Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Igaz bin Himar udtalte: Allahs sendebud sallallahu 'aleyhi wa salam sagde: Allah Den Mest Ophøjede har åbenbaret mig, at I skal vise venlighed og være hjertelige mod hinanden, så ingen skal føle sig mere værd end andre, og ingen skal skade nogen andre.” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Bønnen ifølge maliki
Skrevet af Ladycroc   
Torsdag, 31 December 2009 23:51

Hvordan man udfører bønnen (Mālikī)

[NB: Kommentarer som indledes med "s:" er oversætterens. I transskriberede arabiske ord står "j" for "dj" lyden. Vokaler med - over sig (altså ā-ī-ū) angiver lange vokaler. Følgende beskrivelse er ifølge Mālikī retsskolen.]

Hvordan man udfører én rak’a

 

Man skal have wudu’ for at kunne udføre bøn (salāt). Se artiklen Rituel afvasking – wudū’ (Mālikī). Vend ansigtet mod Qibla (bederetningen)- i retning af Makka.
Hav intention (s: niyya) om at udføre den pågældende bøn, som du skal til at udføre for Allāhs alene.
Løft dine hænder til skulderniveau og sænk dem så ned langs siden, idet du siger Allāhu Akbar (med hørbar stemme) Betydning: “Allāh er Større”.Dette kaldes Takbir al-Ihrām og ved at sige det træder du ind i tilstanden af bøn.

Stilling (postion) i Salāt

Hvad der reciteres (siges)

1. Qiyām – Stående stilling

Stå opret med dine fødder let adskilte med hovedet opretog med blikket mod jorden.
(s: Der er to holdninger vedrørende hændernes position i qiyām-stillingen, inden for Mālikī retsskolen. Den mest kendte er at lade armene hænge ned langs siden. Den anden holdning er “at placere den højre hånd på den venstres håndryg på brystet og nogle siger over navlen” (ifølge Qādī ‘Iyād). Begge holdninger er gyldige i retsskolen.)
Surat ul-Fātiha (den første sura i Qur’anen) – i hver rak’at:

Al-hamdu lil-lāhi Rab-bil-’ālamī
nAr-Rahmānir-Rahīm

Maliki yawmid-Dīn

Iy-yāka na’budu wa iy-yāka nasta’īn

Ihdinas-Sirātal-Mustaqīm

Sirātal ladhīna an’amta ‘alayhim

Ghayril maghdūbi ‘alayhim walad-dāl-līn

Betydning (meningsmæssig):

”Lovprisning tilhører Allāh,

Verdenernes Herre

Den Alnådige, Den Nådefulde,

Kongen på Afregningens Dag.

Dig tilbeder vi og hos Dig søger vi hjælp.

Led os ad den Lige Vej,

Vejen for dem Du skænkede lykke,

ikke for dem, hvorpå der er vrede

og de vildfarne.”

Og dernæst siger du:

Amīn

(Lavmælt, bevægende læberne, men ikke hørbart for andre i nærheden).

 

[Bemærk: I Mālikī retsskolen reciteres “Bismillāhir-Rahmānir-Rahīm” ikke i al-Fatiha i bønnen.]

Anden recitation af Qur’ān (første 2 rak’āt),

Helst af en længde på mindst 3 āyāt.

Du kan læse en af de korte sūra’er fra Qur’ānen – såsom sūrat ul-Ikhlās (sūra nr.112):

Qul huw Allāhu Ahad

Allāhus Samad

Lam yālid wa lam yūlad

Wa lam yakul-lahu kufu-an Ahad

 

Betydning (meningsmæssig):

”Sig: Han er Allāh den Ene

Den Som Intet Behøver (og som alle skabninger er afhængige af)

Han avler ikke og ej heller blev han avlet

Og intet er Hans lige eller kan sammenlignes med ham.”

Dernæst:

Allāhu Akbar

Betydning: “Allāh er Større”.

2. Rukū’ – foroverbøjet stilling
Buk dig med din ryg parallel med jorden og med strakte ben, og grib om knæene med dine hænder.
Subhāna Rabbiyal-’Adhim

Betydning: ”Æret være min Herre, den Mægtige” (3 gange).

Så reciterer Imāmen i bøn i forsamling(eller du gør hvis du beder alene):Sami’ Allāhu liman hamida

Betydning: “Allāh hører den som lovpriser ham”.

Så svarer mu’adh-dhinen (s: den som kaldte adhan) eller du gør det selv, hvis du beder alene:
Allāhumma Rabbanā wa lakal-hamd

Betydning: “O Allāh, vor Herre, lovprisningen er Din”.

3. Qiyām – Stående postion
Allāhu AkbarBetydning: “Allāh er Større”.
4. Sajda [sadj-da] – Knælende stilling med ansigtet mod jorden
Du rører jorden med din pande, din næsetip, dine håndflader, dine knæ og med dine tæer pegende fremad.
Subhāna Rabbiyal-A’lā
Betydning: “Æret være min Herre, Den Højeste”. (3 gange)
Så i siddende stilling (idet man går videre til næste stilling):
Allāhu Akbar

Betydning: “Allāh er Større”

5. Julus [djulu:s] – Siddende stilling
Du sidder med den venstre fod inde under højre skinneben og lår, idet din højre fod forbliver oprejst ved siden af dit højre lår. Dine hænder hviler på lårene eller på dine knæ.
Allāhumma’ghfirlī wa’rhamnī
Betydning: “O Allāh, tilgiv mig og vær mig nådig”.
Mens du så går videre til sajda igen:
Allāhu Akbar

Betydning: “Allāh er Større”

6. Sajda [sadj-da] – Knælende stilling med ansigtet mod jorden
Som før.
Subhāna Rabbiyal-A’lā
Betydning: “Æret være min Herre, Den Højeste”. (3 gange)
Mens du rejser dig op igen:
Allāhu Akbar

Betydning: “Allāh er Større”.

7. Qiyām – Stående stilling
Efter den første og tredje rak’at, undtagen i Maghrib-bønnen (hvor den tredje rak’at er den afsluttende.
Surat al-Fātiha (i hver rak’at)
Anden recitation af Qur’ān (fx små sura’er)

kun første og anden rak’at – mindst 3 ayats længde.

8. Julus [djulu:s] – Siddende stilling

Efter anden og sidste rak’at

Der læses “at-Tashahhud” i den andenog i den afsluttende rak’at:

At-tahiyyātu lillāhi-z-zakiyatu lillāhi-t-tayyibātu-s-salawātu lillāh.

As-salāmu ‘alayka ayyuha-n-nabiyyu wa rahmatu-llāhi wa barakātuh.

As-salāmu ‘alayna wa ‘alā ‘ibādi-llāhi-s-sālihin.

Ash-hadu an lā ilāha illā’Allāhu wahdahu lā sharīka lah, wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasūluh.

Betydning:

“Hilsner og renhed tilhører Allāh – de bedste bønner tilhører Allāh.

Allāhs Fred, Nåde og Velsignelser være med dig O Profet.

Fred være med os og de oprigtige af Allāhs slaver.

Jeg bevidner at der ikke er nogen gud undtagen Allāh og jeg bevidner at Muhammad er Hans slave og sendebud.””Salat ‘ala-n-Nabiy” læses kun i den sidste rak’at:

Allāhumma salli ‘alā Muhammadin wa ‘alā āli Muhammad, kamā sallayta ‘alā Ibrāhīma wa ‘alā āli Ibrāhīm.

Wa bārik ‘alā Muhammadin wa ‘alā āli Muhammad, kamā barakta ‘alā Ibrāhīma wa ‘alā āli Ibrāhīm. Fil-’ālamīn, innaka Hamīdun Madjīd.

Betydning:

“O Allāh velsign Muhammad og Muhammads familie,

ligesom du velsignede Ibrahim (Abraham) og Ibrahims familie.

Og overøs Muhammad og Muhammads familie med baraka ligesom du overøste Ibrahim (Abraham) og Ibrahims familie med baraka.

I alle verdenerne, er du sandelig den Lovpriste og Ærede”.

(N.B. Medens man sidder i Julus og læser Tashahhud, sidder man med venstre hånd fladt på venstre lår og med højre hånd knyttet med tommelfingeren ovenpå og pegefingeren udstrakt. Pegefingerens yderste halvdel bevæges frem og tilbage under hele Tashahhud. [1]).

Tilslut drejer du hovedet til højre og siger: As-salāmu ‘alaykum

Betydning: “Fred være med dig”.

(N.B. Det er for imamen og den der beder alene. Beder man bag en imam siger man det samme

én gang til højre, en gang lige ud (mod imamen) og én gang til venstre, hvis nogen bad på ens venstre side. SB).

Fodnote: [1] Se punkt 12 under bønnens Fadīla (anbefalede) aspekter i Qādi ‘Iyāds bog om Islams fundamenter ifølge Ahl al-Madina.

Bemærk at denne artikel er en grundindføring i udførelsen af bøn (salāt) og vi anbefaler at man refererer til mere udførlige Fiqh-manualer for yderligerere detaljer. Se evt. e-books-sektionen på www.muwatta.com.

Kilde: “Islam Starter Kit” af Shaykh Abdalhaqq Bewley på “Aisha Bewley’s Islamic Homepage”.
[Dansk oversættelse © Ihsan.dk / Sa'īd bin Gunnar Bak 2006]

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography

Mødet med Gud

Mødet med Gud - bogen om salah

af Zahid Abdullah


Værd at købe.
Værd at læse.
Værd at bruge.

Anmeldelse:

Den danske manual om salah (islamisk bøn) er på hele 206 sider og minder i sin opbygning mere om en IT-manual a la Salah for Dummies. Her er der basale oplysninger, ekstra goodies, tegneserier, arabisk tekst og dansk tekst for ikke-arabiskkyndige. Men bogen indeholder også vigtig baggrundsviden om salah; både filosofisk og religiøst, praktisk og spirituelt.

Bogen beskriver i detaljer ALT, hvad man har brug for at vide om salah - og mere oveni.

Bogen egner sig fortrinligt til flere målgrupper; både helt nye konvertitter, til dem, der blot vil praktisere deres deen bedre, til ikke-muslimer som opslagsbog eller til dem, der vil vide mere for at vide mere.

Bogen er skrevet af bror Zahid Abdullah, som med garanti vil få mange velsignelser for sit omhyggelige og dedikerede arbejde med at kalde folk til Islam. Mødet med Gud er en bog, som man ikke kan undvære, hvis man tager sin deen alvorlig.