Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Hvis en person kom og sagde til Profeten, sallallahu ‘alayhi wa ‘ala alihi wa sallam, “Oh Profet! Jeg elsker dig sandelig for Allahs skyld”, så plejede han at svare ham derpå: “ahabakal lathi ahbabtani lahu” som på dansk er: “Må Den du elsker mig for (hvis skyld) elske dig.” [Kilde: At-tirmidhi]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Istikhara
Skrevet af Ladycroc   
Lørdag, 02 Januar 2010 00:51

Istikhara-bønnen

Al lovprisning tilkommer verdnernes Herre, som ingen partner eller ligestillet har. Fred og velsignelser være med vores mester, verdnernes Nåde, Profeten Sayyiduna Muhammad (sallallahu ‘alayhi wa sallam), hans rene Familie og ædle Ledsagere. Når man står over for at træffe vigtige beslutninger, inden for rammen af tilladte ting, findes en måde (en bøn), hvorpå man kan spørge Allah ta’ala, om hvorvidt den pågældende handling vil være godt at udføre. Denne bøn kaldes istikhara-bønnen og fremgår af adskillige sahih ahadith.

“Istikhara” betyder at “søge godhed fra Allah”, og er, at man spørger Allah om hjælp, når man står over for at træffe et vigtigt valg. Den, som gør istikhara, er som den, der spørger Allah om vejledning om hvorvidt en handling er god for denne eller ikke. Ofte beder folk denne bøn, før valget af ægteskab, og dette er uden tvivl en god ting at gøre. I al-Bukhari berettes det af Jabir bin ‘Abdullah radi Allahu ‘anhu, at Profeten (sallallahu alayhi wa sallam) ret ofte plejede at opfordre sahaba til at gøre istikhara.

Måden istikhara bønnen udføres på er at man beder en bøn af to rak’at og straks efter færdiggørelsen af denne bøn, reciterer man nedenstående dua – hvor man før og efter denne du’a bør recitere fred og velsignelser (salawat) på vore elskede Profet (sallallahu ‘alayhi wa sallam).

ovenstående er taget fra Islamicacademy.org

Allâhumma innî astakhîruka bi ‘ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa asaluka minfadlika l-adhîm fa innaka taqdiru wa lâ aqdir wa ta’lamu wa lâ a’lam wa anta ‘allâmu l-ghuyûb. Allâhumma in kunta ta’lamu anna hâ’dhal-amra* khayrun lî fî dînî wa mâ’âshî wa ‘âqibatiamrî wa ‘âjili amrî wa âjilih, faqdurhu lî, wa yassirhu lî, thumma bârik lî fîhi wa inkunta ta’lamu an’na hâ’dhal-amra* sharrun lî fî dînî wa mâ’âshî wa ‘âqibati amrî wa’âjili amrî wa âjilihi fasrifhu ‘annî wasrifnî ‘anhu waqdurliya l-khayra haythu kâna thum’ma ardinî bihi.

Dansk oversættelse:

Oh Allâh, jeg søger det gode fra Dig ved din viden, og jeg søger evne ved Din magt, og jeg beder Dig om Din storslåede belønning. Sandelig er du mægtig, mens jeg ingen magt har, og Du ved, mens jeg intet ved, og du besidder al viden om alt det usete. Oh Allâh! Hvis dette ifølge din viden er godt for mig, i min religion, mit liv, mit endeligt, i dette liv og i det hinsides, så gør det til min skæbne og gør det let for mig, og gør det velsignet for mig. Og hvis dette ifølge din viden er dårligt for mig, i min religion, mit liv, mit endeligt, i dette liv og i det hinsides, så afhold det fra mig og afhold mig fra det, og bestem det gode for mig hvor det end er, og gør mig så tilfreds med det.

Bemærk, at når man kommer til ordet ” hâ’dhal-amra” (optræder to gange i det ovenstående) som betyder “denne gerning” skal man tænke på det man har i sinde, eller evt. nævne det her. Nogle gange er det tilstrækkeligt at gøre istikhara en enkelt gang, og nogle gange skal man gøre det flere gange. Hvis man ikke har fået et tilfredsstilende tegn på det man spørger om, anbefales det at man gør istikhara op til 7 gange (dvs. i 7 dage). Det anbefales, at man straks efter at have udført bønnen, lægger sig til at sove i tilstand af wudu’ (rituelle renhed), og hvis muligt med ansigtet vendt mod bederetningen, hvilket er Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) sunna. Når man sover, kan man se noget i sin drøm som hjælper én med at træffe valget. Ser man eksempelvist noget hvidt (fx hvide ting; mælk, hvidt papir, hvide skyer, hvidt tøj osv.) eller grønt (græs, planter, træer, grønne lys), så er det tegn på at handlingen man spørger om, er god. Ser man rødt (blod, røde frugter osv) eller sort (sort vand, sort væg osv.), så tegnet som værende dårlig og undgå den. Det kan også være at når man vågner, at man har en fornemmelse i hjertet om det ene frem for det andet, som svar på sin bøn.

Det er ikke altid at man ser noget i en drøm, eller får en fornemmelse om at vælge det ene frem for det andet. Når man oprigtigt gør istikhara, vil Allah vise den vej, som er bedst for én. Så selv hvis man ikke føler at man har fået et tegn eller har set noget i drømmen, vil det som sker naturligt efter at have gjort istikhara-bønnen være det bedste for en.

I perioder eller tidspunkter hvor man ikke må bede (fx når kvinder i deres månedlige periode eller der er en anden årsag) anbefales det, at man blot læser den ovennævnte du’a – uden at bede de 2 rak’at, som man ville bede under normale omstændigheder.

Det er uønsket at “påskynde” sig i at få et svar, dvs. at man siger og tænker, “hvorfor er min bøn ikke er blevet hørt endnu”. Man skal sætte sin lid til Allah, og Profeten (sallallahu ‘alayhi wa sallam) sagde: “Jeres bønner bliver besvaret, med mindre i skynder jer og siger: “Jeg bad, men der kom intet svar”.”

Det er ikke tilladt at gøre istikhara for at spørge om ting, som er åbenlyse, fx at spørge om man skal bede en bøn eller betale zakat, eller om man må drikke alkohol eller ikke. Derimod kan man spørge om hvorvidt man skal tage imod et arbejdstilbud eller om hvorvidt indgåelse af ægteskab med en person vil være godt for én og lignende.

Det har altid været anbefalet af de store lærde, at man, inden man gør istikhara, drøfter den pågældende sag med lærde, og derved får nogle råd og vejledning, da man ellers i et sådan tilfælde ofte vil have tilbøjelighed til at hælde mere til det man synes om, og måske i de tilfælde overse nogle detaljer, som er vigtige ikke at overse.

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 6:32
Shourouk: 8:29
Duhr: 12:06
Asr: 13:25
Maghreb: 15:40
Isha: 17:31

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography

Mødet med Gud

Mødet med Gud - bogen om salah

af Zahid Abdullah


Værd at købe.
Værd at læse.
Værd at bruge.

Anmeldelse:

Den danske manual om salah (islamisk bøn) er på hele 206 sider og minder i sin opbygning mere om en IT-manual a la Salah for Dummies. Her er der basale oplysninger, ekstra goodies, tegneserier, arabisk tekst og dansk tekst for ikke-arabiskkyndige. Men bogen indeholder også vigtig baggrundsviden om salah; både filosofisk og religiøst, praktisk og spirituelt.

Bogen beskriver i detaljer ALT, hvad man har brug for at vide om salah - og mere oveni.

Bogen egner sig fortrinligt til flere målgrupper; både helt nye konvertitter, til dem, der blot vil praktisere deres deen bedre, til ikke-muslimer som opslagsbog eller til dem, der vil vide mere for at vide mere.

Bogen er skrevet af bror Zahid Abdullah, som med garanti vil få mange velsignelser for sit omhyggelige og dedikerede arbejde med at kalde folk til Islam. Mødet med Gud er en bog, som man ikke kan undvære, hvis man tager sin deen alvorlig.