Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu ’alayhi wa ’ala alihi wa sallam, sagde: ”Allah Den Ophøjede siger: ’Jeg er med min slave når han husker Mig, og bevæger sine læber i ihukommelse af Mig.’” [Kilde: Ahmad, Hadith Qudsi]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Eid bøn
Skrevet af Ladycroc   
Lørdag, 02 Januar 2010 00:42

Udførelsen af Eid bønnerne (Salatu-l-Eid)


Akkurat som om fredagen bør alle tilbedende gå til 'Eid forsamlingen i en tilstand af renhed, nethed og opløftet ånd. I moskeen eller på samlingsstedet vil en bestemt verbal bøn blive fremsagt, før selve bønnen begynder. Denne kaldes Takbeer og er beskrevet i slutningen af dette afsnit.

Tidspunktet for 'Eid bønnen er når som helst eftersolopgang dog før middag. Der kaldes ingen Adhan eller Iqamah. Bønnen består af to enheder, hvor Imam'en i begge enheder reciterer Suratu-l-Fatiha og en anden del af Koranen højt.

Imam'en erklærer sin intetion om at ville lede bønnen ved at sige Allahu Akbar (Gud er den Største). Det samme gentager han tre gange, og løfter hver gang hænderne op i højde med ørerne, og lader dem falde ned langs siderne efter hver gang. Efter at have ytret denne Takbeer tre gange, anbringer han den højre hånd over den venstre lige under navlehøjde som i andre bønner. De øvrige tilbedende følger Imam'en skridt for skridt i disse bevægelser, - gør nøjagtigt som han.

Efter den første enhed (Rak'ah) rejser Imam'en sig op til den anden enhed og siger Allahu Akbar. Dette gentager han yderligere tre gange, mens han foretager samme bevægelser som i den første enhed, og forsamlingen eftergør bevægelserne ganske som før.

Efter fuldstændiggørelsen af begge bønnens enheder giver Imamen en kort "prædiken" (khutbah) i to dele med en kort afbrydelse imellem. Den første del begynder med, at han siger Allahu Akbar ni gange og den anden del med. at han siger det syv gange. Resten af khutbah'en er, for så vidt formaninger og rådgivning angår, lige som fredagens khutbah.

I khutbah'en til den første Eid på året må Imam'en henlede opmærksomheden på begrebet Sadaqatu-l-Fitr (Velgørenhed ved ophævelsen af fasten). Her er tale om en obligatorisk "skat", hvor enhver muslim, som har råd til det, skal betale mindst et helt måltid eller værdien af et sådant til en fattig. Hvis der er nogen, der er afhængige af ham, må han gøre det samme for hver af dem. For eksempel hvis han sørger for sig selv og tre andre, skal han fordele mindste fire hele måltider eller værdien af disse til de trængende. Denne godgørenhed bliver belønnet mere og er langt mere foretrukket, hvis den finder sted tidligt nok før bønnen, til at den fattige kan komme til bønnen i en festlig og glad ånd.

I kbutbat'en til den anden 'Eid bør Imam'en henlede opmærksomheden på pligten til at foretage et offer. På 'Eidu-l-Adha (Offer-festen) bør enhver muslim, der har midlerne til det, ofre et offerdyr. En ged eller et får er tilstrækkeligt for et hjem. En ko eller en stud er nok til syv hjem. Det er det bedste at slagte offerdyret på 'Eid dagen efter bønnen, men hvis det bliver slagtet på den anden eller den tredje dag, bliver dette også accepteret. Angående kødet fra de slagtede dyr foreskriver Koranen det følgende: Spis af dem og fød den fattige mand, som er tilfreds, og (fød) tiggeren ... (22:36).

I samme forbindelse erklærer Koranen, at Gud ikke er interesseret i, og ej heller modtager Han kødet eller blodet fra de ofrede dyr; men Han modtager de tilbedendes fromhed, og denne er Han interesseret i.

Det skal her gentages, at Eid bønnen ikke gør det ud for den tidlige morgen-bøn (Fajr) og kan ikke bedes i stedet for nogen anden bøn.

Den Takbeer, som fremsiges før bønnen i forbindelse med begge Eid og efter de forsamlinger, der finder sted gennem de tre dage efter den anden Eid, kaldes Takbeeru-t-Tashreeq. Den lyder som følger:

Allahu Akbar (tre gange)
La ilaha illa-l-Lah. Allahu Akbar (to gange)
wa lil-Lahi-l-hamd.
Allahu Akbaru Kabeera
Wa-l-hamdu li-l-Lahi
bukratan wa aseela.
La ilah illa-l-Lahu wahdah.
Sadaqa wa 'adah, wa nasara 'abdah.
Wa a'azza jundahu wa hazama-lahzaba wahdah.
La ilaha illa-l-Lahu wa la na'budu
illa iyyah, mukhliseena Lahu-ddeena
wa law kariha-l-kafirun.
Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammad,
Wa 'ala ali Sayyidina Muhammad,
Wa 'ala Ashabi Sayyidina Muhammad,
Wa 'ala ansari Sayyidina Muhammad,
Wa 'ala azwaji Sayyidina Muhammad,
Wa 'ala dhurriyyati Sayyidina Muhammad,
Wa sallim tasleeman katheera.

Det betyder:
Gud er den Største (tre gange)
Der er ingen Gud udover Allah
Gud er den Største (to gange) og priset være Han.
Sandelig Gud er den Største.
Hans er æren i rige mål.
Priset være Han både dag og nat.
Der er ingen Gud udover Allah, den Ene Sande Gud.
Han opfyldte Sit løfte, hjalp sin tjener (Muhammad),
gav hans soldater en klar sejr og påførte hans samlede fjender afgørende nederlag. Der er ingen Gud udover Ham, og vi tilbeder
ingen udover Ham med oprigtig underkastelse, skønt de vantro må afsky det.
Oh Gud! Ophøj og velsign vor mester Muhammad,
og vor mester Muhammads folk
og vor mester Muhammads tilhængere
og vor mester Muhammads støtter
og vor mester Muhammads koner
og vor mester Muhammads efterkommere
og giv dem alle megen fred.

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography

Mødet med Gud

Mødet med Gud - bogen om salah

af Zahid Abdullah


Værd at købe.
Værd at læse.
Værd at bruge.

Anmeldelse:

Den danske manual om salah (islamisk bøn) er på hele 206 sider og minder i sin opbygning mere om en IT-manual a la Salah for Dummies. Her er der basale oplysninger, ekstra goodies, tegneserier, arabisk tekst og dansk tekst for ikke-arabiskkyndige. Men bogen indeholder også vigtig baggrundsviden om salah; både filosofisk og religiøst, praktisk og spirituelt.

Bogen beskriver i detaljer ALT, hvad man har brug for at vide om salah - og mere oveni.

Bogen egner sig fortrinligt til flere målgrupper; både helt nye konvertitter, til dem, der blot vil praktisere deres deen bedre, til ikke-muslimer som opslagsbog eller til dem, der vil vide mere for at vide mere.

Bogen er skrevet af bror Zahid Abdullah, som med garanti vil få mange velsignelser for sit omhyggelige og dedikerede arbejde med at kalde folk til Islam. Mødet med Gud er en bog, som man ikke kan undvære, hvis man tager sin deen alvorlig.