Islamisk dato

Muslimske Sider

Dagens Hadith

'“Profeten, sallallahu ’alayhi wa ’ala alihi wa sallam, sagde: ”Allah Den Ophøjede siger: ’Jeg er med min slave når han husker Mig, og bevæger sine læber i ihukommelse af Mig.’” [Kilde: Ahmad, Hadith Qudsi]” '

Kitaba.org

SeekersGuidance

Allahs 99 navne


---> Hvad er Allahs 99 navne?

Islamisk SMS Service

HS


Designed by:
SiteGround web hosting LadyCroc 2010
Qada
Skrevet af Ladycroc   
Lørdag, 02 Januar 2010 11:31

Forsømte bønner (qada)

 

Denne artikel handler omhandler vigtigheden af at udføre forsømte bønner. Med artiklen findes et skema til download, hvilket kan gøres hér eller senere i teksten.

Download skema her

Allah har pålagt alle mentalt raske og kønsmodne muslimer at bede fem daglige bønner. Dette er en ubetinget betingelse, med undtagelse af kvindernes månedlige periode og deres blødninger efter fødsler, hvor de er fritaget for bønnen. Obligationen af bønnen ophæves ikke førend man har bedt bønnen, hvad enten det er i tide eller forsinket. Når bønnen bedes inden for dens tid, kaldes den ada og når den udføres forsinket kaldes den qada. Det er forbudt at undlade en bøn med vilje. Hvis man kommer til at forsømme en bøn, skal den derfor udføres, så snart man kommer i tanke om den missede bøn. Det er obligatorisk at udføre forsømte bønner. I de profetiske fortællinger er der varslet en hård straf for enhver obligatorisk bøn, man ikke har udført og bønnen er det første man vil blive stillet til ansvar for på Dommedagen. Derfor er det livsnødvendigt, at muslimer har udført alle deres daglige bønner, og ikke skylder nogle bønner, når de forlader denne verden. Forsømte bønner kan udføres på ethvert tidspunkt med undtagelse af tre små tidsintervaller:

 1. Fajr-bønnens tid udløber og ca. tyve minutter frem
 2. Ca. tyve minutter før Dhuhr-bønnen går ind
 3. Ca. tyve minutter før Maghrib går ind

I disse tre tidsintervaller, som hver især varer ca. tyve minutter, er det som hovedregel ikke tilladt at udføre forsømte bønner. Foruden disse kan man når som helst når der er mulighed for det bede en forsømt bøn.

Grundet stor forvirring iblandt folk skal det specielt nævnes, at det er tilladt at bede forsømte bønner efter både Fajr og ‘Asr, inden de forbudte tidspunkter indtræffer.

Når man udfører en forsømt bøn er det kun fard-delen for hver bøn der skal udføres og i ‘isha-bønnen skal witr også udføres, da witr er wajib.

 1. Fajr: 2 fard
 2. Dhuhr: 4 fard
 3. ‘Asr: 4 fard
 4. Maghrib: 3 fard
 5. ‘Isha: 4 fard og 3 witr

Det er berettet af De troendes Leder ‘Ali ibn Abi Talib, Allah være tilfreds med ham, at når en person har forsømte bønner til gode, bliver hans frivillige bønner (nawafil) ikke accepteret. Det betyder, at hvis man har forsømte bønner, der mangler at blive udført, er det langt vigtigere at få udført disse end at udføre frivillige bønner (nawafil) og opfordrede (mustahab, dvs. sunnat ghayr mu’akkada) bønner. Når man skylder at udføre forsømte bønner skal man søge at bruge al sin tid i tilbedelse på at udføre disse bønner, for at komme af med gælden i en fart. Det er derfor utroligt nødvendigt, at alle hver især tæller op allerede i dag, hvor mange bønner man har forsømt igennem livet fra bønnen blev pålagt én. Bønnen bliver obligatorisk når man bliver kønsmoden (baligh). For drenge er det tidligst i 12-års-alderen og senest som 15-årige, mens det for piger er mellem 9 og 12 år.Hvis man ikke kan huske hvornår man blev baligh, siger fatwaen (loven) at man (drenge og piger) regner det fra 15-årsalderen, mens taqwaen (gudfrygtigheden) opfordrer til, at drenge regner det fra 12-årsalderen og piger fra 9-årsalderen.

Hvis man ikke kan huske det præcise antal, hvilken man sjældent kan, hvis det strækker sig over nogle år, må man gøre et rimeligt skøn en gang for alle. Det skal siges, at det ikke skader hvis man kommer til at bede “for mange” forsømte bønner, da de “overflødige” i så fald vil tælle som frivillige bønner og dermed også belønnes. Hensigten skal dog være således, at man udfører bønnen som en forsømt bøn, og ikke som “det er enten den ene eller den anden”. Tvivl eller uklarhed i hensigten ugyldiggør bønnen! Hensigten skal være klart defineret før bønnens start omkring hvilken bøn man beder.

For neden nævnes de bønner man skal bede ifølge Hanafi lovskolen i løbet af en dag, og som ikke bør og må undlades, selv til fordel for forsømte bønner.

 1. Fajr: 2 sunnat, 2 fard
 2. Dhuhr: 4 sunnat, 4 fard, 2 sunnat
 3. ‘Asr: 4 fard
 4. Maghrib: 3 fard, 2 sunnat
 5. ‘Isha: 4 fard, 2 sunnat, 3 witr

Foruden disse bønner bør man anvende al sin tid på udførsel af forsømte bønner. Når man er rejsende, dvs. på en strækning på mindst 3 dages rejse til fods, hvilket regnes som værende 99 km (!) i hanafi lovskolen (og ikke 77, 88 eller andet) og man er på rejse i under 15 dage, skal man forkorte sine 4 rak’at fard bønner til 2 rak’at. Dette kaldes qasr, og det er nødvendigt, ikke valgfrit! Hvis man har forsømte qasr-bønner, skal disse udføres som qasr-bønner. Derfor skal man også huske dem i sit regnskab over forsømte bønner. Udførslen af en forsømt bøn, hvad angår dens rak’at, skal svare nøjagtigt til den bøn man forsømte. Med hensyn til indholdet (recitationen) inde i selve bønnen, er det prisværdigt at recitere fuldt ud, som man gør sædvanligt. Dog, hvis man har et stort antal forsømte bønner, der skal udføres kan man ifølge hanafi lovskolen gøre brug af følgende lettelser, som Shaykh al-Islam Ahmad Rida Khan, Allah være ham nådig, nævner i sin Fatawa Ridwiyya:

 1. I stedet for recitation af surat al-fatiha i tredje og fjerde rak’at i dhuhr, ‘asr og ‘isha-bønnerne og tredje rak’at i maghrib-bønnen, kan man recitere Subhan Allah tre gange.
 2. Man kan nøjes med at recitere tasbih én gang i ruku’ og sujud.
 3. I tashahhud kan man undlade du’a til slut og forkorte salawat til Allahumma salli ‘ala Muhammadin wa ‘ala alihi og derpå afslutte bønnen med salam til begge sider.
 4. I stedet for Qunut-bønnen i trejde rak’at i witr-bønnen kan man recitere Allahummaghfirli tre gange.

Bemærk, at disse punkter kun gælder for forsømte bønner (i et stort antal) og ikke de øvrige bønner!Når man efter at have foretaget et grundigt regnskab har fastlagt antallet af forsømte bønner har jeg udarbejdet et lille skema, man kan benytte til at føre regnskab over de forsømte bønner og hvor mange heriblandt man har udført. I skemaet sætter man et kryds ud fra den forsømte bøn man har udført.Ved start noterer man hvor mange bønner man skal udføre og kan evt. overfarve de ekstra felter, så der på papiret er præcis ligeså mange felter, som antallet af bønner man mangler. Ligeledes kan søstre krydse syv til ti (afhængigt af hvor mange dage deres månedlige periode varer) bønner ud for hvor måned, da de er fritaget fra at skulle bede disse.

Skema til Qada bønnen

Når man oprigtigt har gjort sit bedste for at opnå det korrekte antal forsømte bønner, så kan man ikke gøre andet end at sætte sin lid til Allah og være sikker på at Han accepterer det fra en.For at udrydde tvivl skal det lige nævnes, at obligationen af de forsømte bønner ikke ophæves ved at angre (tawba), men kun synden for ikke at have udført dem i tide. Det er derfor obligatorisk at udføre disse bønner. Der er ingen anden vej udenom! Det er korrekt, at tilbedelse på Layla al-Qadar (én blandt de ulige nætter i Ramadanens sidste ti nætter) belønnes mere end tusinde måneders tilbedelse, men det handler om belønning, mens udførsel af én forsømt bøn stadigvæk tæller som én bøn på denne nat, hvad angår den obligation. Det samme gælder bøn i al-Masjid al-Haram, hvor én bøn belønnes som 100.000 eller i al-Masjid al-Nabawi hvor én bøn belønnes som 50.000 bønner. Det var vigtigt, at nævne disse ting her, da nogle folk opfinder mærkværdige teorier om at hvis det giver så meget belønning, f.eks. 50.000 bønners for at bede én bøn, så betyder det, at udførslen af én forsømt bøn på dette sted, dækker 50.000 forsømte bønner.

Ligeledes tror nogle, at manglende bønner tilgives ved angren. Begge dele er uden hold, hvorfor det er nævnt eksplicit på dette sted. Udførslen af forsømte bønner er så vigtig, at selv hvis man bortgår og har en gæld af forsømte bønner, bør ens arvinger kompensere for dette ved betaling af almisse. Kompensationen for én bøn er prisen for ca. 2,25 kg mel, og man kan ikke kompensere for de forsømte bønner ved betaling i sit liv, og ej heller er det tilladt at have den hensigt, at man ikke vil bede sine forsømte bønner, da ens arvinger blot kan betale kompensationen ved ens død! Det opfordres at man opsøger sin lokale imam hvis man ønsker uddybende viden om kompensationsreglerne for bønnen.

Udover Hanafi lovskolen kan jeg med min manglende viden ikke udtale om de tre øvrige lovskolers standpunkter på dette område. Hvis nogen sender mig kvalificeret information heromkring vil jeg med glæde indsætte det, så dokumentet inddrager vejledning til alle lovskolerne.

Sidst skal det siges, at man ikke skal være ked af det, hvis antallet af bønner man mangler er stort. Tværtimod skal man være Allah for taknemmelig for at Han lod en indse dette i tide og at man kan nå at rette op på det inden man forlader denne verden.

Må Allah tilgive mig for de fejl der måtte være i dokumentet, og hvis nogen af læserne finder en fejl eller flere, bedes de straks gøre mig opmærksom så jeg kan rette op på fejlen.

Må Allah acceptere vores tilbedelse, ameen thumma ameen
Ummati, 22. februar 2008

 

Søg på danskmuslim.dk

Bedetider KBH i dag

Bedetider Fajr: 5:58
Shourouk: 7:49
Duhr: 11:56
Asr: 13:39
Maghreb: 16:02
Isha: 17:46

     Odense: + 6 min; Århus: + 7 min

Salahtider reklame

Dansk Islamisk Center

Fredagsbøn på dansk?

Hver fredag i

Dansk Islamisk Center

Baggesensgade 4C, 3. sal

2200 København N

 

Islamakademiet

Nu udgiver vi også bøger!


Foredrag

Vil din forening, din skole, din arbejdsplads have et foredrag om islam? Så kontakt info@danskmuslim.dk

Janazah.dk

Islamisk begravelses-portal

Islamisk litteratur DK

Haya.dk reklame

Reklamer

Her kunne DIN reklame være!
Send en mail til info@danskmuslim.dk for at få adgang til at reklamere på sitet.

Fotograf Ahmed Krausen

Bestil dit næste billede hos

Ahmed Krausen

Photography

Mødet med Gud

Mødet med Gud - bogen om salah

af Zahid Abdullah


Værd at købe.
Værd at læse.
Værd at bruge.

Anmeldelse:

Den danske manual om salah (islamisk bøn) er på hele 206 sider og minder i sin opbygning mere om en IT-manual a la Salah for Dummies. Her er der basale oplysninger, ekstra goodies, tegneserier, arabisk tekst og dansk tekst for ikke-arabiskkyndige. Men bogen indeholder også vigtig baggrundsviden om salah; både filosofisk og religiøst, praktisk og spirituelt.

Bogen beskriver i detaljer ALT, hvad man har brug for at vide om salah - og mere oveni.

Bogen egner sig fortrinligt til flere målgrupper; både helt nye konvertitter, til dem, der blot vil praktisere deres deen bedre, til ikke-muslimer som opslagsbog eller til dem, der vil vide mere for at vide mere.

Bogen er skrevet af bror Zahid Abdullah, som med garanti vil få mange velsignelser for sit omhyggelige og dedikerede arbejde med at kalde folk til Islam. Mødet med Gud er en bog, som man ikke kan undvære, hvis man tager sin deen alvorlig.