Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu ’alayhi wa ’ala alihi wa sallam, sagde: ”Engelene bliver ved med at spørge om Allahs tilgivelse for enhver af jer, så længe han er på sin bedeplads (musalla) og han ikke slipper en vind (hadath). De siger: ’Oh Allah! Tilgiv ham, Oh Allah! Vær Barmhjertig overfor ham.” [Kilde: Bukhari]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Grøn Guide til Islam

Log påAllahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Halal
Skrevet af Ladycroc   
Fredag, 26 Februar 2010 00:00

På denne side kan du finde flere oplysninger om islamisk korrekt kost og halal-vejledninger.

Oversigt:

  • Mine enzymer skal være halal, tak!
  • Det muslimske E-nummer projekt
  • Dansk halal-info på Facebook
  • Halal-guiden; en opslagsbog
  • Halalmærkning vinder frem
  • Hvorfor halal-slagtning; (med link til veterinær-medicinsk rapport)

 

Mine enzymer skal være halal, tak - artikel fra videnskab.dk 26. februar 2010

"Millioner af muslimer foretrækker slik, kosmetik og vacciner, som er halal. ’Halaliseringen’ har allerede spredt sig til Vesten, hvor den har påvirket mastodonter som McDonald’s, Nestlé og danske Novozymes. Det viser dansk forskning."

 

Det muslimske E-nummer-projekt

Det er et problem for muslimer i Danmark at der i mange spise- og drikkevarer tilføjes ingredienser som er tvivlsomme. Disse er kendt som E-numre, og de er tvivlsomme fordi man ikke altid kan sikre sig om hvorvidt de er af vegetabilsk eller animalsk oprindelse. Den eneste måde at finde ud af det på, om det enkelte produkt, er ved at skrive til producenten og spørge dem.

For et par år siden iværksatte hjemmesiden Islamisk.dk et projekt hvor formålet var at gøre lige præcis dette: At skrive til forskellige producenter og opbygge en database ud fra producenternes svar. Meningen var at gøre databasen tilgængelig for muslimer i Danmark, således at enhver kunne gå ind og se om hvorvidt E-numrene i et specifikt produkt var af animalsk eller vegetabilsk oprindelse.

al-hamdu li Llah, med nogle forsinkelser er databasen endelig blevet offentliggjort på hjemmesiden, således at alle nu kan gå ind og se de (i skrivende stund 88) produkter som en meget ihærdig og engageret gruppe søstre har arbejdet med de sidste par år, må Allah acceptere deres anstrengelser og belønne dem for deres arbejde – og for al den gavn det vil bringe folk.

Det er et princip i islam, angivet af Allah og Hans Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) at den der opfylder andre muslimers behov, for ham vil Allah opfylde hans behov. Så det er et storslået og yderst belønningsværdigt stykke arbejde der er blevet udført, og vi takker Allah for at han har givet os tawfiq til at være en del af det. Må Allah være tilfreds med det og lade det bringe gavn til det muslimske folk.

 

Halal-spisesteder i København

Er du på FACEBOOK? Så bør du hægte dig på gruppen "Halal-spisesteder i København". Her finder du altid en opdateret oversigt over steder, hvor man kan spise i overensstemmelse med islamiske regler, samt advarsler mod steder, hvor det ikke kan lade sig gøre. Desuden er der diskussionsforum og daglige opdateringer. Gruppen er administreret af 3 aktive muslimer med erfaring på området.

 

HALAL Dagligvarer

Halal Dagligvarer er en aktiv facebook-gruppe oprettet af en muslimsk søster, der ajourfører de nyeste informationer omkring hvilke danske dagligvarer, der er halal. Informationerne indhentes direkte fra producenterne, og der er mulighed for at dele sine egne oplysninger med over 1000 brugere af siden.

 

Halal-guide: en opslagsbog

Halal-guide - en vejledning i muslimsk kostregler, er først og fremmest en bog der henvender sig til skoler, institutioner, den person der gæster en muslim, og sidst, men ikke mindst, den muslimske forbruger der ønsker viden om de islamiske kostregler.

Bogen er "praksis-orienteret", og der er således lagt vægt på en akademisk teologisk diskussion om kostreglerne, ligesom perifære områder er søgt undgået. Dog er de skriftsteder, fra Koranen og hadith samlingerne, der ligger til grund for reglerne, præsenteret og citeret i deres helhed, så deduktionen af reglerne kan følges af alle, der måtte være interesserede i denne baggrund.

Dele af "guiden", såsom afsnittene om ost, osteløbe, valle og gelatine samt afsnittene om tilsætningsstoffer, vil også kunne være til nytte for jøder og vegetarer.

Guiden indeholder ud over de generelle retningslinier, en liste med E-numre der kan indeholde animalske bestanddele, tommelfingerregler for muslimsk mad og svar fra udvalgte producenter. Bogen kan bestilles her.

 

Halallisten.dk

Hold øje med websitet Halallisten.dk - det ser interessant ud, men der er desværre ingen oplysninger på siden om, hvornår Halallisten åbner og hvad den skal indeholde.

 

Der er røde lus i din mad - pas på E120!

Muslimer bør undgå madvarer, der indeholder farvestoffet karmin, også kaldet E120. Ellers ender man nemlig nemt med at guffe døde lus i sig. Læs mere om farvestoffet E120 og hvorfor du skal undgå det.

 


Nedenfor en række artikler om halal-mærkning og halal-slagtning i Danmark:

 

Halalmærkning vinder frem

søndag, august 30th, 2009 af LadyCroc

 

Jeg vil lige gøre opmærksom på en artikel i det danske forbrugerblad Samvirke, hvori forfatteren beskæftiger sig med det faktum, at flere og flere fødevareproducenter – og andre dagligvareproducenter – er begyndt at halal-certificere deres produkter til glæde for os, der ønsker at vide besked.

 

 

 

Hvorfor halalslagtning?

lørdag, august 15th, 2009 af Ladycroc

Vil du spise kød? Så skal dyret også slagtes først – men hvordan?

I denne artikel vil jeg belyse, hvorfor muslimer slagter deres dyr efter en bestemt metode; den såkaldte halalslagtning.

Hvad er halal?

For en muslim er det vigtigt, at den føde, man indtager, er i overensstemmelse med dét, som er tilladt indenfor islamisk lov. Den juridisk-islamiske betegnelse for “tilladt” hedder halal.

Begrebet halal bruges ikke kun i forbindelse med fødevarer, men i denne artikel vil jeg holde mig til emnet fødevarefremstilling og -indtagelse.

Udgangspunktet indenfor islam er, at alting er halal, medmindre andre ting er forskrevet.

For at en fødevare er halal skal der overholdes en række krav i forbindelse med både arten af fødevaren, fremstilling af fødevaren og indtagelse af fødevaren. Nogle fødevarer er haram (det modsatte af halal) allerede i sin fysiske egenskab; det er fx. ådsler af selvdøde dyr, alkohol, rovdyr eller euforiserende planter.

Der er konsensus mellem de store islamiske retsskoler omkring de fleste af disse fødevarer, og at indtage dem vil være en synd og medføre “anmærkninger” i det enkelte menneskes livsforløb i denne verden.

Men så findes der fødevarer, der som udgangspunkt er halal, hvis deres tilberedning er sket i henhold til specifikke islamiske regler. Fx. er en ko som udgangspunkt halal at spise, men kun hvis koen er blevet slagtet efter islamiske forskrifter for slagtning. Er koen ikke blevet slagtet efter islamiske forskrifter, er det ikke tilladt at spise kødet; dvs. kødet er ikke halal. Hvis koen desuden er blevet slagtet af én, som har dedikeret slagtningen til en anden gud, er kødet ligeledes efterfølgende haram.

Korrekt slagtning kan foregå på forskellige måder, men hovedreglen er, at dyret får perforeret halspulsåren, mens det endnu lever, således at blodet pumpes ud af kroppen. Kniven skal være skarp og dyret på ikke lide unødigt under slagtningen. Umiddelbart før slagtningen skal der udtales et “bismillah”.

Hvorfor halalslagtning?

Jeg får tit det spørgsmål, hvorfor denne slagtning er så vigtig; andre mennesker spiser jo også kød fra en ko som fx. er blevet ikke halal-slagtet, og de mennesker lever jo i bedste velgående. Hvorfor er det så vigtigt for en muslim, at koen er slagtet på en specifik måde?

Først og fremmest ønsker en muslim naturligvis at følge de religiøse foreskrifter, som er blevet pålagt ham gennem åbenbaringer fra Allah (swt) og gennem Profetens sædvane (sunna). En muslim ved, at denne verden (dunya) kun er midlertidig, og bevidst ulydighed i denne verden vil give ham/hun færre muligheder for at nyde den næste verden (akhira).

Derudover er halalslagtning vigtig pga. blodet. Blod er haram for en muslim; dvs. man må ikke indtage blod som fødevare. Nu kan man diskutere, hvorvidt der i det hele taget er muligt at undgå minimale mængder af blod i kød fra dyr, der er blevet slagtet.

Meningen med forbuddet imod blod er en opfyldelse af hensigten;  den enkelte skal gøre så meget, han kan for at tømme dyret for blod. Hvis han kun tømmer dyret for blod på en sjusket måde, vil dette ikke være en opfyldelse af hensigten, og dermed ikke halal.

Den mest effektive og hurtigste måde at tømme et dyr for blod på, er at perforere halspulsåren, mens hjertet endnu slår. Moderne slagtemetoder, hvor man først lammer dyrets hjerne og stopper hjertet, hænger dyret op og først dernæst perforerer halspulsåren, vil også få blodet til at strømme ud af kroppen, men kun ved hjælp af tyngdekraften. Dette er ikke nogen tilstrækkelig metode til at tømme kroppen for blod, og derfor kræver islam at dyrets hjerte slår i dødsøjeblikket.

Udover kravet om blod, så skal slagtemetoden være den mindst smertefulde for dyret.

Som udgangspunkt må man konstatere, at al slagtning medfører smerte!

Hvad er smerte?

Smerte er et koncept, som alle ved, er forskellig fra individ til individ. Nogle tåler mere smerte end andre. Videnskaben kan altså ikke måle smerte på samme måde, som man kan måle et dyrs temperatur eller puls. Men et studie i slagtning foretaget af tyske veterinær-eksperter i 70erne målte smerten under slagtning af forskellige dyr som hjernebølger ved hjælp af EEG (elektroder, der måler aktivitet i hjernen) samtidigt med puls og hjertefrekvens.

Eksperterne fandt ud af, at ved slagtning af levende dyr gennem perforering af halspulsåren standsede både hjerteaktivitet, puls og hjerneaktivitet langt hurtigere end ved slagtning gennem boltmetoden (slag på hovedet) og efterfølgende peforering af halspulsåren.

Resultaterne var tydelige:

Ved slagtning gennem levende perforering af halspulsåren:

1) forblev hjerneaktiviteten den samme som før perforeringen af halspulsåreni mellem 4 og 10 sekunder, og

2) hjerneaktiviten stoppede endgyldigt mellem 13 og 23 sekunder,

3) hjerteaktiviteten øgedes til mellem 240-280 slag i minuttet.

Ved slagtning af boltmetoden, hvor dyret blev dræbt med en boltpistol i hovedet:

1) udviste alle de testede dyr forstyrrende hjernebølger (1-2 Hz) i hjernens aktivitet, som er de hjertebølger, der traditionelt antages for at  være smertefølelse,

2) for nogle af fårene fortsatte hjerneaktiviten i den anden del af hjernen end den, der blev ramt af bolten, indtil fårets pulsåre efterfølgende blev åbnet,

3) hjerneaktiviteten stoppede senere end ved direkte oversærelse af halspulsåren,

4) hjerteaktiviteten øgedes til langt over 300 slag i minuttet,

5) da dyrene, efter at være dræbt med boltpistol, senere fik skåret halspulsåren over, resulterede dette i øget hjerneaktivitet i form af D og E-bølger

Rapportens konklusion var, at rituel slagtning i form af levende perforering af halspulsåren var en mere smertefri og hurtigere metode til aflivning af dyr, end den moderne slagtning med boltpistol!

Rappporten kan i sin engelske form læses her: http://www.mustaqim.co.uk/printhalalstudy.htm

Den ydre faktor

Årsagen til, at så mange, især islamkritikere, fastholder deres ukendskab til den bedste slagtemetode for et dyr, er sandsynligvis den ydre faktor. Ved slagtning af boltmetoden synes dyret at falde livløst ned som i en dyb og fredfyldt søvn. Det spjætter ikke, men ser ud til at sove. Men inde i dyrets bevidsthed, sker der forfærdilge ting, som bevist af den tyske undersøgelse. Dyrets bevidsthed befinder sig i en storm af smerter, som ikke er synligt udefra.

Ved halalslagtning sprøjter blodet ud, dyret bevæger sig og spjætter, men dette er kun reflekser på slagtningen. Ved halalsgtning forlader smerterne dyrets bevidsthed meget hurtigere, og den storm, der raser i bevidstheden hos et dyr, der bliver slagtet efter halalmetoden, vil være mindre smertefuld, jvf. den målte hjerne-  og hjerteaktivitet.

Dette er grunden til, at halalslagtning er den bedre metode til at ende et dyrs liv end døden gennem bolt i hjernen.

Jeg tror, at islamkritikere og andre modstandere af halalslagtning i virkeligheden kæmper med deres egen samvittighed; de foretrækker at se dyret ligge stille og dø, frem for at det spjætter og bløder. På denne måde kan man dulme sin egen samvittighed ifm at tage livet af et levende væsen ved at sige: “det ser ikke ud til at lide“, selv om dyret i virkeligheden dør under store, men udefra usynlige smerter.

Ved halalslagtning bliver det synligt, hvad vi egentligt gør, når vi skal spise kød; vi dræber et andet levevæsen. Men til gengæld gør vi det hurtigt og skånsomt, og gennem at sige “bismillah” ihukommer vi både vores og dyrets skaber; Ham der har givet alt liv i denne verden; Allah (swt).

Kritikere af halalslagtning må enten anerkende de videnskabelige resultater for halalslagtning, der beviser at halalslagtning er mere skånsom for dyret, eller blive vegetarer.

 

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:32
Shourouk: 8:29
Duhr: 12:06
Asr: 13:25
Maghreb: 15:40
Isha: 17:31

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Støt Danish Muslim Aid

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Langreklame

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography