Han er unik; Han er ikke fader til nogen, ej heller har han haft eller har nogen fader. Han er almægtig og selvopholdende. Han vil altid være til, og har altid været til.

En muslim tror på Allah som Hans hersker og må derfor adlyde Ham. I realiteten adlyder alting i universet Ham. Han er Skaber af hele universet og af
alt, der eksisterer deri.

Troen på at profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser med ham) som Allahs slave og budbringer fuldender den islamiske tro. Profeten var den største af alle Allahs profeter, og dog var han kun et simpelt menneske uden at have del i nogen guddommelighed. Dette vigtige faktum forhindrer muslimer i at tilskrive Allah partnere. Den anden del af trosbekendelsen styrker den første del om at Allah er det eneste suveræne væsen uden partnere, og den anden del styrker også profetens autoritet som Allahs budbringer.

Vi må erfor også adlyde Allahs budbringer i alle tros-relaterede emner. Profeten er Allahs sidste budbringer, som formidlede Allahs sidste åbenbaring (Koranen) til os. Han levede blandt sit folk i mange år, og hans liv er dokumenteret ned til de mindste detaljer. Han ledte sit folk gennem sit eksempel. Den måde, han levede sit liv på, og den måde, han opfordrede sine samtidige til at leve deres liv på, kaldes Profetens Sunnah.

Trosbekendelsens anden del understreger vigtigheden af at følge profetens vejledninger lige så meget som at tro på Allahs enhed.
Trosbekendelsen bekræfter det enkelte menneskes vilje til at underkaste sig Allah, og dette er grunden til,at den, der ytrer trosbekendelsen, kaldes for en muslim - en person, der underkaster sig Allahs vilje helt og holdent.

Hver eneste gang de troende beder sin bøn, kommer han/hun også til at udtale trosbekendelsen. Trosbekendelsen er således islams vigtigste dogme.

Shahâdah er også den første af islams fem søjler.

 

Tawhid - Allahs Enhed

af Ibn Djuzayy al-Kalbi

I en kommentar til et aya i surah al-Baqara skriver Ibn Djuzayy - "Jeres gud er en gud" og han fortsætter:

I skal vide at der er tre grader med hensyn til folks forståelse og oplevelse af Allahs Enhed:

  1. For det første er en Muslims tawhid i almindelighed det, der værner dem mod forfald i denne verden, og som i den næste redder dem fra varig ild. Dette er det selvsamme som at forkaste at Allah har - partnere og ligestillede; kvindelige partnere såvel som det af børn; og at andre væsner har lighed eller er modpol til Allah.
  2. For det andet, er de udkårnes Tawhid den, at de ser, at alle handlinger udelukkende kommer fra Allah. De vidner dette ved, at slørene fjernes (mukashafah), ikke via 'sund fornuft' som opnået af enhver muslim. Men den kåredes stadie i tawhid beriger hjertet med en øjeblikkelig og uomstridelig viden, der ikke behøver bevis. Frugten af denne viden er, at man er Allah fuldstændig hengiven og opmærksom; at man udelukkende er afhængig af Ham; samt at man afviser mennesker for ikke at sætte sin lid til - og ikke at frygte - anden end Allah. De ser nemlig ikke anden udøver (af gerningerne) end Allah, og de ser at mennesket er i hænderne på en overvældende magt; at intet ligger i deres egne hænder. Derfor er sekundære årsager forkastet tillige med, at have andre herrer (end Allah).
  3. En person af den tredje grad ser i tilværelsen udelukkende Allah. De trækker sig tilbage fra at se på folk,til det er som om, de er ikke-eksisterende. Dette er, hvad sufierne kalder tilintetgørelsens stade, hvilket betyder, at være folk fraværende, indtil man er blevet tilintetgjort fra sit eget selv og fra sin tawhid, dvs at trække sig tilbage fra dette opslugt i at bevidne Allah.


Noter:

Fra 'Glossary of Islamic Terms' af Aisha Bewley, Ta-Ha Publishing Ltd., London.

Ibn Juzayy: Muhammad ibn Ahmad, Abu'l-Qasim ibn Juzayy al-Kalbi fra Granada, født i 693/1294, en Maliki lærd og imam i tafsir og fiqh. Han skrev den velkendte tafsir, Kitab at-Tashil li 'Ulum at-Tanzil. Han døde i 741/1340

 

 

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:32
Shourouk: 8:29
Duhr: 12:06
Asr: 13:25
Maghreb: 15:40
Isha: 17:31

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography